Maliarstvo vrcholnej renesancie

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 26.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 2 300
Tlačení: 190
Uložení: 218
Maliarstvo vrcholnej renesancie
Je založené na výdobytkoch rannej renesancie. Umelci sa zameriavajú na anatomickú stránku zachytenie objemu a priestoru, zychitenie emocionálnej stránky, venujú sa psychologickej stránke človeka. Realizujú sa prvé pitvy, na ktorých sa skúmajú nielen vonkajšie ale aj vnútorné strany.
Sfumato – maliarska technika je technika malířské techniky, ve které malíř překrývá průsvitné vrstvy barvy, aby vytvořil zjemněný prostorový dojem hloubky, objemu a tvaru. Míchá přitom barevné tóny tak jemně, že nejsou vidět žádné rozhraní mezi jednotlivými barevnými odstíny. Celá malba tak získá dojem jemného, jako by kouřového, oparu, ve kterém se ztrácejí ostré kontury i hranice vržených stínů – sfumato tak snižuje kontrast, zmírňuje nejjasnější místa (odlesky) a zviditelňuje nejtemnější stíny. Bylo používáno i jako stylistický prvek – ve snaze zjemnit rysy jemné (zejména ženské) tváře, paže a zbytku těla, nebo vytvořit specifickou, iluzorní atmosféru (i za cenu odklonu od realismu)
Leonardo da Vinci
Bol Homo univerzalis, venuje sa takmer všetkým oblastiam umenia a vedy. Jeho maliarska tvorba je podložené dôkladnými teoretickými štúdiami. Okrem anatómioe sa veonoval mechanike, optike, prírodným vedám, psychológii a filozofii.   
Zanechal mnostvo spisov a maliarskych náčrtov, z ktorých čerpali umelci v nasledujúcich obdobiach. Narodil sa vo Florencii, istý čas pôsobil v Miláne a Ríme, koniec života strávil na dvore francúzskeho kráľa. Základom jeho kompozície je trojuholník a vytvára vlastný ideál v umení, v ktorom sa spája krása, elegancia, proporčnosť a súmernosť. Spracováva široký okruh námetov svetské, náboženské, mytologické, alegorické a venuje sa aj portrétovaniu. Ako maliar mal mnoho nasledovníkov a jeho dielo bolo často kopírované. Pred prípravou všetkých jeho diel boli dôkladné štúdie anatómie, mimiky a gesta človeka.
Kristov krst – je to prvý doklad jeho tvorby, namaloval tu len časť tváre aniela, ktorá sa vyznačuje jemnejšími črtami. (je to dielo Andrea del Verochia)
Zvestovanie – ide o klasický náboženský výjav, celý výjav umiestňuje do renesančného prostredia, využíva tu lineárnu perspektívu
Madona s klincom – využíva tu typické prvky, narába so sfumatom a madonu zobrazil ako vznešenú aristokratku. Priestor je vyjadrený pomocou otvorených okien v pozadí, v ktorých zobrazil krajinu.
Madona Benois
Klananie sa troch kráľov
Sv. Hieroným
Madona v skalách
Sv. Anna Samotretia
Posledná večera – freska zachovaná v kláštore Santa Maria della Grazie v Miláne. Veľmi rýchlo podľahla vplyvu času pretože Leonardo tu použil experiment počas maľovania. Ide o mnoho figurálnu kompozíciu, v ktorej sa snažil vyjadriť moment kedy je človek schopný zradiť. Celý výjav sa odohráva v renesančnom interiéry. Ústrednou postavou je Ježiš
Dáma s hranostajom – upriamil sa na zobrazovanú postavu, ktorej aristokratický výraz nenarušil krajinárskym pozadím.
Mona Lisa – v minulosti sa volal tenot obraz La Gioconda , využil tu sfumato. Využíva krajinársky motív, záhadný úsmev,
Léda – mytologický motív
Autoportrét
Vitruvian man – dokonalé spojenie zeme a vesmíru, štvorec je zem a kruh je vesmír.
Dáma z Lichtenštajnska – Ginerva Bencci
 
Raffael Santi
Pôsobil aj ako architekt, pochádza z Urbina, neskôr pôsobil vo Florencií. Najväčšiu časť svojho života strávil v Ríme v službách pápeža. Využíva čisté trojuholníkové kompozície a jeho tvorba je podložená dôkladnými štúdiami. Jeho typickým znakom je použite čistej, jasnej farebnosti. Venuje sa olejomaľbe a nástennému maliarstvu. V olejomaľbe sa venuje najmä náboženskej tematike a portrétu. Bol jedným z najobľúbenejších portrétistov. V portréte kladie dôraz na realizmus a fyziologickú podobu portrétovaného ale aj duševnú stránku.
Portrét Agnola Doniho – florentský obchodník
Portrát Baltasara Castiglioneho – obchodník
Náboženské motívy :
Madona veľkovojvodu – elegancia, vznešenosť
Krásna záhradníčka – výjav Panny Márie s Ježišom a Jánom Krstiteľom
Sixtínska madona – dielo namaľované pre pápeža Sixta IV., tipický rafaelový anjelici.
Mytologické motívy :
Tri grácie – vyniká jednoduchosťou kompozície, čistou farebnosťou a modeláciou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017