Jobs And Profession (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: babuska (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 520 slov
Počet zobrazení: 10 375
Tlačení: 422
Uložení: 362

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme JOBS AND PROFESSION (práca a povolanie)

1.    work → pracovať, práca; craft → remeslo
2.    worker → robotník
3.    unemployed → nezamestnaný
4.    employer → zamestnávateľ
5.    cook → kuchár
6.    cooky → kuchárka
7.    waiter → čašník
8.    waitress → servírka, čašníčka
9.    carpenter/joiner → stolár
10.    car mechanic → automechanik
11.    farmer → poľnohospodár
12.    agriculture → poľnohospodárstvo
13.    tailor → krajčír
14.    needlewoman → šička, krajčírka
15.    needle → ihla
16.    sew → šiť
17.    shop-assistant → predavač
18.    secretary → sekretárka
19.    clerk → úradník, úradníčka
20.    driver → šofér
21.    bus-driver → šofér autobusu
22.    bookkeeper → knihovník
23.    nurse → zdravotná sestra
24.    doctor → lekár
25.    vet → zverolekár
26.    dentist → zubár
27.    psychologist → psychológ
28.    baker → pekár
29.    hair-dresser → kaderník, kaderníčka
30.    cut hair → strihať vlasy
31.    comb hair → česať vlasy
32.    do hair → robiť účes
33.    fireman → hasič
34.    postman → poštár
35.    policeman → policajt
36.    policewoman → policajtka
37.    plumber → inštalatér
38.    bricklayer → murár
39.    engineer → inžinier (v strojárstve)
40.    teacher → učiteľ
41.    lawyer → právnik
42.    architect → architekt
43.    manager → manažér
44.    journalist → novinár
45.    au-pair → pomocníčka v domácnosti, pestúnka
46.    computer-programmer → programátor
47.    work experience → prax, pracovné skúsenosti
48.    well-paid → dobre platený
49.    qualification → kvalifikácia
50.    application form → žiadosť

SLOVNÉ SPOJENIA k téme JOBS AND PROFESSION (práca a povolanie)

1.    Where do you work? → Kde pracujete?
2.    Why do people have to work? → Prečo musia ľudia pracovať?
3.    My friend is unemployed. → Môj priateľ je nezamestnaný.
4.    She lost her job. → Stratila zamestnanie.
5.    His uncle is a bank manager. → Jeho strýko je manažér v banke.
6.    We work overtime. → Pracujeme nadčas.
7.    I´ve got an appointment with the director. → Mám schôdzku s riaditeľom.
8.    Do you prefer physical work to mental? → Dávate prednosť fyzickej práci pred duševnou?
9.    Try to name and describe individual crafts. → Pokúste sa vymenovať a opísať jednotlivé remeslá.
10.    What qualifications have you got? → Akú máte kvalifikáciu?
11.    They would like us to work non-stop. → Chcú, aby sme pracovali non-stop.
12.    I would like to graduate from secondary school. → Rád/a by som doštudoval/a na strednej škole.
13.    My future pofession wil be... → Moje budúce povolanie bude...
14.    What kinds of occupations do you like? → Ktoré typy povolaní máš rád?
15.    What´s your favourite job? → Aké je tvoje obľúbené povolanie?
16.    What´s your father´s/mother´s job? → Aké je otcovo/matkine povolanie?
17.    Many people aren´t happy with their jobs. → Veľa ľudí nie je spokojných so svojím povolaním.
18.    This job isn´t well paid. → Táto práca nie je dobre platená.
19.    We must study hard to get a good job. → Musíme sa veľa učiť, aby sme dostali dobrú prácu.
20.    There is no bread without work. → Bez práce nie sú koláče.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023