Stredoškoláci z celého Slovenska navrhovali inteligentné mestá budúcnosti – pozrite si ich výtvory

Pondelok, 21.12.2020 09:00 redakcia
Správy pre študentov

Celoslovenská inovačná súťaž, na ktorej talentovaní technicky zameraní stredoškoláci navrhovali mesto budúcnosti a nadobúdali pri tom zručnosti dôležité pre svoju kariéru v post-covid dobe. Aj to je jedna z pozitívnych udalostí, ktoré sa na Slovensku v posledných týždňoch udiali.

SAIDE (Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní) opäť raz pripravila niečo pre mladých, a to i uprostred pandémie. Dvadsaťštyri tímov stredoškolákov sa prostredníctvom nového konceptu súťaže - prispôsobeného aktuálnej situácii - mohlo lepšie pripraviť na trh práce v post-pandemickej realite. Absolvovaním programu mali študenti získať dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu práce – schopnosť spolupracovať a riešiť problémy v online priestore ako tím. Súťaže sa zúčastnilo 24 stredných odborných škôl z celého Slovenska a dnes už vieme, ktorý tím vyhral štipendium vo výške 1 500€.

Zadanie, ktoré študenti na súťaži BeREADY AWARDS riešili, prepájalo hneď niekoľko komplexných oblastí ako je napríklad IT, energetika, dizajn či kreativita samotná. Študenti mali za úlohu navrhnúť energeticky nezávislé mestečko v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií a s využitím inteligentných technológií. V snahe dosiahnuť energetickú nezávislosť sa pokúsili zahrnúť do svojich návrhov všetky oblasti, ktoré by inteligentné mesto malo mať - od dopravy cez digitálne technológie až po kybernetickú bezpečnosť.

Vďaka tímu odborných garantov zo Slovenských elektrární, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Maxman Consultants či projektu od Grow with Google - New Generation of Founders, čakal na prihlásených študentov bohatý program. Na školení od certifikovaných lektorov z Grow with Google sa študenti naučili riešiť komplexné problémy pomocou metódy Design Thinking, ktorú používajú aj v Google na vývoj svojich inovatívnych produktov. Odborníci z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia pripravili pre študentov školenie na tému prototypovania inteligentných miest, kde sa ponorili hlbšie do oblasti IT a učili sa, ako môžu využívať informačno-komunikačné technológie (IKT) pri rozvoji miest budúcnosti. Skupina odborníkov zo Slovenských elektrární venovala svoj čas študentom, aby im sprostredkovali informácie o energetickej udržateľnosti miest a priblížili študentom oblasti, na ktoré by vo svojich návrhoch nemali zabudnúť. Študenti sa v digitálnom priestore taktiež učili, ako kreatívne myslieť a prichádzať na nové nápady - a to vďaka lektorom z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry - inovujme.sk.

Po dvoch týždňoch workshopov a týždni práce na svojich riešeniach sa namáhavým prvým kolom do finále prebojovalo so svojimi riešeniami sedem tímov z nasledujúcich škôl.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

"Náš tím navrhol ako svoje riešenie systém s názvom nextGen. Súčasťou tohto systému je webový portál, mobilná aplikácia a implementačný model mesta. Týmto riešením sme sa zamerali na komplexnosť a digitalizáciu mesta, čím zvyšujeme efektivitu riadenia, zlepšujeme kvalitu života obyvateľov a to všetko so zreteľom na ekologické správanie (viac informácií nájdete aj v našej webovej appkehttps://nextgen.boostello.sk).” - Daniela Chovancová (tímlíderka)

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina

“Pri našom projekte/riešení, sme sa hlavne zameriavali na zlepšenie nášho prostredia, kde žijeme. Aby naši predkovia boli hrdí, my šťastní a naše deti vďačné za to, ako sme to tu po sebe nechali a naše životy tak posunuli dopredu. Náš projekt sa hlavne zameral na zníženie spotreby elektrickej energie, využitie prírodných zdrojov a zníženie svetelného znečistenia za pomoci inteligentných osvetlení, keďže tento problém sa dostáva do popredia.” - Július Kočerha (tímlíder)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Sever

