Periodizácia dejín výtvarného umenia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 325 slov
Počet zobrazení: 20 155
Tlačení: 821
Uložení: 870
Periodizácia dejín výtvarného umenia
 
PRAVEK – UMENIE BEZTRIEDNEJ SPOLOČNOSTI
- Mladší paleolit (40 000 – 8 000 pred n. l.)
- Neolit a eneolit (5 000 – 2 000 pred n. l.)
- Bronzová a železná doba (2 000 pred n. l. – rok 0)

STAROVEK – UMENIE OTROKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
- Egypt Stará ríša (2 700 - 2 181 pred n. l.)
- Stredná ríša (2 040 - 1 786 pred n. l.)
- Nová ríša (1 560 - 1 080 pred n. l.)
- Mezopotámia Sumersko-akkadské obdobie (2 000 - 539 pred n. l.)
- Babylónsko – asýrske obdobie
- Chetitské umenie
- Perské umenie
- Sýrske umenie
- Egejská kultúra Minojské obdobie (2 000 - začiatok 14. stor. pred n. l.)
- Mykénske obdobie (15. - 12. stor. pred n. l.)
- Staroveké Grécko Geometrický štýl (9. - 8. stor. pred n. l.)
- Archaické obdobie (7. - 6. stor. pred n. l.)
- Klasické obdobie (5. - 4. stor. pred n. l.)
- Helénistické obdobie (3. stor. - rok 30 pred n. l.)
- Staroveký Rím Etruské obdobie (7. - 3. stor. pred n. l.)
- Rímska ríša počas republiky (265 - 27 pred n. l.)
- Cisárske obdobie (27 pred n. l. - 1.-3. stor. n. l.)
- Obdobie kresťanskej antiky (2. - 4. stor. n. l.)

STREDOVEK - UMENIE FEUDÁLNEJ SPOLOČNOSTI
- Umenie raného kresťanstva (4. – 10. stor. n. l.)
- Byzantské umenie (9. – 12. stor.)
- Románske umenie (11. – 13. stor.)
- Gotické umenie (12. – 15. stor.)

NOVOVEK
- Neskorá gotika
- Renesancia a manierizmus (15. – 16. stor.)
- Barok a rokoko (17. – 18. stor.)

MODERNÉ UMENIE – UMENIE KAPITALISTICKEJ SPOLOČNOSTI
- Umenie 19. stor. a prelomu 19. a 20. storočia: klasicizmus, empír, preromantizmus, romantizmus, impresionizmus, postimpresionizmus, novoromantizmus, symbolizmus, secesia.
- Umenie 20. storočia – fauvizmus, kubizmus, expresionizmus, futurizmus, orfizmus, purizmus, konštruktivizmus, funkcionalizmus, dadaizmus, suprematizmus, surrealizmus, umenie Bauhaus, rayonizmus, syntetizmus, skupina de Stijl, Parížska škola, novoklasicizmus, nová vecnosť, socialistický realizmus, op art, pop art, kinetické umenie, land art, nová figurácia, konceptualizmus a ďalšie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016