Slovakia (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 677 slov
Počet zobrazení: 4 080
Tlačení: 196
Uložení: 208
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme SLOVAKIA (Slovensko)

1.    Slovák, slovenský → Slovak
2.    nezávislosť → independent
3.    situovaný  → situated
4.    hranice → border
5.    západ  → west
6.    východ → east
7.    sever → north
8.    juh → south
9.    Česko → the Czech Republik
10.    Slovensko → the Slovak Republik
11.    Rakúsko → Austria
12.    Poľsko → Poland
13.    Ukrajina → Ukraine
14.    Maďarsko → Hungary
15.    Čierne more → the Black Sea
16.    Severné more → the Northern Sea
17.    Dunaj → the Danube
18.    Vysoké Tatry → the High Tatras
19.    Nízke Tatry → the Low Tatras
20.    Malá a Veľká Fatra → the Little Fatra, the Giant Fatra
21.    Slovenský raj → the Slovak Paradise
22.    Gerlachovský štít → the Gerlach Peak
23.    najvyšší vrch → the highest peak
24.    údolie → valley
25.    národný park → national park
26.    severo-zápád  → nortwest
27.    juho-západ → southwest
28.    prírodný → natural
29.    pohoria → mountains
30.    jazero → lake
31.    rieka → river
32.    nížina → lowland
33.    podnebie → climate
34.    priehrada → water dam
35.    termálne pramene → thermal springs
36.    liečenie chorôb → healing diseases
37.    patriť → belong
38.    hlavné mesto → the capital
39.    obyvateľ → inhabitant
40.    dedina → village
41.    mestečko → town
42.    veľkomesto → city                                                   
43.    jaskyňa → cave                                                         
44.    kilomentre štvorcové → square kilometres              
45.    región → region                                                       
46.    okres → district
47. priemysel → industry
48. poľnohospodárstvo → agriculture
49. hrady, zámky → castles
50. vláda → government

SLOVNÉ SPOJENIA k téme SLOVAKIA (Slovensko)

1.    The Slovak Republik is situated in the heart of Europe. → Slovensko leží v srdci Európy.
2.    It covers an area of more than 49 000 km2. → Má rozlohu viac ako 49 000 km2.
3.    It is an independent state situated in the Central Europe. → Je to nezávislý štát situovaný v strednej Európe.
4.    It is bordered in the north by Poland, in the northwest by the Czech Republik, in the west by Austria, in the south by Hungary and in the east by Ukraine. → Na severe hraničí s Poľskom, na severo-západe s ČR, na západe s Rakúskom , na juhu s Maďarskom a na východe s Ukrajinou.
5.    The borders are mostly natural, made by rivers and mountains. → Hranice sú zväčša prírodné, vytvorené riekami a pohoriami
6.    The most important rivers of Slovakia are ... → Najdôležitejšie rieky na Slovensku sú ...
7.    The river Danube connects the country with the Black Sea → Rieka Dunaj spája krajinu s Čiernym morom.
8.    There are beautiful mountain lakes and thermal springs in Slovakia. → Na Slovensku sú krásne horské jazerá a termálne pramene.
9.    There are several national parks. → Je tu niekoľko národných parkov.
10.    The High Tatras is famous for its valleys. → Vysoké Tatry sú známe svojimi údoliami.
11.    Slovakia belongs to smaller countries of Europe. → Slovensko patrí k menším krajinám v Európe.
12.    The people of different nations and ethnic groups live here. → Žijú tu ľudia rôznych národností a etnických skupín.
13.    The capital of Slovakia is Bratislava → Hlavným mestom Slovenska je Bratislava.
14.    Climate in Slovakia is mind → Podnebie na Slovensku je mierne.
15.    Slovakia is divided into the eight regions.→ Slovensko je rozdelené do 8 krajov.
16.    The warmest regions are in the south and in the east of Slovakia. → Najteplejšie kraje sú na juhu a východe Slovenska.
17.    The head of the state is a president. → Hlavou štátu je prezident.
18.    The president appoints and dismesses the Prime Minister and other members of the government. → Prezident vymenúva a odvoláva predsedu vlády a ostatných členov vlády.
19.    Economy consists from industry and agriculture. → Ekonomiku tvorí priemysel a poľnohospodárstvo.
20.    In winter, many foreign tourists visit our ski centres. → V zime veľa zahraničných turistov navštevuje naše lyžiarske strediská.
21.    The official language is Slovak language. → Oficiálnym jazykom je slovenčina.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018