Masmediálna komunikácia

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: amih (24)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 31.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 424 slov
Počet zobrazení: 9 508
Tlačení: 515
Uložení: 514

 

Masmediálna komunikácia

• tlač, rozhlas, televízia, internet
• adresát- verejnosť, autor- moderátor

 

funkcie:
a) informovať o aktuálnych udalostiach
b) poúčať
c) presviedčať a získavať verejnosť
d) ovplyvňovať

 

znaky publicistického štýlu:

a) písomnosť- tlačené a elektronické médiá
b) variabilnosť- kompozičná pestrosť, grafická úprava
c) monologickosť- autorovi chýba spätná väzba, okrem kontaktných rozhl. relácií
d) verejnosť- majú byť zrozumiteľné, prispôsobené priemernej vzdelanosti obyvateľstva
e) informatívnosť- sprostredkovanie informácií, faktografické údaje, spravodajská funkcia
f) aktualizovanosť- časová a priestorová určenosť udalosti (kto?čo?kde?kedy?ako?), živenie textu, zameranie obsahu na súčasnosť

 

 

útvary publicistického štýlu:

a) SPRAVODAJSTVO- spravodajské útvary: správa, plagát, riport (beletrizovaná správa), interview (dialogizovaná správa), oznámenie, komuniké (úradné oznámenie), referát
b) PUBLICISTIKA- analytické útvary: úvodník, komentár, editoriál, glosa, posudok, recenzia, kritika, pamflet, polemika
c) beletristické útvary: reportáž, črta, stĺpček, fejtón (publicistika emociálneho typu)

 

 

druhy tlače:

• podľa periodicity – denníky, týždenníky, mesačníky, občasníky (ročenky, bulletiny)
• podľa obsahu - univerzálne noviny a časopisy, spoločensko-politické, ekonomické, vedecké, ženské, športové, rodinné, programové, mládežnícke, náboženské

 

 bulvár – tlač zameraná na škandály, zveličené správy
 kačica – fáma
 paparazzi – investigatívna komunikácia
 tlač – „siedma veľmoc“

verejnoprávne inštitúcie sú dotované štátom – RTVS

 

Spravodajské útvary publicistického štýlu

A. INTERVIEW – riadený rozhovor, spravodajský rozhovor, dialogizovaná správa, jadro tvoria otázky a odpovede, písané v stĺpcoch, graficky odlíšené
B. JEDNODUCHÁ SPRÁVA – základná informácia o udalosti, nič nevysvetľuje, iba konštatuje, dôsledne sa v nej uplatňuje informačný slohový postup, odpovedá na otázky Kto?Čo?Kedy? Kde?Ako? sa stalo
C. ROZŠÍRENÁ SPRÁVA – voľnejšie štylizovaná, uplatňuje sa aj postoj autora (úvahové prvky), bližšie vysvetlenie udalosti, jej okolností a významu

 

titulok – obsahuje pointu textu, zrozumiteľný, stručný, výstižný a pútavý, chýba SLOVESO!
perex – zvýraznená časť správy, dopĺňa základnú informáciu obsiahnutú v titulku
prvé vety správy – hovoria o tom, čo sa kedy a kde stalo, preto sú v nich vlastné mená, názvy a čísla

 

Analytické útvary publicistického štýlu

D. GLOSA – krátka poznámka na aktuálnu tému, problém „nadľahčuje“, expresívne vyjadrovanie, druhy podľa obsahu: pozitívna (chváli); kritická (upozorňuje na nedostatky); polemická (pochybuje o správnosti názoru iných)
E. BLOG – internetový denník, autor textov- bloger
F. RECENZIA – hodnotiaci posudok literárneho/ umeleckého/ technického/ vedeckého diela, rozbor, subjektívne hodnotenie, hybridný žáner- odborný + umelecký štýl, najmä výkladový a informačný slohový postup
G. ANOTÁCIA – stručná charakteristika obsahu, informačný slohový postup
H. EDITORIÁL – úvodník, autorom je šéfredaktor, subjektívnosť, krátky rozsah, aktuálnosť, grafické odčlenenie, výkladový slohový postup
Beletristické útvary publicistického štýlu
I. REPORTÁŽ – umelecký a náučný štýl, opisuje aktuálnu udalosť, základom je očité svedectvo autora, využíva opis a rozprávanie
komentátor – komentuje, kriticky hodnotí
konferencier – konferuje, slovom spája časti programu
moderátor – moderuje, uvádza a komentuje program, vedie debatu (diskusiu)
reportér – reportuje, prináša reportáže z rôznych udalostí
J. FEJTÓN – vtipné rozprávanie o aktuálnej udalosti, vtip, zveličovanie, irónia až satira, prevláda rozprávací slohový postup

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu