Genetika na kolesách opäť vyráža za študentmi...

Pondelok, 22.02.2021 08:00 redakcia
Správy pre študentov

Ani súčasná epidemiologická situácia nám nezabráni aby projekt Genetika na kolesách opäť vyrazil za našimi stredoškolákmi. Tentokrát to však nebude na ozajstných kolesách, ale na tých virtuálnych v online priestore. Pripravili sme sériu prednášok, ktoré prinesú zaujímavé aktuálne témy z oblasti genetiky. Môžete sa tešiť napríklad na zaujímavosti o modifikovaných organizmoch, ako sa dá DNA použiť ako dôkaz a mnohé ďalšie. Cieľom prednášok nie je len zlepšiť schopnosť orientovať sa v dostupných vedecko-technických informáciách, ale aj pomôcť študentom v príprave na maturitu. Prednášateľmi budú lektori z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorých si študenti môžu pamätať aj znávštev nášho mobilného laboratória na stredných školách.

Prednášky budú vysielané v pravidelných termínoch vždy v piatok dopoludnia a v pondelok popoludní prostredníctvom MS Teams ako tzv. live events. Pripojiť sa na ne môže každý individuálne, a to tak, že v plánovanom čase prednášky klikne na príslušný link, zverejnený na stránke Genetiky na kolesách. Prednášky nie sú spoplatnené a nie je potrebná žiadna registrácia vopred.

Pre študentov sme pripravili aj zaujímavú súťaž. V rámci každej prednášky zaznie súťažná otázka, na ktorú môžu študenti odpovedať prostredníctvom kontaktného formulára. Študenti, ktorí počas celej série prednášok získajú najväčší počet správnych odpovedí, dostanú zaujímavé ceny vrátane kníh a tričiek s logom Katedry genetiky UK.

Termíny a témy prednášok:

Dátum  

Informácia o prednáške 

19. 2. 2021 o 10:00 

22. 2. 2021 o 15:00 

DNA ako dôkaz 

Anotácia: Identifikácia osôb na základe DNA analýzy je podstatou forenznej genetiky. V prednáške si objasníme štruktúru DNA a vžijeme sa do práce kriminalistov, ktorí vedia ako DNA na odlíšenie osôb využiť. No a samozrejme nebudú chýbať aj zaujímavé príklady z praxe. 

Prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. 

26. 2.2021 o 10:00

1. 3. 2021 o 15:00 

Mutácie - ako vznikajú a čo s nimi? 

Anotácia: DNA je dynamická molekula, v ktorej dennodenne dochádza k zmenám. Tieto zmeny môžu viesť k vzniku mutácií. V prednáške sa dozviete, ako sa z poškodenia DNA stane mutácia a aký dopad to môže mať na bunku/organizmus. 

Prednášajúca: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 

5. 3. 2021 o 10:00 

8. 3. 2021 o 15:00 

Geneticky modifikované organizmy 

Anotácia: Geneticky modifikované organizmy sa už v dnešnej dobe nachádzajú v okolí nás všetkých, vo forme potravín, producentov liekov a hormónov, či v prostredí vedeckého výskumu. Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa ľudská spoločnosť s týmto typom organizmov bude stretávať čoraz častejšie, a tak je základné povedomie o tom, čo "geneticky modifikovaný organizmus" vlastne je, aké má vlastnosti a na čo sa využíva, čoraz dôležitejšie pre nás všetkých. V prednáške budú tieto základné koncepty vysvetlené jednoduchou a zrozumiteľnou formou. 

Prednášajúci: Mgr. Filip Červenák, PhD. 

12. 3. 2021 o 10:00 

15. 3. 2021 o 15:00 

Ako môže prostredie ovplyvniť naše gény? 

Anotácia: Genetická informácia väčšiny živých organizmov je uložená v DNA. Táto informácia je dôležitá pre vývin organizmu. Mnohé experimenty však ukázali, že výsledný fenotyp do určitej miery závisí aj od vonkajšieho prostredia. Práve takýmto výskumom sa zaoberá vedný odbor epigenetika. Prednáška sa bude venovať základným princípom epigenetiky a otázkam súvisiacim s vývinom mnohobunkových organizmov. 

Prednášajúca: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. 

19. 3. 2021 o 10:00

22. 3. 2021 o 15:00 

Keď sa bunky zbláznia 

Anotácia: Rakovina je s ľudstvom spätá odnepamäti a spolu s ňou aj snaha ľudí porozumieť jej princípom a objaviť liečbu. V prednáške objasníme, ako a prečo sa zo zdravej bunky stáva nádorová bunka, aké typy nádorov poznáme a aké možnosti terapie sa začínajú uplatňovať. Cieľom genetiky je zmeniť rakovinu zo smrteľnej choroby na liečiteľnú. 

