Začína sa Týždeň celoživotného učenia, tento rok aj v spolupráci s OECD

Utorok, 27.11.2018 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

Sériu konferencií, prednášok, dní otvorených dverí i ukážkových hodín prinesie po celom Slovensku v poradí už 19. ročník Týždňa celoživotného učenia (TCU), ktorý sa koná v dňoch od 26. novembra do 2. decembra 2018.

Podujatie podporuje a spoluorganizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom hlavným koordinátorom podujatia je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. Cieľom je popularizovať celoživotné učenie a jeho význam pre celú spoločnosť i jednotlivca.

Tohtoročný TCU je výnimočný tým, že OECD v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a NÚCEM organizuje 5. medzinárodnú konferenciu PIAAC v Bratislave v dňoch 27. - 29. novembra 2018. Zámerom konferencie je podporiť využívanie PIAAC údajov, ktoré pomáhajú riešiť príslušné politiky. PIAAC - Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD. Konferenciu otvorí spolu s ministerkou školstva Martinou Lubyovou aj Andreas Schleicher, riaditeľ OECD Sekcie pre vzdelávanie a zručnosti a osobitný radca generálneho tajomníka OECD José A. Gurríu pre oblasť vzdelávacej politiky.

Ďalším z významných hostí konferencie bude aj prof.Sir Alan Tuckett, OBE z Univerzity vo Wolverhamptone, bývalý predseda Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých a čestný člen Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie, ktorý bude hosťom stretnutia národných expertov na tému: „Medzikultúrny rozmer politík celoživotného vzdelávania na Slovensku - koordinácia účinných politických nástrojov na podporu dospelých pri získavaní zručností 21. storočia" so zameraním na nízko kvalifikovaných dospelých a mládež. Počas TCU bude v Bratislave taktiež zasadať Rada zúčastnených krajín PIAAC.


MŠVVaŠ SR nastavilo tohto roku efektívne prepojenie všetkých OECD meraní (PISA, PIAAC, TALIS) v Národnom ústave certifikovaných meraní (NÚCEM). Toto prepojenie umožní synergiu testovaní , ktorá bude generovať odporúčania do systémových zmien vo formálnom ako aj v neformálnom vzdelávaní. Špecificky to umožní overovanie kľúčových kompetencií u pedagogických zamestnancov na základe prepojenia TALIS – PIAAC smerom na zabezpečenia komplexnejšieho obrazu o úrovni sledovaných kompetencií pedagogických zamestnancov v spojitosti s ich postojmi k podmienkam v školskom prostredí, ich kvalifikačnou úrovňou a pod. Zároveň budú vypracované odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagógov a budúcich pedagógov na inovovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie pedagógov potrebné pre život v 21. storočí.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.021