Ústne maturity na opravenie priemeru si zvolilo menej ako jedno percento maturantov

Pondelok, 18.05.2020 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Maturanti sa v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami, ktoré získali za svoje celé štúdium. Vyplýva to z údajov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo z 599 stredných škôl na Slovensku. Ústnu maturitnú skúšku si podľa zozbieraných dát dobrovoľne zvolilo menej ako jedno percento študentov.

Presne 392 ústnych maturitných skúšok čaká študentov stredných škôl na prelome mája a júna tohto roka. Viac ako 99 percent študentov totiž prijalo známku určenú aritmetickým priemerom na základe výsledkov počas celého štúdia na strednej škole.

„Po prvýkrát máme za sebou novú formu maturity. Možno aj takýmto spôsobom určíme ďalšie smerovanie maturít, kde by jedným z kritérií bola práca žiaka počas celého jeho štúdia,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling.

Maturitné testy a internú časť maturitnej skúšky malo tento rok absolvovať 41 017 stredoškolákov. Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si však vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania internej časti maturitných skúšok. Známky z maturitných predmetov určili školy administratívne – aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne.

Školy takto vypočítali maturantom 142 489 známok. Priemerná známka, ktorú maturanti získali je dvojka, presnejšie 2,07.

Maturanti, ktorí nesúhlasili s priemernou známkou mohli požiadať školu o vykonanie ústnej maturitnej skúšky – najneskôr do polnoci 15. mája 2020. Na základe údajov ministerstva školstva študenti odmietli takto známku v menej ako jednom percente prípadov – v tradičnej podobe tak prebehne 392 maturitných skúšok. 

Tri štvrtiny z týchto skúšok sa budú konať z anglického jazyka. „Dôvodom môže byť najmä snaha študentov získať vyššiu úroveň z cudzieho jazyka, než na akú boli na škole pripravovaní,“ uviedol Branislav Gröhling. 

Ústna časť maturitných skúšok bude prebiehať v trojtýždňovom období medzi pondelkom 25. mája až sobotou 13. júna 2020. Konkrétne termíny sa môžu v každom vyššom územnom celku líšiť, pretože ich určujú okresné úrady v sídle kraja podľa lokálnych potrieb a špecifík. Presné dátumy úrady zverejnia najneskôr v utorok 19. mája 2020, napríklad na svojom webe a stanovené termíny budú platiť pre všetky stredné školy v ich územnej pôsobnosti.

V rovnakom termíne bude prebiehať aj 539 ústnych maturitných skúšok študentov, ktorí si zvolili maturitu z dobrovoľného predmetu. Ústne maturitné skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančne. V prípade skúšok v osobnej prítomnosti študentov a členov maturitnej komisie musí škola dodržať hygienické opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.902