Examples And Idols (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 667 slov
Počet zobrazení: 5 076
Tlačení: 233
Uložení: 201
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme EXAMPLES AND IDOLS (vzory a idoly)

1.    hrdina → hero
2.    hrdinka → heroine
3.    povaha → character
4.    ideálny → ideal
5.    pozitívny → positive
6.    negatívny → negative
7.    osobnosť → personality
8.    osobný → personal
9.    črty → features
10.    generácia → generation
11.    spoločnosť → society
12.    vyzerať → look like
13.    považovať → consider
14.    kariéra → career
15.    podobný → similar
16.    model → model
17.    rešpektovať → respect
18.    tolerantný → tolerant
19.    trpezlivý → patient
20.    úspešný → successful
21.    obdivovať → admire
22.    tešiť sa → enjoy/look for
23.    učiť sa → learn
24.    móda → fashion
25.    štýl → style
26.    upravený → handsome
27.    atraktívny → attractive
28.    vplyv → influence
29.    charizmatický → charismatic
30.    jednoduchý/bežný → ordinary
31.    zachrániť → save
32.    riskovať → risk
33.    odvážny → brave
34.    ocenený → awarded
35.    hodnoty → values
36.    skúsiť → try
37.    mužský → male
38.    ženský → female
39.    odvaha → courage
40.    obávať sa → afraid of.../worried
41.    nasledovať → follow
42.    rodičia → parents
43.    učitelia → teachers
44.    spolužiaci → schoolmates
45.    herec, herečka → actor, actress
46.    spevák, speváčka → singer
47.    športovec, športovkyňa → sportsmann, sportswoman
48.    politik → politician
49.    lekár → doctor
50.    modelka, módny návrhár → model, designer

SLOVNÉ SPOJENIA k téme EXAMPLES AND IDOLS (vzory a idoly)

1.    Každá krajina má dôležité osobnosti vo svojej histórii. → Every country has important personalities in their history.
2.    Slávni ľudia sa stávajú idolmi pre mnohé generácie. → Famous people become idols for many generations.
3.    Láska, zdravie, vernosť, priateľstvo sú dôležité pre dobré medziľudské vzťahy. → Love, health, faith, friendship are important for a good relationship.
4.    Naši rodičia a učiteľa sú zvyčajne našimi prvými vzormi. → Our parents and teachers are usually our first models.
5.    Učia nás byť slušnými a priateľskými. → They teach us to be polite and friendly.
6.    Pre mnoho mladých ľudí sú vzormi športovci, herci, speváci, umelci... → For many young people sportsmen, actors, singers, artists are idols...
7.    Veľa z nich je známych cez médiá. → Many of them are famous through mass media.
8.    Tínedžeri sa pokúšajú napodobniť svoje vzory a idoly. → Teenagers try to imitate their examples and idols.
9.    Idoly majú dôležitý vplyv na mladú generáciu. → Idols have an important influence on young generation.
10.    Často si želajú byť ako ich vzor. → They often wish to be like their idol.
11.    Ženy a dievčatá obdivujú iba atraktívnych a bohatých mužov. → Women and girls admire only handsome and rich men.
12.    Ľudia, ktorí majú náročné povolanie (záchranári, vojaci, hasiči...), môžu byť pre mnohých ľudí tiež vzormi. → People who have difficult job (lifeguards, soldiers, fire-fighters) can also be an idol for many people.
13.    Ľudia sa môžu lepšie stotožniť s ich životom. → People can identify with them and try to understand their life better.
14.    Kto je tvoj vzor? → Who is your idol?; Môj vzor je... → My idol is...; Prečo? → Why?
15.    Náš idol môže osoba z rôznych oblastí. → Our idol can be a person from many various branches.
16.    Veľ našich idolov dobre vyzerá a nosí značkové oblečenie. → Most of our idols are good-looking, they are wearing designer clothes.
17.    Väčšina z nich má vlastnú módnu značku a štylistov. → Many of them have their own fashion designers and stylists.
18.    Niektorí ľudia pre popularitu neváhajú riskovať svoj život. → Some people don´t hesitate to risk their life for popularity.
19.     Každý rok veľa obyčajných ľudí zachráni niekomu život. → Every year many ordinary people save somebodie´s life.
20.    Na Slovensku každý rok sú niektorí ľudia ocení cenou “najodvážnejší čin roka“. → In Slovakia every year some people are awarded for “the bravest act of the year“.   
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017