Mass Media And Communication (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 667 slov
Počet zobrazení: 4 636
Tlačení: 263
Uložení: 251
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme MASS MEDIA AND COMMUNICATION (masmédiá a komunikácia)

1.    spájať ľudí → connect people
2.    rozhlasové vysielanie → broadcasting
3.    televízne vysielanie → TV broadcasting
4.    noviny → newspaper
5.    časopisy → magazines
6.    knihy → books
7.    článok → article
8.    čítať → read
9.    čitateľ → reader
10.    reklama → advertisement
11.    inzerovať → advertise
12.    obsahovať → contain
13.    politické udalosti → political events
14.    počúvať hudbu → listen to the music
15.    informácia/informácie → information
16.    domáce a zahraničné správy → national and international news
17.    redaktor → editor
18.    medzinárodný → international
19.    komerčný → commertial
20.    výchovný → educational
21.    zábava → entertainment
22.    telenovela → soap opera
23.    kreslený seriál cortoon
24.    rozprávka → fairy tale
25.    kvíz → quiz show
26.    dokumentárny film → documentary film
27.    horor → horrour
28.    komédia → comedy
29.    napínavý film → thriller
30.    debata → talk show
31.    predpoveď počasia → weather forecast
32.    historický film → historical film
33.    hudobný program → music show
34.    detektívka → crime story
35.    kanál → channel
36.    divák → TV viewer
37.    sledovať → watch
38.    káblová televízia → cable TV
39.    živé vysielanie → a live TV broadcast
40.    satelitné vysielanie → satelite TV
41.    DVD prehrávač → DVD player
42.    verejný → public
43.    názor → opinion
44.    obľúbená téma → my favourite topic
45.    iné druhy umenia → another kind of art
46.    kino → cinema
47.    divadlo → theatre
48.    súkromný → private
49.    tanec → dancing
50.    architektúra/sochárstvo → architecture/sculpture 

SLOVNÉ SPOJENIA k téme MASS MEDIA AND COMMUNICATION (masmédiá a komunikácia)

1.    Informácie sú veľmi dôležité v našom každodennom živote. → Information are very important for our ordinary life.
2.    Potrebujeme informácie o miestnych, domácich a medzinárodných politických, kultúrnych a športových udalostiach. → We need information about local, home and international political, social and sport events.
3.    Masmédiá sú noviny, rádio, televízia, internet. → Mass media are newspaper, radio, television, internet.
4.    Chceme byť informovaní. → We want to be informed.
5.    V novinách a časopisoch si môžeme prečítať veľa zaujímavých článkov. → We can read many interesting articles in newspaper and magazines.
6.    Televízia hrá dôležitú úlohu v našej spoločnosti. → Television plays an important role in our society.
7.    Najmä mladí ľudia trávia veľa času sledovaním televízie večer. → Especially young people spend a lot of time watching TV in the evening.
8.    Niektorí ľudia hovoria, že TV je strata času. → Some people say, that TV is a waste of time.
9.    Väčšina starších ľudí rada sleduje telenovely popoludní. → The most of older people like watching soap operas in the afternoon.
10.    Slovenské a české TV seriály a sitkomy sú dnes veľmi populárne. → The Slovak and Czech TV series and sitcoms are very popoular nowadays.
11.    Je veľa TV kanálov. → There is a lot of TV channels.
12.    Ponúkajú veľa druhov programov. → They offer many kinds of programmes.
13.    Sledovanie športu je veľmi populárne. → Watching sport is very popular on TV.
14.    Ľudia radi počúvajú rádio. People like listening to the radio.
15.    Na ulici môžeme stretnúť mladých ľudí s MP3 prehrávačom. → We can meet young people in the street listening to MP3 player.
16.    Vyhľadávanie na internete nám poskytuje informácie, ktoré potrebujeme. → Searching on the internet gives us the opportunity to find the information which we need.
17.    Internet sa stáva dôležitou časťou medzinárodnej komunikácie. → Internet becomes an important part of international communication.
18.    Mladí ľudia používajú internet na četovanie. → Young people use internet to communicate by using chat.
19.    Na čete môžeme vidieť, čo partner píše a odpovedať na jeho otázky. → On chat we can see what the partner is writing and can answer his questions.
20.    Nevieme si predstaviť život bez mobilov. → We can´t imagine our lives without mobile phones.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022