Human Relationships (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 519 slov
Počet zobrazení: 4 738
Tlačení: 220
Uložení: 248
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme HUMAN RELATIONSHIPS (medziľudské vzťahy)

1.    človek → man/human
2.    ľudia → people
3.    rodina → family
4.    život → life
5.    priateľ → friend
6.    priateľstvo → friendship
7.    medziľudské vzťahy → human relationships
8.    medzi → between
9.    osobný → personal
10.    dôležitý → important
11.    nápomocný → helpful
12.    ochotný → willing
13.    kamarátsky, priateľský → friendly
14.    zodpovedný → responsible
15.    dôveryhodný → trustful
16.    verný → faithful
17.    udržať tajomstvo → keep sectret
18.    lakomý → mingy
19.    skromný → modest
20.    čestný → honest
21.    láskavý → kind
22.    temperamentný → lively
23.    sympatia → sympathy
24.    pocit → feeling
25.    potrebovať → need
26.    smutný → sad
27.    šťastný → happy
28.    depresívny → depressed
29.    známy (človek) → relative
30.    šťastie → happiness
31.    výchova → behaviour
32.    láska → love
33.    domov → home
34.    rada → advice
35.    starostlivosť → care
36.    spôsoby (správania) → manner
37.    hádať sa → argue
38.    názor → opinion
39.    generácia → generation
40.    rozhodnutie → decision
41.    rodokmeň → family tree
42.    sloboda → freedom
43.    reč → speech
44.    pochádzať → come from/become
45.    tolerancia → tolerant
46.    rasizmus → racism
47.    beloch → white man
48.    černoch → black man
49.    náboženstvo → religion
50.    spoločnosť → society

SLOVNÉ SPOJENIA k téme HUMAN RELATIONSHIPS (medziľudské vzťahy)

1.    jeden z najdôležitejších vzťahov → one of the most important relations
2.    vzťahy medzi mužom a ženou → relations between man and woman
3.    vzťahy medzi rodičmi a deťmi → relations between parents and their children
4.    hlavný problém v rodine → the main problem in the family
5.    je to dôležité pre ich ďalší život → it is important for their next life
6.    veľa hádok v rodine → lots of arguing in the family
7.    pochádza z neúplnej rodiny → he/she comes from one man family
8.    sympatia je niečo viac ako priateľstvo → sympathy is more than friendship
9.    rozdielne názory v rodinách → different opinions between members of the family
10.    žije v úplnej rodine → he/she lives in a complete family
11.    slobodní ľudia sú nezávislí → single people live their independent life
12.    rodičia sa starajú o svoje deti → parents take care about their children
13.    mladí ľudia musia byť viac zodpovední → young people must be more responsible
14.    drogy, fajčenie, alkohol prináša veľa problémov → taking drugs, smoking and drinking alcohol bring many problems
15.    V núdzi poznáš priateľa. → A friend in need is friend indeed.
16.    mladých ľudí ovplyvňujú najmä vzory a idoly → young people are influenced by idols...
17.    tolerancia medzi belochmi a černochmi → a tolerance between white and black
18.    rodina – základ spoločnosti → family – the natural and fundamental group of society
19.     základná úloha rodiny je výchova detí → the main role of the family is taking care about children
20.    Je dôležité, aby mi moji rodičia a priatelia verili a dôverovali vo mňa. → It is important my parents and friends trust me and believe in me.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019