Prednášajúca: Mgr. Veronika Vozáriková 

26. 3. 2021 o 10:00 

29. 3. 2021 o 15:00 

Ako môže byť stres prospešný 

Anotácia: To, že stres má na organizmy negatívny vplyv, je všeobecne známe. Nízke dávky stresových faktorov však môžu byť pre organizmy, vrátane človeka, aj prospešné. V prednáške si na konkrétnych príkladoch vysvetlíme, čo je to stres a akým spôsobom môže v nízkych dávkach organizmy pripraviť na negatívne podmienky prostredia. 

Prednášajúci: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. 

9. 4. 2021 o 10:00 

12. 4. 2021 o 15:00 

Rastliny ako inšpirácia v biomedicíne 

Anotácia: Rastliny ako mnohé iné organizmy v rámci svojho metabolizmu vytvárajú esenciálne zložky, bez ktorých by nebolo možné ich prežitie (sacharidy, proteíny a pod.). Okrem toho však produkujú zlúčeniny označované aj ako sekundárne metabolity, ktoré hoci nie sú nevyhnutné pre ich život, spĺňajú množstvo dôležitých úloh, akými sú napríklad signalizácia, ochrana pred patogénmi či lákanie opeľovačov. Tieto fytozlúčeniny však nemusia byť prospešné iba pre rastliny, ale aj pre človeka. Mnoho liekov má pôvod práve v týchto rastlinných zložkách a vďaka širokému spektru ich biochemických vlastností nachádzajú uplatnenie v mnohých odvetviach medicíny a farmácie. V prednáške si predstavíme prečo a ako takéto látky v rastlinách vznikajú a na príkladoch vysvetlíme, ako ich môžeme využiť v náš prospech. 

Prednášajúce: Mgr. Terézia Zajičková, doc. Eliška Gálová, PhD. 

16. 4. 2021 o 10:00 

19. 4. 2021 o 15:00 

Zoznámte sa s DNA: Nositeľka genetickej informácie 

Anotácia: Molekuly DNA poznáme aj ako nositeľky genetickej informácie. Prenos vlastností (génov) z rodičov na potomkov je umožnený replikáciou DNA, ktorá prebieha počas bunkového cyklu. V prednáške sa dozviete, ako takáto replikácia prebieha, čo pri nej zohráva kľúčovú úlohu a čo všetko je potrebné k tomu, aby sa gény mohli prejaviť. Nebudú chýbať ani príklady z praxe a ukážky, ako je možné tieto vedomosti využiť nielen pri výskume. 

Prednášajúce: Mgr. Katarína Veljačiková, Mgr. Mária Peťková 

23. 4. 2021 o 10:00 

26. 4. 2021 o 15:00 

Keď sa mikroorganizmy bránia 

Anotácia: Keď Alexander Fleming v roku 1928 objavil penicilín, započal revolúciu v liečení dovtedy smrteľných ochorení a tým predĺžil priemernú dĺžku života. Napriek tomu, že v súčasnosti poznáme široké spektrum rôznych liečiv zacielených na mikroorganizmy, ich účinnosť sa neustále znižuje. Prednáška bude zameraná na spôsoby obrany mikroorganizmov proti antibiotikám, aké sú rozdiely obrany medzi baktériami a kvasinkami, ako dochádza k vzniku multidrug rezistencie. Je možné, že nás patogény v tomto boji porazia alebo má ľudstvo v zálohe aj iné zbrane ako antibiotiká? 

Prednášajúce: Mgr. Mária Peťková, Mgr. Katarína Veljačiková 

30. 4. 2021 o 10:00 

3. 5. 2021 o 15:00 

Ako funguje evolúcia? 

Anotácia: Od roku 1859, kedy Charles Darwin publikoval svoje dielo „O pôvode druhov prírodným výberom“ uplynulo už mnoho rokov a za tento čas sa evolučná teória stala relevantnou vedeckou teóriou. Na akých princípoch je táto teória postavená? Čo je hnacou silou evolúcie a ako funguje selekcia? Môžeme vidieť evolúciu v reálnom čase? Na tieto, ale aj ďalšie otázky si odpovieme v ponúknutej prednáške. 

Prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. 

7. 5. 2021 o 10:00 

10.5. 2021 o 15:00 

Genetika v Science-fiction a popkultúre 

Anotácia: Genetika ako veda aj ako základ rôznych moderných technológií býva často zobrazovaná v popkultúre, vrátane filmov, kníh a počítačových hier. V niektorých prípadoch sú vedecké fikcie prepracované a opierajú sa pevne o vedecké poznanie, v iných sa pojem "genetika" používa ako čarovné slovíčko, ospravedlňujúce tie najneuveriteľnejšie vlastnosti hlavných postáv. Ako ale rozlišovať medzi tým, čo aj na televíznej obrazovke dáva zmysel a tým, čo je iba lacný stereotyp? V prednáške budú na konkrétnych príkladoch demonštrované rôzne typy zobrazenia genetiky v popkultúre. 

Prednášajúci: Mgr. Filip Červenák, PhD. 

Viac sa dočítate aj na stránke www.genetikanakolesách.sk.

O ďalších aktivitách pre stredné a základné školy organizované Prírodovedeckou fakultou UK sa dozviete na: https://fns.uniba.sk/informacie-pre-zs-a-ss/

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

0.019