Reklama ako súčasť promotion mixu

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 2 814
Tlačení: 298
Uložení: 270
Reklama = zámerné, čiže plánovité pôsobenie na recipienta, ktorého primárnym cieľom je ovplyvniť ho smerom ku kúpe.
o  komunikácia s cieľom ovplyvniť predaj či nákup výrobkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby výrobcu, dodávateľa i odberateľa (Horňák)
o  každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru alebo služieb, ktorú vykonáva identifikovateľný sponzor (Kotler)
o  cieľavedomé komunikačné pôsobenie zamerané na určitú cieľovú skupinu, ktorého úlohou je pomáhať pri utváraní postojov, názorov a zvyklostí, ktoré vedú k žiaducim činnostiam, čiže nákupu a spotrebe (Hradiská)
 
-  je najstarší a najrozšírenejší nástroj marketingovej komunikácie, najviditeľnejšia a najdiskutovanejšia forma
-  musí mať vždy jasne stanovený cieľ, jasnú predstavu, čo sa chce reklamným pôsobením dosiahnuť, na čo a koho sa má reklama zameriavať a prečo.
-  reklamná kampaň = sústredené pôsobenie reklamných správ, ktoré majú pôsobiť súbežne prostredníctvom viacerých médií > prenesene aj komunikačná kampaň
Výhody reklamy
o   masová = zasiahne veľké množstvo prijímateľov
Nevýhody reklamy
o  neosobná = nemôže byť taká presvedčivá, ako osobné formy komunikácie
o  jednosmerná komunikácia = neumožňuje spoľahlivo identifikovať spätnú väzbu
o  hodnotenie účinnosti je zložité = nemožno očakávať zvýšenie objemu predaja > neexistuje priame príčinné prepojenie medzi reklamou a predajným objemom.
o  finančne náročná
-  triedenie reklamy:
o   podľa novosti informácie (uvádzacia a pripomínacia)
o   podľa charakteru kampane (produktová a imidžová)
o   podľa prenosových médií (televízna, rozhlasová atď.)
o   podľa predmetu (výrobky, služby, či nekomerčná sféra)
o   podľa cieľovej skupiny (pre rybárov, pre ženy atd'.)
o   podľa miesta pôsobe­nia (reklama na mieste a mimo miesta predaja)
o   podľa lokality pôsobenia (regionálna, ústredná, smerom do zahraničia, dovnútra štátu a pod.)
o   podľa spôsobu kontaktu s recipientom (priama - direct marketing, predvádzanie tovaru a nepriama - tlač, rozhlas, televízia) a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019