Tlačené propagačné prostriedky

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 463 slov
Počet zobrazení: 7 657
Tlačení: 636
Uložení: 604
TLAČENÉ PROPAGAČNÉ PROSTRIEDKY
Vo svetovom meradle patria tlačové prostriedky na prvé miesto vonkajších výrazových prostriedkov reklamy. Výhodou tlačenej reklamy je, že sa k nej možno vrátiť, má trvalý charakter.

Tlačiarenské techniky:
1.  Tlač z výšky – kníhtlač, rotačná tlač, sieťotlač
2.  Tlač z hĺbky – suchá ihla, leptanie
3.  Tlač z plochy – ofset, svetlotlač
4.  Digitálna tlač
 
Plagát
Plagát má v krátkom čase oboznámiť okoloidúcich so svojim obsahom. Využíva sa často na reklamu dennej alebo častej spotreby.
Druhy plagátov:
-  Podľa miesta pôsobenia – vonkajšie vnútorné
-  Podľa materiálu – papierové, sklené, plechové, plátenné
-  Podľa obsahu – politické, osvetové, agitačné
-  Podľa techniky zhotovenia – ručné a strojové, typografické, maľované, kreslené
 
Keďže plagát musí zapôsobiť so vzdialenosti niekoľkých metrov (15-20) v priebehu niekoľkých sekúnd jeho výpoveď musí byť jasná a jednoduchá. Prevažne sú plagáty pripomienkového charakteru. Okoloidúci ich nevyhľadáva, preto musia svojim spracovaním zapôsobiť.
 
Katalóg
Katalóg je zoznam tovarov, predmetov, ktoré vyrába alebo predáva určitý podnik, spravidla ich vyobrazením a krátkym opisom. Taktiež sa prikladajú informácie kde sa dá ponúkaný produkt kúpiť a za akú cenu. V úvode katalóg informuje čitateľov ako sa v ňom orientovať, o histórii podniku, poukazuje na posudky znalcov alebo skúsenosti majiteľov. Najčastejším formátom je A4 na výšku.
 
Prospekt
Prospekt je jedným z najžiadanejších reklamných prostriedkov. Jeho úlohou je oboznámiť spotrebiteľa s výrobkom, jeho použitím, technickými údajmi, cenami a pod. Podrobne vysvetľuje účel výrobku. Prospekty možno rozdeliť:
-  Podľa odosielateľa - prospekty výrobcov, cestovných kancelárií, obchodných organizácií
-  Na ilustrované a bez ilustrácií
-  Čierno-biele a farebné
-  Jednoduché a skladané
Obyčajne býva formátu A5, 4 až 10 stranové.
 
Skladačka
Skladačka je prospekt poskladaný do rozličných geometrických obrazcov (štvorec, kruh, domček a pod.).
 
Reklamná brožúra
Reklamná (predajná) brožúra je rozšírený prospekt. Má mať najmenej 20 strán. Podáva komplexný popis tovaru a jeho vlastností, radí ako s tovarom zaobchádzať. Vydáva sa väčšinou len pri vážnych situáciách a zasiela sa len vážnym záujemcom. 

Leták
Leták všeobecne informuje o zavedení nového produktu do predaja, o formách obsluhy, o zmene cien, o dopredajoch, o rozličných predajných akciách, o presťahovaní predajne a pod. Býva väčšinou formátu A5 niekedy aj A4. Hlavnou nevýhodou je jeho krátka životnosť. Mal by byť stručný, jednoduchý, zrozumiteľný, konkrétny a vecný.
 
Transparenty
Majú podobný cieľ ako letáky. Umiestňujú sa na oknách dopravných prostriedkov. Ich výhodou je, že si ich môže cestujúci prečítať počas cesty. Ich obsah musí byť stručnejší, musí jednou vetou, slovom vyjadriť myšlienku. Obyčajne majú formát  A5, no dnes sa používajú menej.
 
Návod na použitie
Cieľom návodu na použitie je podrobne informovať o používaní príslušného tovaru a o správnom zaobchádzaní sním.  Návod musí odborne a zrozumiteľne informovať o všetkým podrobnostiach postupu použitia produktu. Prikladá sa k produktu, ale býva aj na obale produktu.
 
Obal
Prostriedok, ktorý má upútať zákazníka, taktiež  má ale informovať o tovarom. Jeho funkcia je odlíšenie produktu od ostatných. Dobrý obal považujeme za známku kvality obsahu. Okrem fyzickej ochrany plní aj reklamnú funkciu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018