Reklamné agentúry ako realizačné subjekty markentigu

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 638 slov
Počet zobrazení: 5 672
Tlačení: 618
Uložení: 502
R agentúry ako realizačné subjekty MK
(ag = agentúry, odd. = oddelenie)
! doplňte si nejaké aktuálne príklady (najväčšie ag, ich riaditelia a klienti) potešte Horňáka a on poteší Vás !

90 % R prostriedkov tvoria agentúry, 10 % riadková inz, výklady atď.
Agentúry sa vyvinuli z inzertných kancelárií a plagátovacích spoločností (mediálnych broakerov)
Rozvoj tlačiarenských technológií a grafickej úrovne – nové úlohy pre ag
1923 vznik rozhlasu, 50.te TV, vznik full service ag – dnešná podoba 70.te roky, prienik do zahraničia
 
Zisk R ag: provízie od klienta
Provízie od médií (za veľký objem)
 
Typy ag:
Full service
Špeccializované (z kreatívnych odd. médií, špecializujú sa na konkrétny R prostriedok, napr. darčekové predmety, billboardy, R v doprav. Prostriedkoch,...)
PR (práca s verejnosťou, novinármi, osobné kontakty, tvorba PR)
Mediálne (Media buyers / Media representative)
Ag podlinkových aktivít (výstavy, direct MTG,...)
 
Full service ag: odd pre styk s klientom (accounti)
 Kreatívne odd.
 Mediálne odd.
 Emické odd.
Prípadne Produkčné odd.
 
Podľa veľkosti:
Medzinárodné  (svetové) ag
Národná ag. (pôsobí len v 1 štáte)
Celoštáátne
Regionálne
Lokálne
 
Keď sa klient obracia na full service ag.

- meeting (kick off) account s klientom
- meeting (na pôde ag., accounti, prípadne vedúci oddelení) kom. cieľ, info (cca 2 týždne)
  prieskum
náčrt kom. stratégie, predbežný rozpočet (podieľa sa aj Emické a mediálne odd)
- meeting (prerokovanie stratégie s klientom)

(cca mesiac)
brainstorming v ag, tvorba, výber, stanovenie definitívnej stratégie vzhľadom na budget, s orientáciou na CS

- prezentácia pripraveného R plánu klientovi
- realizácia kampane, schvaľovanie klientom
- spustenie kampane (1, 2mes, max.3, ale trvalé kampane trvajú aj roky – stratégia sa mení)
- vyhodnocovanie splnenia cieľov
 
Stratégie: komunikačná (čo?)
  Kreatívna (ako ?)
  Mediálna (kde?)
 
Fázy kampane : uvádzacia, hlavná, pripomínacia
 
Mediálne ag
-  analýzy
-  lobbing (budget na určitý čas)
-  media mix (rozdelenie do médií – tlačoviny, billboardy, tlevízia, roz, plagáty, direct mail, PR,...)
môžu sprostredkovať umeleckú produkciu
 
TV – reating
Roz – nemá reating, ale dá sa zistiť počúvanosť
Tlač – podľa nákladu, štruktúry čitateľov
Media representative – zástupca média, zmluva s konkrétnou napr. TV, ktorej čas 
Predávajú
Media buyer – chcú pri min. Nákladoch dosiahnuť max. účinnosť, zastupujú klientov alebo ag, nakupujú pre nich od médií priestor
R priestor vopred rezervujú a hradia (množstevné zľavy)
 
PR ag
Špecializované na public relations (tvoria a udržiavajú + vzťahy s médiami i verejnosťou) realizujú/ pripravujú oficiálne a neoficiálne vyhlásenia pre média, tlačové konferencie
Oblasť Public Affaires = akcie zacielené na vzťahy s verejnosťou (prezentácie, kultúrne / športové / spoločenské podujatia,...)
Informovanie (okrem médií, cez vyhlásenia a PR články)
 prostredníctvom direct mailov
 
Sponzoringové ag
Komerčné využitie kultúrnych a športových akcií,
Výber podujatia, výber osobností, spôsoby medializácie sponzora (nápisy, upútavky, spoty,...)
Formy sponzoringu:
finančný / burtrový (výmenné sponzorstvo, mediálne partnerstvo) / materiálny ( napr. oblečenie pre športovcov, vybavenie pre školu, nemocnicu...)
 
Direct MTG ag
Výber cieľových skupín na základe prieskumov
Ag. Získavajú databázy (nakupujú ich / zíkavajú anketami kontakty, udržujú ich a tak dokola)
Realizujú samotné zásielky/telefonáty, personalizujú zásielky
Spracúvajú odozvu (tvoria prognózy a plány ďalšieho postupu)
Zásielky by mali byť originálne, kreatívne
 
Výzkumné ag
Špecializované na výskum a prieskum (rôzne oblasti kto je zákazník, ako vníma R, prečo nakupuje u konkurencie, aký má vzťah k médiám...)
Trh sa skúma: (ponuka, dopyt, ceny,...)
Analýza celkovej situácie
Analýza konkrétneho trhu
   Porovnávanie stavu trhu v časovom vývoji (pohyby na trhu)
Prognózy vývoja na trhu – z predošlých výsledkov, vývoja
 
R a inzertné ag
Ag predávajúce plochy novín (inzertné noviny sa môžu distribuovať aj zadarmo, ale sú potom preplnené inz, aby sa uživili) Takéto inz. Noviny sa správajú ako ag.
 
Ag špecializované na výstavníctvo
Zabezpečujú sprievodné akcie v rámci výstav, predvádzanie produktov, degustácie,...
Interiérové dizajnérstvo, image stánkov,...
Často ich prevádzkujú organizátori výstav a veľtrhov
 
Audio foto ag (umelecké ag)
Produkcia zvukovej, obrazovej R, fotografii,...
Nakupujú od sietí billboardové plochy a predávajú ich klientom
Ag. Pre rozhlasové spoty zanikajú
(full service ag robia umeleckú stránku návrhu a realizácie sami – prostredníctvom kreative odd.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019