Návšteva divadelného predstavenia

Spoločenské vedy » Umenie

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 02.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 689 slov
Počet zobrazení: 6 209
Tlačení: 497
Uložení: 515
Dramatická tvorba má už vyše dvetisícročnú tradíciu. Je najvšestrannejším a najkomplexnejším literárnym druhom. Vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vinohradníkov. Tu sa vytvorili základné dramatickéžánre - tragédia a komédia. Najznámejšími tvorcami tragédií boli Aischylos, Sofokles a Euripides. Predstavenia sa konali v amfiteátroch, ktoré sa vyznačovali výbornou akustikou. V antickej dráme mal najdôležitejšiu úlohu chór (zbor). Vysvetľoval a komentoval dej. Spočiatku hral iba jeden herec, neskôr už dvaja alebo traja. V neskorších obdobiach sa úloha chóru obmedzila iba na spev a hudbu.

V období stredoveku sa dráma nerozvíjala, predvádzali sa iba náboženské hry, tzv. mystériá a školské hry. Témou mystérií boli pnôehy zo Starého a Nového zákona. Druhú velkú etapu vo vývine tragédií predstavuje tvorba Shakespeara koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Tragédie a komédie tohto velikána dramatického umenia sa dodnes hrajú na divadelných scénach celého sveta.

Dnes už poznáme viac dramatických žánrov, nielen tragédie a komédie, ale aj činohry, veselohry, frašky, melodrámy, monodrámy, absurdné drámy, bábkové hry, rozhlasové a televízne hry, malé javiskové formy. Hudobné dramatickéžánre sú opera, opereta a muzikál. Zvláštnym dramatickým útvarom je pantomína (nemohra), v ktorej sa obsah vyjadruje iba mimikou a gestikuláciou.

Činohra vznikla v 19. st. miešanÍm prvkov tragédie a komédie. Má vážny dej, ale zakončenie nie je tragické, nekoneí sa smrťou hrdinu. Hrdinami činohry sú ľudia bežného života (činohra sa označuje aj _ ako hra alebo dráma). Najvýznamnejšími predstaviteľmi európskej dramatickej literatúry 19. st. boli Henrik Ibsen a A. P. Čechov.

Veselohra je označenie pre novodobú komédiu. Zakladá sa na humore a situačnej komike. Fraška je druh komédie, v ktorej sa všetko zveličuje a sú v nej nepravdepodobné zápletky a situácie. V monodráme vystupuje iba jeden herec. Nové prvky priniesla tzv. absurdná dráma, ktorá vznikla v 50-tych rokoch nášho storočia. Nedodržuje klasické princípy divadelnej hry: nie je rozdelená na dejstvá, chýba v nej dej, často je zameraná na šokovanie diváka (Eugene IQnesco, Samuel Beckett).

Opera spája hudbu, poéziu, výtvarné a herecké umenie. Obyčajne má predohru (ouvertúru); text opery sa nazýva libreto. Libreto opier často spracúva známe literárne diela (napr. Verdiho Traviata vznikla podľa románu A. Dumasa ml. Dáma s kaméliami, opery Čajkovského Eugen Onegin a Piková dáma podľa diel A. S. Puškina, opera E. Suchoňa Krútňava podľa novely M. Urbani.i Za vyšným mlynom atď.). V operete sa spev strieda s hovoreným dialógom a tancom. Má charakter vesel9hry, hudba je jednoduchšia (J. Offenbach - Orfeus v podsvetí. J. Strauss - Netopier, Cigánsky barón, P.. Lehár - Veselá vdova, Zem úsmevov, 1. Kálmán - Čardášová princezná).
Opereta sa rozvíjala hlavne v 19. st., v súčasnosti na jej miesto nastupuje muzikál a rocková opera. Muzikál vznikol v Amerike začiatkom 20. sL najmä zásluhou G. Gershwina (Porgy a Bess). Vychádzal z džezovej hudby. zobrazoval všedný život. Na rozdiel od operety má muzikál vážnejší dej, poukazuje na problémy a rozpory v spoločnosti (F. Läwe - My fair lady, L. Bernstein - 'West side story).

Divadelné hry sú rozdelené na dejstvá alebo obrazy. Dejstvá sa ešte členia na výstupy. Najčastejšie sú trojdejstvové hry, ale môžu byť i štvor- a päťdejstvové. Jednodejstvová hra sa nazýva jednoaktovka. Dramatické diela sa predvádzajú na javisku. Predmety na scéne sa nazývajú rekvizity. Prvé divadelné predstavenie novonaštudovanej hry je premiéra, opakované predstavenia sú reprízy. pred premiérou býva hlavná skúška, tzv. predpremiéra. Na tvorbe divadelného predstavenia sa zúčastňujú dramaturg, režisér, herci, divadelný výtvarník, skladateľ scénickej hudby a návrhár kostýmov. Divadlá a divadelné scény sú už dnes skoro v každom väčšom meste. NajdôležitejŠou divadelnou scénou každého štátu je národnédivadlo. SND v Bratislave má činoherný, baletný a operný súbor.Najväčšími maďarskými profesionálnymi súbormi sú Thália v Košiciach a Jókaiho divadlo v Komárne.

Jókaiho divadlo
Maďarské oblastné divadlo (MOD - MATESZ) vzniklo L októbra 1952. Prvé predstavenie sa konalo 31. januára 1953. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa súbor rozdelil na dve časti, tak vzniklo Košické madarské divadlo - Thália. V r. 1987 sa MOD presťahovalo do novej, modernej budovy. V roku 1990 sa stal jeho riaditeľom režisér S. Beke, ktorý sa zaslúžil o ďalší rozvoj divadla. _a jeho návrh prijali nové meno - Jókaiho divadlo. Predstavenia divadla si ročne pozrie priemerne 100000 divákov. Počas 40 rokov svojej existencie naštudoval súbor tristo hier, mal viac ako 13 000 predstavení, ktoré si pozreli takmer 4 milióny divákov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Umenie

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050