Zóny pre každého študenta

Barokový sloh

Barokový sloh
Vznikol v 18. storočí. Pôvodne mal rôzne významy. Vo všeobecnosti je to niečo prepletené, prezdobené až abnormálne komplikované.
Začiatok Baroka je po teoretickej strane polemický pretože dodnes nie je jasné čo je manierizmus a čo je Barok.

Barok môžeme rozdeliť do troch prúdov:
1) radikálny, dynamický barok – rozvíja sa v katolíckych krajinách. Má propagačnú funkciu, slúži proti reformačným učencom. Vo všetkých výtvarných obdobiach má vplývať na citovú stránku človeka a tým priťahovať masy ľudí. Zameriava sa na emocionálnosť a nadprirodzený výraz. Hlavným druhom v architektúre je chrám, ktorý je doplnený bohatou výzdobou. V maliarstve sa obľúbenými témami stali zázračné a mučenícke scény.

2)
Klasicizujúci barok – formuje sa hlavne vo Francúzsku a umenie má v tejto krajine reprezentovať panovníka. Umenie je výrazom absolutistickej moci. Má prísny reprezentatívny charakter. Vzory hľadá v antike a v klasickej renesancii.

3)
Realistický barok – prejavom nezávislosti a slobody Holandska. Prejavuje sa hlavne v maliarstve kde je záujem umelcov sústredený na výjavy z bežného života a zo života strednej a najsilnejšej vrstvy meštianstva. 
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/umenie/6508-barokovy-sloh/