Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD

Pomôcky » Žiadosti

Autor: ivanus (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 65 slov
Počet zobrazení: 35
Tlačení: 1
Uložení: 2

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD 

Meno, trvalé bydlisko a telefonický + e – mailový kontakt žiadateľa

Školský klub detí,

Ulica číslo, mesto

ako súčasť základnej školy,

Ulica číslo, mesto

V ................................................. dňa ...................

Vec:

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD

Žiadam o odhlásenie svojho syna/svojej dcéry * (*nehodiace sa prečiarknite):

meno a priezvisko: .......................................................... ............................... ..............................

trieda: ..................... dátum a miesto narodenia: ..........................................................................

zo ŠKD pri Základnej škole Ulica číslo, mesto

od:............................................

S pozdravom .............................................. podpis zákonného zástupcu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Žiadosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012