Towns And Places (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 613 slov
Počet zobrazení: 7 508
Tlačení: 312
Uložení: 348
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme TOWNS AND PLACES (mestá a miesta)

1.    žiť/bývať → live
2.    život/životy → life/lives
3.    miesto narodenia → birthplace
4.    rodné mesto → hometown
5.    navštíviť → visit
6.    vidiek → countryside
7.    dedina → village
8.    mesto → town
9.    veľkomesto → city
10.    hlavné mesto → capital
11.    okres → district
12.    obyvateľ → inhabitant
13.    populácia → population
14.    miestny → local
15.    kraj → region
16.    spájať → join
17.    rozdeľovať → devide
18.    rieka → river
19.    hranica → border
20.    životný štýl → lifestyle
21.    poľnohospodárstvo → agriculture
22.    priemysel → industry
23.    príležitosť → opportunity
24.    tichý → quiet/calm
25.    tradičný → traditional
26.    tradícia → tradition
27.    výhoda → advantage
28.    nevýhoda → disadvantage
29.    stres → stress
30.    hektický → hectic
31.    prijať → accept
32.    frustrovaný → frustrated
33.    zločin → crime
34.    znečistený → polluted
35.    doprava → traffic
36.    dopravná špička → rash hours
37.    pamiatky → sights
38.    okružná cesta po pamiatkach → sightseeing tour
39.    návštevník → visitor
40.    nudný → boring
41.    vzrušujúci → exciting
42.    zdravotné stredisko → health service
43.    nemocnica → hospital
44.    kultúrne udalosti → cultural events
45.    pripomenúť → remind
46.    na druhej strane → on the other hand
47.    sused → neighbour
48.    rent → prenajať
49.    rád by som → would like to
50.    ľudový  → folk

SLOVNÉ SPOJENIA k téme TOWNS AND PLACES (mestá a miesta)

1.    Niektorí z nás žijú v malom meste. → Some of us live in a small town.
2.    Niektorí ľudia uprednostňujú bývanie vo veľkom meste. → Some people prefer living in a big city.
3.    cestovať z dediny do mesta → travel from a village to a town
4.    Potrebujeme autobus alebo auto do mesta. → We need a bus or a car into the city.
5.    Môžeme ísť tiež pešo. → We can go on food, too.
6.    V meste môžeme nájsť veľa príležitostí na... → In a town we can find many opportunities for...
7.    Nájsť prácu v meste je ľahšie než na dedine. → To find a job is easier in a town than in a village.
8.    Je tam veľa ihrísk, tenisových kurtov, telocviční, divadiel, kín, obchodných centier... → There are many playgrounds, tennis courts, gyms, theatres, cinemas, department stores...
9.    vyššia úroveň zdravotníckych zariadení → a higher standard of health services
10.    Ľudia sa sťahujú do mesta za prácou. → People move to a town to find a job.
11.    Negatívne aspekty bývania v meste sú znečistenie, dopravné zápchy, hluk... → The negative aspects of living in a city are pollution, traffic jams, noise...
12.    Na vidieku nie sú stredné školy. → There aren´t secondary schools in the country.
13.    Deti musia cestovať do najbližšieho mesta. → Children must travel to the nearest town.
14.    Na dedine každý pozná každého. → In a village everybody knows everybody.
15.    Niekto hovorí, že život na dedine je nudný. → Somebody says that countrylife is boring.
16.    Na vidieku sa môžeš chodiť na dlhé prechádzky do lesa. → In the country you can take long walks in a forest.
17.    Môžeme si vybrať mesto alebo dedinu, kde chceme žiť. → We can choose a town or a village where we want to live.
18.    Život v meste je nákladnejší/drahší. → Living in a town is more expensive.
19.    Veľkým problémom v meste je kriminalita. → The most serious problem in a town is criminality.
20.    Niektorí ľudia hovoria: Môj dom – môj hrad. → Some people say: My house – my castle.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020