Teória marketingovej komunikácie - Proces

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 513 slov
Počet zobrazení: 3 842
Tlačení: 320
Uložení: 301
Proces (fungovanie dm)
Adresné dm techniky
Direct mail
Priame zasielanie propag. prost. a ďalších info (listy, letáky..) recipientovi poštou na jeho adresu podľa určenej cs. Patrí medzi najúčinnejšie a najpoužívanejšie nástroje.

Špecifiká
- podľa doručenia- nepôsobí rušivo, je stále osobný
- môže byť nositeľom rôzneho druhu info
- aktuálne témy ale aj nadčasové ponuky
- dlhodobejšie uchovanie info
- združený dm- kompletná ponuka na viac služieb
- výber formy reakcie pre klienty

proces tvorby
- definovanie stratégie a taktiky
- stanovenie cieľov
- tvorba realizačného plánu
- definovanie cs
- analýza a selekcia dtb
- tvorba formy a obsahu
- tlač, lettershop (spracovanie hromad.zásielok), distribúcia poštou
- direct response

tvorba zásielky
obálka, ponukový rekl. list, brožúra, formulár objednávky, obálka na odpoveď, predtlačený šek, podporný list

obsah a forma dm zásielky

vhodný výber materiálu, využitie vizuálnej stránky, výrazná hlavička listu, titulok na nastolenie témy, získať zvedavosť čitateľa, využívanie v oslovení (JA-VY), motivácia: skúška zdarma, opätovné zdôraznenie podstatného, PS pre podporenie motivácie

faktory úspešnej realizácie
· plánovanie
· vzbudenie pozornosti
· udržanie čitateľa
· motív konania
· odmena konania
· opakované oslovovanie
združený d mail prezentácia niekoľkých spoločností, kt. si nekonkurujú, adresát získava komplet ponuku, finančná úspora- rozdelenie nákladov
 
telemarketing
ponuka prost. telefónu. Najmä pozvania na akcie, zákaz. servis, priamy predaj, podpora predaja...
výhody emocionál. pôsobenie hlasom, vysoká mier účinnosti, testovanie volaného, utajenie obsahu –konkurencia,
nevýhody vysoké náklady na 1 kontakt
 
delenie: aktívny (kontakt nadväzuje predajca) pasívny (kontakt nadväzuje zákazník)
 
  faxmailing
medzi d mailom a telemarketingom. Zasielanie cez fax.

Nové adresné techniky
Direct e-mail
Problematické: náklady pre zákazníka- stiahnutie správy zo servera, spomalenie sťahovania = drahšie, komerčné e maily len so súhlasom príjemcu,
d mail len ako súčasť integrovaných m postupov
 
Direct sms
Aktuálne ponuky lokálneho významu, o väčšom použití sa diskutuje
 
Neadresný mailing
Plošný rozsev
distribúcia neadresne do schránok, prenášajú rozhodnutie o nákupe na domácnosť (maloobchod. reťazce, jednorázové letáky..)
Výhody  rozmanitosť v oslovení, načasovaná informovanosť poten.zák., poskytnutie aj dodatočných info, relatívne nízke náklady, rýchla kontrola, ....
 
Neadresný mailing priebeh:
· rozhodnutie
· plánovanie – načasovanie
· cs
· tvorba obsahu
· tlač
· kontrola
· meranie ekon. efektu
 
DM techniky v rámci distribučného kanála:
  Zásielkový m
  Katalógový m (firma Quelle)
 
teleshopping
- klasické vysielanie spotov s možnosťou nákupu pomocou telefónu
- vysielací blok – osobitý programový formát

princípy: obraz + zvuk, býva predtočený, opakovanie, osobné odporúčania, predvádzanie produktu, motivačný faktor
 
internet a multimediálne nosiče
on line m – internet, okamžitá väzba, progresívny
 
DM v PR
Sales promotion (reklama na mieste predaja)
Podpora predaja (pôsobenie na predajcu, školenia)
Reklama na mieste predaja (plagáty, pútače, predajné pulty..)
Spotrebiteľské súťaže (získavanie, dopĺňanie dtb..)
Zákaznícke programy lojality
Spotrebiteľské programy lojality
Integrovaný dm
Dm techniky plus klasická reklama, cieľom: maximalizácia efektivity
Princípom je zníženie nákladov a zvýšenie efektivity
 
ODBORNÉ ZDRUŽENIA DM
 
ADiMA – asociácia dm

- 23.9.1997

zakladajúci členovia
- DM s.r.o.
- DMMS Ba
- Hermes DM
- Kolos
- Made in...
- Schober DM (koniec 31.3. 2001)

Ciele

- Rozvoj  a prezentovanie dm
- Obhajoba profesijných záujmov členov
- Ochrana mena dm
- Vzdelávanie
- Profesionalizácia v dm

ZPP- združenie priameho predaja

- 1998
budovať dobré meno priameho predaja pred verejnosťou
počet členov :8
vydali zásady priameho predaja (vzťahy medzi spoločnosťami priameho predaja a spotr., priamymi predajcami, ...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021