“Pracovali sme na riešení problémov v takmer každej oblasti mesta. Podarilo sa nám vytvoriť niekoľko modelov budov a koncept smart aplikácie pre obyvateľov a firmy. Aplikácia obsahuje funkcie ako smart poradca, parkovanie, plánovač trasy, vynesenie odpadu či využitie smart bodov. Naše mesto bolo vytvorené pre 500 000 obyvateľov na rozlohe 400 km2 vo výhodnej oblasti východného Slovenska – ostávame verní svojmu kraju.” - Tomáš Balog (tímlíder)

Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica

“Jednoducho sa jedna o využívanie eko zdrojov energie, pričom tuto problematiku sme zakomponovali do veľkého mesta, kde majú ľudia možnosť žiť zdravý a produktívny život.” - Benjamín Hajla (tímlíder)

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 24, Martin

“V našom riešení sa zameriavame na 3 hlavné témy (energia, doprava, odpad) a 6 vedľajších tém (zamestnanosť, bezpečnosť, turizmus, socializácia, prírodné zdroje) . Nastolíme problém, navrhnenme plán a nápad, realizujeme ho a finálne prezentujeme výrobok, ktorý spĺňa potrebné požiadavky. Z mesta Martin vzniká Smart Martin bez emisii, autonómny, šetrný k prostrediu a lepší ako kedykoľvek predtým po každej stránke, ktorej sme sa venovali.” - Dávid Ďanovský (tímlíder)

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

“Vytvorili sme model plne funkčného realizovateľného smart mesta v slovenských podmienkach. Mesto je absolútne bezodpadové a energeticky sebestačné na báze solárnej energie a vodíka. K mestu sme vytvorili riadiaci systém GAIA , ktorý sa stará o infraštruktúru, odpadové hospodárstvo, energie mesta a podobne ako v gréckej mytológii je GAIA ucelený super organizmus regulujúci podmienky svojej vlastnej existencie.” - Adam Tížik (tímlíder)

Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra

„V našom projekte sme vychádzali z aktuálnej situácie mesta Nitra. Riešili sme všetky nedostatky a vylepšili sme súčasné systémy. Snažili sme sa o čo najväčší komfort obyvateľov s minimálnymi zásahmi do ich súkromia. Veľký dôraz je kladený na samostatnosť a ekologickosť mesta. Priemysel v Nitre žije samostatným životom, a preto sme sa tejto oblasti v našom projekte nevenovali.“ - Juraj Goryl (tímlíder)

Vo finálnom kole na členov týchto tímov čakala séria konzultácii s mentormi a taktiež kľúčové školenie od Maxman Consultants, na ktorom sa študenti učili prezentačným zručnostiam v digitálnom prostredí - aby boli schopní sa účinne a efektívne odprezentovať vo finále pred porotou i neskôr v pracovnom prostredí.

Body vo finále udeľovala dňa 18.12. odborná komisia, ktorú tvorilo 5 odborníkov – a to konkrétne Tomáš Varadínek zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Martina Schusterová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Karol Kažimír a Pavol Uhliar zo Slovenských elektrární a Róbert Kollár zo cybersecurity spoločnosti LYNX, ktorá taktiež podporila uskutočnenie tejto aktivity. 

Celoslovenskými výhercami súťaže sa na základe rozhodnutia komisie stali študenti Lucia Jacková, Tomáš Balog, Adam Harčár a Marcel Balogh zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, z Košíc s podporou ich pedagóga, pani Ing. Jaroslavou Richterovou. Študenti vypracovali správu, v ktorej sa venovali trinástim oblastiam a na každú oblasť taktiež navrhli svoje riešenia. No pri tom to nezostalo. Študenti ďalej pripravili návrh aplikácie, ktorú pre obyvateľov ich inteligentného mesta Alpha pripravili. Všetky tieto časti svojho riešenia potom opísali prostredníctvom príbehu rodiny, ktorá v ich meste žila.

Ako hovorí sám tímlíder, Tomáš Balog “Súťaž bola zaujímavá skúsenosť pre nás všetkých, nečakali sme, že vyhráme. Keď sme sa dozvedeli, že si porota vybrala práve nás, nemohli sme tomu chvíľu uveriť a ostali sme bez slov. Ďakujeme!“

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v budúcej kariére.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.034 s.