Ako sa stredoškoláčky pozerajú na podporu a kariérny rozvoj žien

Pondelok, 11.10.2021 09:00 redakcia
Správy pre študentov

Na súťaži Female Leadership Innovation Camp navrhli stredoškoláčky spôsob, ako podporiť slovenské dievčatá a ženy v aktívnom profesionálnom a kariérnom raste, osobnostnom rozvoji a aktívnom využívaní príležitostí. Medzi najlepšie nápady patrí projekt Zbav sa svojich zábran, ktorý prostredníctvom tematických workshopov pomôže ženám presadiť sa, rozvíjať a byť líderkou.

Prieskumy naznačujú, že na rovnakých pozíciách je rozdiel medzi platom mužov a žien výrazný a spôsobený viacerými faktormi. Ženy tvoria na Slovensku viac ako polovicu populácie, no aj napriek tomu zarábajú približne o 20 % menej ako muži. Rozdiely sú však spôsobené aj tým, že ženy častejšie pracujú v odvetviach ako starostlivosť, predaj, alebo vzdelávanie, ktoré sú relatívne menej platené.
V oblasti vedy, technológií, či inžinierstva, ktoré sú lepšie platené, je naopak vyšší podiel mužov.

Ak sa pozrieme na podiel žien, ktoré na Slovensku podnikajú ako fyzické osoby, tento počet sa pohyboval na úrovni 27 % až 29 %. Ženy si prevažujúce zastúpenie udržujú len u osôb podnikajúcich formou slobodných povolaní. Ich podiel je okolo 54 %. Medzi živnostníčkami dominujú odvetvia ako obchodné služby, obchod a ostatné služby. V prípade živnostníkov sú najvýznamnejšie sektory stavebníctvo, priemysel a obchod. Na základe prieskumu Slovak Business Agency by sme mohli za typickú podnikateľku považovať ženu vo veku 30 – 39 rokov. Býva v meste, má 2 až 3 deti, skôr vysokoškolské vzdelanie a podniká prevažne v oblasti služieb.

Citi na Slovensku dlhodobo podporuje podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí vďaka spolupráci s Junior Achievement. Jednou z mnohých je aj tento Innovation Camp, ktorého tému sme sa rozhodli zamerať na kariérny rozvoj a leadership žien. Mám radosť, aký veľký záujem medzi slovenskými študentkami súťaž vzbudila a že sa chcú aktívne zapojiť a upozorniť na tému, ktorá sa týka ich budúceho kariérneho rozvoja a uplatnenia sa na trhu práce.“, uviedol Branislav Sandtner, generálny riaditeľ Citi na Slovensku.

Počas súťaže Female Leadership Innovation Camp sa stretlo 48 stredoškolských študentiek z celého Slovenska, ktorých úlohou bolo navrhnúť realizovateľné, efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie ako podporiť dievčatá a ženy v aktívnom profesionálnom a kariérnom raste, osobnostnom rozvoji a aktívnom využívaní príležitostí. Súťaž sa konala v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov.

Súťaž Female Leadership Innovation Camp zorganizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou Citi Foundation, firemnou nadáciou globálnej banky Citi.

"Zvýšiť angažovanosť žien v biznise a na popredných pozíciách v spoločnosti sa nám podarí len v prípade, že budeme podporovať rozvoj motivácie a talentu dievčat už od ich detstva. Dievčatám a mladým ženám musíme poskytovať príležitosti zapájať sa do podnikania a získavať skúsenosti s rozhodovaním o svojej budúcnosti.", povedala Eva Vargová, riaditeľka JA Slovensko.

Nápady hodnotila odborná porota v zložení Oľga Dlugoposká a Martin Grochal – Citibank,

Edita Angyalová – Asseco a Martina Slabejová – HB Reavis. Za najlepší nápad udelila prvé miesto „projektu Zbav sa svojich zábran“, ktorý prostredníctvom tematických workshopov pomôže ženám presadiť sa, rozvíjať a byť líderkou. Workshopy by boli špeciálne zamerané na základné a stredné školy, firmy a verejnosť. Ich autorkami sú Zuzana Bieliková, Amy Ella Danková, Karolína Korpášová a Romana Lučanová.

Na druhom mieste sa umiestnil nápad kempu, ktorý nebude len pre ženy, ale na ktorom si práve ony vyskúšajú aj tzv. mužské povinnosti a budú tak môcť ukázať čo dokážu. Stoja za ním Tamara Cződőrová, Dominika Skočíková, Lucia Luptáková a Klaudia Pavlačková.

Tretiu priečku obsadili Janka Čičová, Patrícia Kobučníková, Anna Pekarová a Ema Viteková, ktoré chcú realizovať ženské teambuildingové školenia, viesť na školách diskusie a prednášky a pripraviť tematicky zamerané knihy pre najmenšie žiačky.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.


Odporúčame

Vygenerované za 0.014 s.