Reklamný plán

Slovenský jazyk » Žurnalistika

Autor: mata
Typ práce: Referát
Dátum: 03.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 5 918
Tlačení: 537
Uložení: 594
obsahuje:
Úvod (definícia základných cieľov, čo chce ag dosiahnuť kampaňou + PR efekty,  posilnenie zn, budovanie povedomia...)
Zadanie (ag od klienta, informácie a výsledky prieskumov)
Návrh riešenia (cesta ako dosiahnuť ciele navrhnutá ag, 2 časti: definícia posolstva  a definícia kom)
Riešenie (návrh – väčšinou 3 varianty s kompletným rozpracovaním až po slogany,    vizuály, storyboardy...+ časové rozfázovanie zložiek kampane)
Medálna stratégia (aké prostriedky použiť, v akých médiach (media pán – čas, miesto
Frekvencia, počet, finančný rozpočet)
Záver (naše referencie – napr. zoznam exkluzívnych klientov a referencie, história ag.,
  predpokladaný efekt – ako bude trh a pozícia klienta vyzerať po kampani)
 
Tímová práca zadávateľa a agentúry (prípadne subdodávateľov)
- stanovanie cieľa
- zistenie východiskových podmienok (MTG mix – product, price, place,  promotion + stav trhu, konkurencia, rozpočet, história...)

- CS (aim group)
- hlavný argument kampane (big idea)
- stanovenie – zladenie s image
- plán médií,
- R prostriedkov, financií (vychádza z rozpočtu),
- časový plán,
- organizačný plán (rozdelenie zodpovedností a úloh,
-  vyhodnocovanie akcie
 
Predmet, cieľ a CS určujú pomer racionálnych a emocionálnych zložiek kampane
fakty – najviac
argumenty – pre kúpu
apely – argumenty použité v kampani, pretvorené napr. na slogan
vecné info
prvky na udržanie a upútanie pozornosti
 
Podľa Kotlera – kroky v procese R
- situačná analýza
- MTG ciele
- kom. ciele a predajné ciele
- rozpočet (zostatok / podiel z obratu / podľa konkurencie / podľa cieľov a úloh)
- reklamná správa (tvorba, hodnotenie a výber, realizácia  a media plán (dosah, účinnosť, frekvencia, hlavné médium, špecifické médiá, 
čas)
- hodnotenie kampane (kom. efekt, predajný efekt – nakoľko sme dosiahli ciele)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Žurnalistika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031