Audiovizuálne propagačné prostriedky

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 697 slov
Počet zobrazení: 7 492
Tlačení: 637
Uložení: 581
AUDIOVIZUÁLNE PROPAGAČNÉ PROSTRIEDKY
Film, televízia a video patria medzi audiovizuálne prostriedky masovej komunikácie. Ich prioritou je schopnosť zasiahnuť mimoriadne veľkú cieľovú skupinu. Sú to najúčinnejšie médiá vôbec. Audiovizuálne prostriedky zaraďujeme medzi najúčinnejšie nositele propagačných informácií. Počuté informácie si zapamätáme na 20%, videné na 30% a počuté zároveň videné na 50%.
 
Výhody:
-  Pôsobenie na primárne receptory (zrak sluch)
-  Zachytenie propagačnej skutočnosti v pohybe a farbe
-  Vysoká miera názorného prevedenia
-  Emotívne pôsobenie
-  Možnosť zasiahnutia vysokých vrstiev
-  Pôsobenie v čase oddychu
-  Nízke náklady v prepočte na počet zasiahnutých
 
Audiovizuálne propagačné prostriedky rozdeľujeme podľa:
-  Techniky spracovania
-  nosičov (médií)
 
Propagačný film
Za propagačný film považujeme propagačnú informáciu spracovanú klasickou filmovou technológiou (kamera, strih, zvuk...). Trvá niekoľko minút – od 1 minúty do 10 minút. Dominantnou zložkou jeho pôsobenia je obraz, ktorý dopĺňa zvuk (slovo, hudba, ruchy)
 
Výhody:
-  Miesto predvedenia – kinosály
-  Približuje skutočnosť nevtieravo, zaujímavo, často aj umelecky
 
Druhy (základné delenie):
-  Inštruktážny – názorne vysvetľuje výrobok (návod na použitie)
-  Popisný – utvára názor na určitý problém (popis úspornej jazdy autom)
-  Rýdzo propagačný – zjavný propagačný zámer. Musí mať pôsobivú argumentáciu, logiku a dynamiku deja ako aj technické spracovanie.
 
Druhy (delenie z formálneho hľadiska):
-  Hraný – ukazuje výrobok bezprostredne v akcii pomocou hercov. Je názorový a vecný, nápaditý, dejový a profesionálny.
-  Animovaný – bábkový a kreslený. Animované sú frekventovanejšie a obľúbenejšie. Napr. Pepek námorník vznikol na základe reklamného filmu propagujúceho špenát. Má určitú výtvarnú hodnotu, humor, vtip a originálny námet.
-  Kombinovaný – trikový. Vzniká kombináciou hraného a animovaného filmu. Vzniká fotografovaním výrezov hotového filmu, zmnožením záberov, zakrytím časti a pod.
 
Propagačné vysielanie v televízii
Sú to všetky audiovizuálne propagačné informácie spracované televíznou technológiou. Patrí sem: Propagačný film či videopropagácia.
 
Výhody:
-  Operatívnosť – rýchlo a účinne oznámiť
-  Najúčinnejší propagačný prostriedok
-  Pôsobenie v čase oddychu
-  Masovosť
-  Možnosť zasiahnutia širokej CS
-  Nízke náklady na výrobu v prepočte na počet zasiahnutých
 
Nevýhody:
-  Malá plastičnosť
-  Obmedzenie na veľkosť obrazovky
-  Kolísavosť záujmu diváka vzhľadom na program
 
Druhy (podľa techniky spracovania):
-  Televízny propagačný film
-  Videosnímok
-  Diapozitív
 
Druhy (podľa miery autenticity):
-  Živé vysielanie
-  Propagačný film
 
Druhy (podľa miery propagačných informácií):
-  Reklamné relácie – TV reklama, teleshoping, sponzorský odkaz atď.
-  Sekundárne propagačné relácie – rady lekára, reportáže, súťaže
 
Druhy (podľa primárneho zamerania):
-  Ekonomické
-  Mimoekonomické
 
Televízna reklama
Za televíznu reklamu považujeme primárne krátke, spravidla niekoľkominútové spoty komerčného charakteru zverejňované prostredníctvom televízie. Ich dĺžka sa pohybuje od 5 do 50 sekúnd, no priemerná dĺžka je 30 sekúnd. Vznikla v Japonsku v roku 1951.
 
Druhy:
-  Oznam – najstaršia a najlacnejšia forma reklamy vôbec. Podáva základné formácie o produkte
-  Odporúčanie – užívateľ hovorí o výhodách výrobku (známe osobnosti)
-  Predvedenie výrobku – presviedčanie o výhodách výrobku priamo za jeho chodu
-  Minipríbehy – pripomínajú príbehy so života resp. hrané filmy. Umocnené sú majstrovskou skratkou.
 
Relácie s reklamným charakterom:
-  Videoklip – reklamný spot propagujúci speváka či CD nahrávku
-  Teleshoping – predvádzanie výrobku s výrazne dlhšou minutážou
-  Sponzorský odkaz – odkaz sponzora pred a po sponzorovanom programe
 
Proces tvorby:
1.  zadávateľ zvolí predmet propagácie a jej cieľ
2.  pracovník agentúry kontaktuje produkčné štúdiá
3.  kreatívne oddelenie agentúry dostane všetky potrebné podklady od zadávateľa, pretransformuje hlavnú myšlienku do námetu, ktorý v librete rozvinie - výsledkom je scenár
4.  schválením scenára (storyboard) začína realizácia
5.   zabezpečenie všetkých produkčných záležitostí
6.  nakrúcanie
7.  priebežné testovanie vybranou CS
8.  vysielanie
9.  zisťovanie účinnosti
 
Videopropagácia
Video spolu s laserom, holografiou a počítačovou grafikou patrí medzi najnovšie technické novinky využívané v propagácii. Pod videopropagáciou rozumieme propagačné informácie spracované do formy audiovizuálnych propagačných prostriedkov videotechnikou. Umožňuje predvádzanie výrobku na výstavách, prezentáciách a podujatiach či vzdelávanie pracovníkov.
 
Výhody:
-  možnosť umiestnenia v priestoroch zvlášť účinných pre reklamu (na mieste predaja, výstavy, ulice, čakárne, letiská, kaviarne, železničné stanice, hotely atď.)
-  možnosť kombinácie s inými propagačnými prostriedkami resp. doplnkovými zariadeniami (spojením s laserom – neobmedzený počet kópií bez úniku kvality)
 
Systém videa:
-  VHS – video home system - 4 hod záznam
-  BETA – 3 - 5 hod záznam
-  Video 2000 – 8 - 16 hod záznam
-  CVC – copact video cassete – 1 hod záznam
-  Video Compact Disc – záznam pomocou laseru
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.054