Zóny pre každého študenta

Kaštieľ Bernolákovo

Kaštieľ Bernolákovo

Lokalita - obec Bernolákovo, okres Senec, kraj Bratislavský

- kaštieľ v Bernolákove patrí medzi najkrajšie barokové stavby u nás. Rod Esterházyovcov ho dal postaviť v rokoch 1714 až 1722. Pôvodne mal byť letným sídlom. Kaštieľ je jednoposchodová trojkrídlová budova stavaná do pôdorysu "U". Dvor je uzavretý jednoduchou prízemnou stavbou s terasou a vstupným portálom, ktorý spája veže bočných krídiel. Fasáda je členená pravidelným rytmom okien (2-2-3-2-2) a pilastrami s jónskou hlavicou. Stredné krídlo má v dvornej časti mierne vystupujúci rizalit, ktorý je členený polostĺpmi s korintskou hlavicou. Celú fasádu ukončuje balustráda s dvoma plastikami a oválna veža krytá kopulou. V priečelí bočných krídiel sú štvorhranné trojposchodové veže členené nárožnými pilastrami. Slávnostná miestnosť v strednom krídle je prístupná dvojramenným schodišťom, na ktorom je železná kovaná mreža. Hlavný vstup do areálu z obce bol tromi ulicami lemovaný alejami, ktoré sa opticky zbiehali pri obelisku sv. Štefana. Toto panské sídlo bolo ojedinelou ukážkou kvalitne budovaného barokového zámockého komplexu stredoeurópskeho významu. Kaštieľ má v prenájme spoločnosť Huma 90, v areáli parku sa buduje golfové ihrisko a iné športoviská.

Pozri nižšie aj ďalšie kaštiele na Slovensku.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/umenie/12911-kastiel-bernolakovo/