Program Active Citizens Fund na Slovensku

Pondelok, 04.02.2019 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov
ACF – Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti.

Osobitná pozornosť je v rámci programu venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí.

Zámerom je podpora aktivít bilaterálnej výmeny skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z donorských krajín. Osobitnou prioritou bilaterálnej spolupráce je riešenie šírenia fake news a antidemokratickej propagandy a boj proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie a hodnoty liberálnej demokracie.

Uzávierka: 1. február 2021
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Deadline pre podávanie žiadostí o podporu projektov je 1. február 2021, všetky potrebné informácie sa nachádzajú TU.

Zdroj: Mladez.sk

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

0.043