Vinše k Veľkonočným sviatkom

Slovenský jazyk » Básne

Autor: janka114
Typ práce: Ostatné
Dátum: 06.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 776 slov
Počet zobrazení: 141 383
Tlačení: 1 382
Uložení: 1 411

Vinše k Veľkonočným sviatkom

Veľkonočný vinš č. 1

Baránka aj kačku, mokrú oblievačku, klobásku aj vodku, vŕbové prútiky, voňavé koláčiky, džbánok medu, maľované vajíčka, plno hostí, jar v duši a všetkého po samé uši. Príjemné Veľkonočné sviatky Vám želá ...

Veľkonočný vinš č. 2

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.

Veľkonočný vinš č. 3

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20 Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť zo srdca praje...

Veľkonočný vinš č. 4

Hojnosť milosti od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva Vám vyprosuje

Veľkonočný vinš č. 5

"Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce." Jn 10:11 Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje...

Veľkonočný vinš č. 6

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť na veky.“ Jn 11:25 Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána celej rodine praje...

Veľkonočný vinš č. 7

Jar už klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka! Príjemné sviatky a veselú šibačku prajú...

Veľkonočný vinš č. 8

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody zo srdca praje...

Veľkonočný vinš č. 9

K radu ďaľších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť chcem keď nie inšie, aspoň ešte tieto vinše: Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom nech tiež sladko je, nech si vyjdú na svoje.

Veľkonočný vinš č. 10

Keď je to už v mojej moci, tak Vám želám k Veľkej noci veľa chutných koláčov, ešte lepších kúpačov.

Veľkonočný vinš č. 11

Keď malé vtáčiky vyletia z hniezd ako každú jar, slniečko a teplé dni nám prinesú ako krásny dar. Príjemné prežitie Veľkej noci prajú ...

Veľkonočný vinš č. 12

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak príroda svoju náruč každému dopraje. Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky a radosť z každého prežitého jarného dňa.

Veľkonočný vinš č. 13

Keďže je to v mojej moci, tak ti prajem k Veľkej noci lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko. Veselé prežitie veľkonočných sviatkov praje...

Veľkonočný vinš č. 14

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc. Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne zo srdca želá...

Veľkonočný vinš č. 15

Krásne a radostné dni cez veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších dňoch zo srdca želá...

Veľkonočný vinš č. 16

Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa lásky a rodinnej pohody praje...

Veľkonočný vinš č. 17

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

Veľkonočný vinš č. 18

Maľované vajíčko, pekný božtek na líčko, k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc.

Veľkonočný vinš č. 19

Maľované vajíčko, ženám božtek na líčko a mužom vínečko, k tomu zdravia moc a moc a veselú Veľkú noc.

Veľkonočný vinš č. 20

Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari, veľkonočným šibačom nech sa u Vás darí. Nech je u Vás veselo, plný stôl vždy majte a vajíčka z čokolády chlapcom rozdávajte!

Veľkonočný vinš č. 21

Maličké kačiatko je tu len nakrátko, za božtek na líčko znesie Vám vajíčko. Prajem veselú Veľkú noc.

Veľkonočný vinš č. 22

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí, všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.

Veľkonočný vinš č. 23

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám praje...

Veľkonočný vinš č. 24

Milý zajko ráno vstal, vajíčka si pohladkal, korbáčik si vyleštil a veľmi sa potešil. Hurá - je tu Veľká noc, práce bude moc a moc. Prajem peknú Veľkú noc :)

Veľkonočný vinš č. 25

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď patria každému sú predsa veľkonočné.

Veľkonočný vinš č. 26

Na Veľkú noc v tomto vinši, nemôže byť pozdrav inší: dobrú šibačku a kúpačku aj s výslužkou vo vačku Vám želajú...

Veľkonočný vinš č. 27

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody celej rodine želá...

Veľkonočný vinš č. 28

Na Veľkú noc všetkého dosť, radosť, pohodu a spokojnosť želá...

Veľkonočný vinš č. 29

Nech je poslom viery náš veľkonočný vinš, nech je i pre Vás Veľká Noc zdrojom vrúcnej kresťanskej radosti.

Veľkonočný vinš č. 30

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty) Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva

Veľkonočný vinš č. 31

Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia.

Veľkonočný vinš č. 32

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Aleluja Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, nádej z Kristovho víťazstva, vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl zo srdca praje

Veľkonočný vinš č. 33

Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu, mužom tiež nech sladko je, nech si vyjdú na svoje.

Veľkonočný vinš č. 34

Pekné sviatky, šťastnú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu! Mužom tiež nech sladko je, nech si prídu na svoje...

Veľkonočný vinš č. 35

Plesaj všetko stvorenie, dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán, prestalo už smútenie, Svätá radosť príď k nám. Požehnané veľkonočné sviatky praje:

Veľkonočný vinš č. 36

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja. Zo srdca želá...

Veľkonočný vinš č. 37


Prijmi môj pozdrav krátky na veľkonočné sviatky. V zdraví ich v dobrom preži, buď veselý, šťastný, svieži!

Veľkonočný vinš č. 38

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a upevnenia zdravia s prichádzajúcou jarou praje

Veľkonočný vinš č. 39

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána celej rodine praje...

Veľkonočný vinš č. 40

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných pohody a spokojnosti praje...

Veľkonočný vinš č. 41

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najbližších za srdca praje...

Veľkonočný vinš č. 42

Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje ...

Veľkonočný vinš č. 43

Príjemné veľkonočné sviatky praje...

