GLEN - Global Education Network of Young Europeans

Štvrtok, 17.01.2008 08:00 redakcia
Správy pre študentov

GLEN je neziskovou a politicky nezávislou iniciatívou 12. organizácii z členských krajín Európskej únie: Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika a Slovinsko.

Poslaním programu GLEN je zvýšiť povedomie o rozvojových otázkach a politike rozvojovej spolupráce. GLEN dáva ľuďom príležitosti učiť sa a porozumieť globálnemu rozvoju a takto zvýšiť povedomie o potrebe udržateľného a sociálne spravodlivého rozvoja na celom svete. Viac informácií na www.glen-europe.org.

Pre rok 2008 boli pre Slovenskú republiku vybrané nasledujúce projekty:

  • INDIA: Spices go Fair Trade
  • KENYA: Youth Organisations Networking Scheme
  • MOZAMBIQUE: Support Girls in Need!
  • REPUBLIC OF SOUTH AFRICA: Community Empowerment through Environmental Development

GLEN intenzívne pripravuje účastníkov na ich pobyt počas dvoch prípravných seminárov, ktoré vedú skúsení tútori – buď bývalí účastníci programu alebo ľudia so skúsenosťami z konkrétneho regiónu. Oba prípravné semináre poskytnú účastníkom relevantné informácie o rozvojovej spolupráci, ich hostiteľskej krajine a o tradíciách a hodnotách krajiny, z ktorej pochádza ich partner v medzinárodnom tíme. GLEN hradí účastníkom cestovné náklady na/zo seminárov, stravu a ubytovanie počas oboch seminárov.

Jadro programu GLEN tvoria trojmesačné študijno-pracovné pobyty v rozvojových krajinách a krajinách s prechodnou ekonomikou v Afrike, Ázii a juho-východnej Európe, kde študenti alebo mladí profesionáli pracujú spoločne s miestnou partnerskou organizáciou. Tím, ktorý tvoria dvaja alebo traja mladí ľudia rôznej národnosti, realizujú projekt, ktorý im umožňuje pracovať spoločne a učiť sa jeden od druhého. GLEN hradí účastníkom minimálne letenku, trojmesačné štipendium a komplexné cestovné poistenie.

Účastníci o svojom pobyte podávajú správy dvakrát: po prvej polovici svojho pobytu a po svojom návrate späť do Európy. Celá GLEN skupina sa stretáva opäť na hodnotiacom seminári nasledujúcu jar po ukončení ich pobytov vo svete. Získali dôležité kompetencie na zvyšovanie povedomia o otázkach globálneho rozvoja vo svojej krajine a prostredníctvom svojej vlastnej skúsenosti vedia zblížiť ľudí z rôznych regiónov sveta. GLEN hradí účastníkom cestovné náklady na/zo seminára, stravu a ubytovanie počas seminára.

Môžete sa prihlásiť, ak spĺňate nasledujúce kritériá: vek od 21 do 30 rokov, nezúčastnili ste sa v minulosti programu GLEN, GéCo alebo ASA programu, máte vzdelanie a skúsenosti vzhľadom na podmienky pre konkrétny projekt, máte schopnosti a kvalifikáciu vzhľadom na požiadavky konkrétneho projektu, hovoríte plynule anglicky, prípadne portugalsky, ak to vyžaduje projekt, zúčastníte sa celého projektového cyklu programu GLEN – prípravné semináre, študijno-pracovný pobyt, hodnotiaci seminár, po svojom návrate sa zaväzujete pracovať alebo pôsobiť ako dobrovoľník v oblasti zvyšovania povedomia alebo globálneho vzdelávania v Európe, máte povahu a psychologické dispozície prispôsobiť sa požiadavkám života a práce na Juhu.

Okrem toho: ste aktívni v oblasti komunitného rozvoja, dobrovoľníctva alebo iných sociálnych aktivít (ako mimovládne organizácie, študentské organizácie a pod.), zaujímate sa o rozvojovú spoluprácu, medzikultúrne a medzinárodné záležitosti, ste ochotní prispieť ku globálnemu vzdelávaniu vo svojej krajine/v Európe a ku spolupráci v rámci programu GLEN po svojom návrate, ste otvorení a kreatívni, máte základné vedomosti o miestnom jazyku a/alebo vôľu naučiť sa ho, ste dostatočne motivovaní, máte schopnosti a vôľu pracovať v medzinárodnom tíme.

Kompletnú prihlášku v angličtine, ktorá pozostáva z vyplneného formulára žiadosti (príloha), podrobného životopisu a kópií potrebných dokumentov zašlite najneskôr 31. januára 2008 na poštovú adresu: Tabita n. o., P. O. Box 114, 814 99, Bratislava a na e-mailovú adresu: glen2008_prihlasky@yahoo.co.uk.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte e-mailom glensk2005@yahoo.co.uk, alebo telefonicky 0918 658 747 Darinu Maňurovú, koordinátorku programu GLEN na Slovensku.

Zdroj: Mladez.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.018 s.