English Speaking Countries (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 765 slov
Počet zobrazení: 5 197
Tlačení: 197
Uložení: 182
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme ENGLISH SPEAKING COUNTRIES (anglicky hovoriace krajiny)

1.    angličtina → English
2.    Angličan → Englishman
3.    medzinárodný jazyk → international language
4.    materinský jazyk → mother tongue
5.    oficiálny/úradný jazyk → official language
6.    Veľká Británia → Great Britain
7.    Spojené Kráľovstvo → United Kingdom
8.    severné Írsko → Northern Ireland
9.    Škótsko → Scotland
10.    Wales → Wales
11.    Austrália → Australia
12.    Nový Zéland → New Zealand
13.    Kanada → Canada
14.    Amerika → America/the USA
15.    britská angličtina → British English
16.    americká angličtina → American English
17.    druhý jazyk → second language
18.    africké krajiny → African countries
19.    ázijské krajiny → Asian countries
20.    Belgicko → Belgium
21.    Holandsko → Holland
22.    nárečie → dialect
23.    najväčší → the biggest
24.    najmenší → the smallest
25.    krajina → country
26.    kontinent/pevnina → continent
27.    ostrov → isle
28.    hraničí s... → border with...
29.    prírodné krásy → natural beauty
30.    katedrály → cathedrals
31.    väčšina priemyslu → major industries
32.    vývoz → export
33.    dovoz → import
34.    kráľovská rodina → royal family
35.    tradície → traditions
36.    zvyky → customs
37.    priemer → average
38.    menšina → minority
39.    vláda → governmet
40.    národ → nation
41.    byť za niečo zodpovedný → be responsible for
42.    pozostávať z... → consist of...
43.    polia → fields
44.    lúky → meadows
45.    údolia → valleys
46.    pohorie → mountain range
47.    poľnohospodárstvo → agriculture
48.    priemysel → industry
49.    výrobok → product
50.    odvetvie/odbor → branch

SLOVNÉ SPOJENIA k téme ENGLISH SPEAKING COUNTRIES (anglicky hovoriace krajiny)

1.    Angličtina je dnes medzinárodným jazykom. → English is an international language today.
2.    komunikovať so zvyškom sveta → communicate with the rest of the world
3.    Angličtina je materinským jazykom pre obyvateľov Spojeného Kráľovstva, severného Írska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. → English is the mother tongue for the inhabitants of the United Kingdom, Northern Ireland, the USA, Canada, Australia and New Zealand.
4.    Angličtina je druhým jazykom pre niektoré africké a ázijské krajiny a tiež pre Belgicko a Holandsko. → English is the second language for some African and Asian countries, for Belgium and Holland, too.
5.    Veľká Británia sa nachádza na britských ostrovoch. → Great Britain is situated on the British Isles.
6.    Krajina má mierne a daždivé podnebie. → The country has a mild and rainy climate.
7.    Hlavným mestom Anglicka je Londýn. → The capital of England is London.
8.    Hlavným mestom Ameriky je Washington. → The capital of the USA is Washington, D.C.
9.    Hlavným mestom Austrálie je Canberra. → The capital of Australia is Canberra.
10.    Hlavným mestom Kanady je Ottawa. → The capital of Canada is Ottawa.
11.    Kanada je druhou najväčšou krajinou na svete. → Canada is the second largest country in the world.
12.    USA je federáciou 52 štátov. → The USA is a federation of fifty-two states.
13.    Najznámejšími historickými pamiatkami v Londýne sú:  Westminsterský palác s hodinami Big Ben, Tower Bridge, Trafalgarské námestie so sochou admirála Nelsona, pevnosť Tower, Buckinghamský palác a Hyde Park... → The most famous historical sights in London are: Palace of Westminster with Big Ben, Tower Bridge, Trafalgar Square with the Nelson´s Column, Buckingham Palace and Hyde Park.
14.    Hyde Park je jeden z najznámejších parkov v Londýne. → Hyde Park is one of the most famous parks in London.
15.    Môžeme tam relaxovať, urobiť si piknik, sedieť, odpočívať alebo vyjadriť svoj názor. → We can relax, have a picnic, sit and have a rest or say our opinions.
16.    Najobľúbenejšia časť Hyde Parku je rečnícky pult, kde môžeme povedať, čo si myslíme. → The most favourite part of Hyde Park is a speaker corner where people can say what they think.
17.    Rieka Temža je veľký a známy prístav plný lodí a člnov. → The river Thames is a big and famous port full of various ships and boats.
18.    Najmä mladí ľudia radi navštevujú Londýnske oko. → Especially young people like to visit London Eye.
19.    Z vrcholu môžu obdivovať nádherný pohľad na mesto. →  From the top they can admire a beautiful view of the city.
20.    Jednou z najnavštevovanejších ulíc je Oxford street, kde môžeme nakúpiť veľa suvenírov . → One of the most visited steets is Oxford Street where we can buy a lot of souveniers.
21.    Známe červené poschodové autobusy sa využívajú na prehliadku mesta. → Well-known red double decker buses are used for sightseeing tours.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017