Charakteristika modernej reklamnej agentúry

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 7 974
Tlačení: 592
Uložení: 578
Reklamná agentúra = podnikateľský subjekt, ktorý druhým stranám ponúka riešenia pre ich marketingovú komunikáciu = agentúra marketingovej komunikácie.
 
-  prvé agentúry v pol. 19. st. > mediálne, skupovali priestor v novinách
o  tvorba inzerátov > zamestnávali kresličov
o  neskôr výroba reklamných predmetov.
-  prvý spolok inzertných kancelárií u nás > Reklub (1927)
-  po 1948 R agentúry stratili význam > agitácia, propaganda > všetky agentúry štátne (Merkúr) i objednávky od štátu > Made in Publicity propagovala u nás zahraničné výrobky
-  po 1989 > množstvo malých agentúr, televízne spoty
-  neskôr 12 agentúr zakladá ARAS, 1993 zmena na KRAS
-  dnes viacero veľkých agentúr, množstvo menších > aj agentúry 1 človeka
-  aktuálny trend = využívanie služieb externých subdodávateľov miesto integrácie všetkých služieb vo vlastnej agentúre
 
V súčasnosti najvýznamnejšie reklamné agentúry na SVK:
-  Ark Thompson
-  CD-Ogilvy
-  Creo/Young&Rubicam
-  DDB
-  Designland
-  Euro RSCG New Europe
-  FCB
-  Istropolitana D’Arcy
-  Lowe GGK
-  Mark/BBDO
-  Mayer/McCann Erickson
-  Miškov-Uličný-Weber
-  Publicis.Knut
-  Remark/WWP
-  Soria&Grey
-  Vaculík Advertising
-  VYV
-  Wiktor/Leo Burnett
-  TBWA/Grade
 
Členenie RA:
-  podľa veľkosti > veľké, stredné, malé
-  podľa teritoriálneho rozsahu > nadnárodné, národné, regionálne, lokálne
-  podľa špecializácie
o   full servisové
o   mediálne > media buyer, media representative
o   PR
o   sponzoringové
o   DM
o   výskumné
o   vonkajšej reklamy
o   audio/video
o   umelecké/produkčné > výroba TV a R programov na kľúč alebo za rekl. priestor
o   castingové
o   kreatívne štúdiá > dodávanie nápadov
o   zaoberajúce sa výstavníctvom > stánky, aranžovanie, organizovanie...
o   ...
 
Modelová štruktúra:

-  ACCOUNT ODDELENIE > styk s klientom, komunikuje so zákazníkom počas celej kampane
o   dobrý vzhľad
o   príjemné vystupovanie, spoločenská etiketa > reprezentuje imidž agentúry
o   komunikačné a presviedčacie schopnosti, znalosť zadania a procesov > príprava brífu na prezentáciu
o   koordinácia komunikácie medzi klientom a agentúrou
-  KREATÍVNE ODDELENIE > žiadny styk s klientom, tvoriví pracovníci
o  Copywriter > propagačné texty, prejavy, slogany, scenáre
o  Grafik > vizuály, grafické stvárnenie a technické zabezpečenie
o  Očakáva sa nápad, ktorý sa nekôr (s úpravami) realizuje
-  FINANČNÉ A EKONOMICKÉ ODDELENIE > kontrola hospodárenia a dodržiavania rozpočtu, zabezpečuje samotný chod agentúry a hospodársku správu
-  MEDIÁLNE ODDELENIE > nemusí byť alebo môže byť zlúčené s ekonomickým
o   prieskum mediálneho trhu
o   tvorba a udržiavanie kontaktov s médiami
o   tvorba media mixu a media planu (časový harmonogram > kde, kedy a ako dlho…) + finančného plánu
- PRODUKČNÉ ODDELENIE > vlastná realizácia komunikačných kampaní (výroba, distribúcia...)
-  PR ODDELENIE > nemajú ho všetky agentúry, často externá/dcérska spoločnosť
o  stará sa aj o self promo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012