Veľkonočný vinš č. 44

Prijmite náš pozdrav krátky na tieto VEĽKONOČNÉ SVIATKY. V dobrom zdraví ich prežite, pohody a radosti si užite. Dobrú šibačku a kúpačku aj s výslužkou vo vačku Vám želajú...

Veľkonočný vinš č. 45

Prijmite pozdrav milý, na sviatky Veľkej noci, pán daj vám zdravia, sily, buď vám vždy na pomoci.

Veľkonočný vinš č. 46

Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám zo srdca praje...

Veľkonočný vinš č. 47

Radujte sa ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte! Z mŕtvych povstal náš spasiteľ, Aleluja spievajte. Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov zo srdca praje ...

Veľkonočný vinš č. 48

Skáče zajko maličký, stratil všetky mašličky. Veď už šibe od nedele, nemá jedno vajce celé. Ožratý je ako sviňa, šibať triezvy, to je drina!

Veľkonočný vinš č. 49

Sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a málo starosti praje

Veľkonočný vinš č. 50

So želaním prekrásnych sviatkov Veľkej noci, so želaním zdravia, radosti, šťastia, s vierou v krásnu jar i celý rok...

Veľkonočný vinš č. 51

Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov Vám zo srdca praje ...

Veľkonočný vinš č. 52

Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vŕbový. Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.

Veľkonočný vinš č. 53

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje...

Veľkonočný vinš č. 54

Sviatky plné milosti, požehnania a hojnosti od vzkrieseného spasiteľa s láskou želá ...

Veľkonočný vinš č. 55

Šiby ryby masné ryby, kus koláča od korbáča, grajciar groš, už je toho dosť. Kázal gazda aj gazdička, aby dali tri vajíčka, jedno biele dve červené, to je moje potešenie.

Veľkonočný vinš č. 56

Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne Vám všetkým želá...

Veľkonočný vinš č. 57

To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované, to vajíčko posielam, koho v srdci nosievam. Pekné veľkonočné sviatky praje ...

Veľkonočný vinš č. 58

Trošku vody za golier, pár vajíčok na tanier, pár šibnutí po zadku,veľa zdravia ku sviatku.

Veľkonočný vinš č. 59

Ty si šibal zajačik, kde si schoval korbáčik? Zdá sa, že ho milý zajko, vymenil za pekné vajko. Spokojné prežitie veľkonočných sviatkov praje...

Veľkonočný vinš č. 60

Tým, čo nosia sukničky veľa čerstvej vodičky, tým čo nosia nohavice veľa dobrej slivovice. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje...

Veľkonočný vinš č. 61

Tým, čo nosia sukničky, veľa čerstvej vodičky. Tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice.

Veľkonočný vinš č. 62

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, Už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok. Ej, krúťte sa, kolovrátky, Ej, krúťte sa, praslice! Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

Veľkonočný vinš č. 63

Už sú sviatky Veľkej noci, buď uterák na pomoci, keď Ťa voda z vedra zmočí a korbáč na chrbte skončí, veľa vody a tiež vodky, hlavne vodotesné spodky.

Veľkonočný vinš č. 64

Užite si v plnom zdraví Veľkú noc, nádhernú jar a celý požehnaný rok. Želáme Vám nádherné Veľkonočné sviatky!

Veľkonočný vinš č. 65

Veľa radosti, šťastia, slniečka a tiež bohatú šibačku!

Veľkonočný vinš č. 66

Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov, dobré vínko do čašičky, veľa vody zo studničky.

Veľkonočný vinš č. 67

Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov, čistú vodu zo studničky, dobré vínko do skleničky.

Veľkonočný vinš č. 68

Veľká noc je sviatok veľký, prajem veľa vody a vodky. Zdravia, šťastia, spokojnosti, dobrej šunky do sýtosti. Ku šunke vajec veľa, nech je Veľká noc veselá!

Veľkonočný vinš č. 69

Veľká noc predo dvermi, ostaňte chlapci, verní i napriek dievčat kriku, dobrému svojmu zvyku. Dievčatám veľa vody a chlapcom málo škody! Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu najmilších praje...

Veľkonočný vinš č. 70

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov, veľa radosti, spokojnosti a pohody Vám želá...

Veľkonočný vinš č. 71

Veselé veľkonočné sviatky, hodne šibačky a oblievačky. Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka a deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.

Veľkonočný vinš č. 72

Veselé veľkonočné sviatky, radosť z jarného slnka a pohodu Vám praje....

Veľkonočný vinš č. 73

Veselé veľkonočné sviatky Vám praje ...

Veľkonočný vinš č. 74

Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti, milých priateľov a pekných chvíľ prajú ......

Veľkonočný vinš č. 75

Veselú Veľkú noc, radostné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám zo srdca prajú...

Veľkonočný vinš č. 76

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti, žiadne starosti praje...

Veľkonočný vinš č. 77

Veselú Veľkú noc, veľa vody, pohody, spokojnosti a radosti želá...

Veľkonočný vinš č. 78

Vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja. Zo srdca želá ...

Veľkonočný vinš č. 79

Vodka, šunka, nech Vám chutí, víno nech Vám hlavu múti. Veď len raz má túto moc, prajem krásnu Veľkú noc!

Veľkonočný vinš č. 80

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatku jari.

Veľkonočný vinš č. 81

Želám Vám veľa smiechu, v pondelok veľký zhon a ženám kúpačov plný dom. Veľa vody z potoka budú svieži do roka. Veselú Veľkú noc Vám praje...

Veľkonočný vinš č. 82

Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu, v pondelok veľký zhon, ženám šibačov plný dom....

Veľkonočný vinš č. 83

Ženám veľa vody, chlapom veľa vínka, deťom nech vo vrecku zopár mincí cinká.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu