Zóny pre každého študenta

Hrad Hrušov

Hrad Hrušov

Lokalita - Hostie, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj

- predpokladá sa, že stavbu tohto hradu inicioval koncom 13. storočia Matúš Čák Trenčiansky. Prvá písomná správa o hrade je z roku 1316. Po Matušovej smrti v roku 1321, prešlo vlastníctvo panstva do ruk kráľa. Od roku 1369 bol v súkromných rukách. Tunajšie panstvo pomerne často menilo svojich málo významných majiteľov. Z listín vyplýva, že jeden z majiteľov - Koloman z Topoľčianok, dal v polovici 15. storočia hrad opraviť. Prestavby hradného areálu sa dotýkali hlavne obytných priestorov, ktorých bol nedostatok. Preto v 16. storočí pristavali z vonkajšej strany k jadru hradu dva paláce. Tieto prestavby inicioval rod Topoľčianskych. Koncom 16. storočia došlo aj k úprave obranných systémov hradu. V roku 1624 sa majiteľmi panstva stali Rákociovci, ktorí sa pričinili o ďalšie úpravy hradu. Po porážke povstania Františka II. Rákociho bol hrad v roku 1608 zničený cisárskym vojskom. V rokoch 1928 až 1930 sa na podnet T. G. Masaryka pristúpilo k rozsiahlej rekonštrukcii hradu. Žiaľ na zanedbávanie údržby hradného areálu v nasledujúcich rokoch sú dnes tieto rekonštrukčné práce len minimálne badateľné.

Pozri nižšie aj ďalšie hrady a zámky na Slovensku.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/umenie/12853-hrad-hrusov/