Antická kultúra

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 346 slov
Počet zobrazení: 10 720
Tlačení: 820
Uložení: 713
ANTICKÁ KULTÚRA – 2000 p. n. l. – 476 n. l.
- Grécko – archaické Grécko
- klasické Grécko
- helenistické Grécko
 
· Architektúra
- základom architektúry je typ obytného domu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys, stĺpy, architráv a tympanón
 
- slohová odlišnosť stavieb je vyjadrená v rozdielnej úprave hlavíc stĺpov:
1. Dórsky – najstarší, najmohutnejší, stĺp nemá pätku
2.  Iónsky – má pätku, hlavica je ozdobená závitmi
3.  Korintský – najmladší, má pätku, hlavica je ozdobená rastlinnými motívmi(olivové listy, kvety)
 
· Výtvarné umenie
- Gréci ho považovali za remeslo, nie umenie
- spočiatku bolo ovplyvnené Egyptom, Egejskými kultúrami – sochy mali strnulý výraz, neskôr dospeli Gréci k vysoko realistickému zobrazovaniu
 
- témy: ľudské telo, mytologické motívy
 
· Sochárstvo
- v najstaršom období typ sochy KORÉ (žena so šatami, strnulejší výraz)
 KÚROS (nahí muži)
 
osobnosti: Mirón
Feidias
  Polykleitos
  Praxiteles
 
- Rím
- odlišnosť medzi gréckou a rímskou k. vyplýva z odlišnosti ich historického vývoja
- rímska k. čerpala z etruskej a gréckej helenistickej k.
- rímska k. je poznačená sklonom Rimanov k prakticizmu, účelnosti a realizmu
 
· Architektúra
- vytvorili nový rímsky sloh – v porovnaní s gréckym bol ťažší a mohutnejší a sústredil sa ja na vnútorné priestory
- typickými prvkami boli plný múr, piliere, klenba stĺpy s kompozitnou hlavicou(spojenie iónskeho a korintského stĺpu)
- stavebným materiálom boli kameň, pálená tehly, betón
 
- druhy stavieb: verejné priestranstvá(fóra)
  baziliky
  radnice, rečnícke tribúny
  chrámy
  amfiteátre
- typickým rímskym prvkom sú triumfálne oblúky a pamätné stĺpy, dláždené   cesty, viadukty(mosty), akvadukty...
 
· Sochárstvo
- bolo odlišné od gréckeho
- jeho účelom bolo reprezentovať spoločenské postavenie majiteľa
ü  rímsky portrét – čo najlepšie vystihnúť povahu zobrazovanej osoby
ü  historický reliéf
 
· Maliarstvo
- prevzalo obsah i formu z gréckeho
- druhy: portréty, krajinomaľba, žánrová maľba
 
- Ranokresťanské umenie
- od 1. do 5. st. n.l.
- ideový základ umeleckej tvorby je kresťanstvo
 
· Maliarstvo
- mozaika -  technika vyskladavania obrazov z malých kamienkov
- potláčanie realistických detailov v prospech symboliky
- dekoratívnosť
 
· Sochárstvo
- reliéf – voľná socha – je vnímateľná zo všetkých strán
  - používa sa pri výzdobe chrámov
 
· Architektúra
- bazilika – chrám s pozdĺžnym pôdorysom
- 3 a viac lodí
- apsida – polkruhové zakončenie hlavnej lode

· Pamiatky: bazilika San Vitae(Ravenna)
  Calixtove katakomby (Rím)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011