Stratégia podpory predaja

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 02.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 394 slov
Počet zobrazení: 7 215
Tlačení: 531
Uložení: 518
Sales promotion = cielené ovplyvňovanie, ktoré ponúka špeciálne podnety s cieľom zrýchliť pohyb produktu od výrobcovi ku spotrebiteľovi.
 
-  Sales promotion = podpora predaja = činnosť zameraná na zvyšovanie objemu predaja pôsobením na predajcov i na zákazníkov.
-  Obsah podpory predaja = mimoriadne, spravidla krátkodobo pôsobiace opatrenia na reguláciu odbytu resp. predaja > konkrétne podnety = zvláštna motivácia na nákup výrobku/využitie služby.
-  Akceleračný nástroj MK
-  Využívanie konkrétnych podnetov (peniaze, ceny...)
-  Môže sa použiť kdekoľvek na marketingovej ceste
-  Nemediálne pôsobenie na zákazníka, často sa spája s osobnou účasťou a určitou aktivitou na strane zákazníka
-  Ciele:
o   zvýšenie predajného úsilia predajcov
o   rozšírenie distribúcie
o   vyššie predzásobenie predajní
o   dopredaj tovaru
o   získavanie nových zákazníkov
o   aktualizácia výrobku/účelu použitia
o   povzbudenie k vyskúšaniu produktu
o   prehĺbenie poznatkov o produkte
o  ...
 
-  Aktivity:
o   vzorky tovaru
o   kupóny
o   návratky
o   prémie
o   súťaže o ceny
o   zľavy
o   ochutnávky
o   suveníry
o   prehliadky
o   výstavy
o   special events = zábavné akcie v podobe verejnej šou
o   ... (forma aktivít závisí iba od kreativity a možností organizátorov)
o  „služby zákazníkom“ = novšia súčasť sales promotion > svojou funkciou starostlivosti o existujúceho zákazníka formujú aspekt vernosti k produktu či firme, a tým tiež pôsobia ako podpora predaja > dôležitý nástroj konkurenčného boja.
 
-  Prínos aktivít podpory predaja:
o  maximalizácia objemu predaja
o  silná motivácia zákazníkov na vyskúšanie výrobku > nákup
-  Výsledky > relatívne rýchlo a jednoducho merateľné
-  Nevýhody:
o  dočasná účinnosť opatrení
o  malá pravdepodobnosť vytvorenia trvalej preferencie produktu
o  iba taktický, nie strategický nástroj marketingovej komunikácie
-  existuje skupina spotrebiteľov, ktorí jednotlivé produkty nakupujú iba vtedy, keď okolo nich prebieha akcia podpory predaja.
 
-  Taktiky:
o   defenzívna > zameranie na distribútorov a obchod (obchodný personál)
o   ofenzívna > zameranie na koncových spotrebiteľov
-  Ovplyvňujúce faktory:
o   verbálna a neverbálna komunikácia zástupcu spoločnosti
o   priestorové usporiadanie miesta, kde sales promotion prebieha
-  metódy ovplyvňovania v sales promotion:
o   poskytované informácie (informácia)
o   objasňovanie (klarifikácia)
o   ukazovanie (demonštrácia)
o   pôsobenie príkladom (exemplifikácia)
o   neuvedomené pôsobenie (sugescia)
o   presviedčanie (persuázia)
-  psychologické faktory
o   priama komunikácia > možnosť prispôsobiť argumentáciu kupujúcemu, predviesť a vyskúšať produkt
o   osobná komunikácia > priama spätná väzba
o   tlak na rozhodnutie TERAZ > skrátenie procesu získavania info a procesu rozhodovania
o   pôsobenie na iné zmysly ako AV médiá > čuch, chuť, hmat…
o   pocit víťazstva a zisku > zľavy, bezplatné výhody…
o   spojenie pozitívneho zážitku s produktom > hry, súťaže…
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021