The Book (slovné spojenia a frázy)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 672 slov
Počet zobrazení: 4 598
Tlačení: 211
Uložení: 235
Praktické!

SLOVNÁ ZÁSOBA k téme THE BOOK (kniha)

1.    kniha → book
2.    literatúra → literature
3.    knižnica → library
4.    kníhkupectvo → bookshop/bookstore
5.    spisovateľ → writer
6.    čitateľ → reader
7.    kapitola → chapter
8.    dej/zápletka príbehu → story plot
9.    hlavný hrdina → main character (of the story)
10.    obľúbená kniha → favourite book
11.    vydavateľstvo, vydavateľ → publisher
12.    kniha, ktorá sa dobre predáva/populárna kniha → bestseller
13.    rozprávka → fairy tale
14.    bájka → fable
15.    ponaučenie → moral lesson
16.    dobrodružný príbeh → adventure story
17.    romantický príbeh → romance
18.    dievčenský román → girlie novel
19.    historický román → historical novel
20.    napínavý → exciting
21.    dobrý/šťastný koniec → happyend
22.    zlý koniec/tragédia → bitter end/tragedy
23.    dojemný, dojímavý → emotive
24.    skutočný príbeh → true story
25.    autobiografia → autobiography
26.    fikcia/vymyslený príbeh → fiction
27.    správanie postáv v príbehu → behavior of characters in the story
28.    tvoriť → create
29.    fantázia → fantasy
30.    humor → humour
31.    tlač → press/print
32.    noviny → newspapers
33.    denná tlač → journalism
34.    týždenník, mesačník → weekly, monthly paper
35.    náučný/odborný časopis → professional journal
36.    novinový stánok → newsagent´s
37.    encyklopédia → encyclopaedia
38.    zhromažďovať → collect
39.    poznatky → knowledges
40.    román → novel
41.    vedecko-fantastický román → science-fiction
42.    báseň, básnik → poem, poet
43.    národná povesť → national legends
44.    inšpirácia → inspiration
45.    významní, známi autori → famous authors
46.    originálny → original
47.    kopírovať → copy
48.    obdivovať → admire
49.    múdrosť → wisdom
50.    inteligencia → intelligence

SLOVNÉ SPOJENIA k téme THE BOOK (kniha)

1.    Knihy sú zdrojom vedomostí a múdrosti. → Books are a source of knowledge and wisdom.
2.    V Guinessovej knihe rekordov nájdeme zbierku svetových rekordov, ľudských úspechov a extrémov prírody. → In The Guinness Book of Records there we can find a collection of world records, human achievements and extremes of nature.
3.    Kniha – priateľ človeka. → The book – a Person´s Friend.
4.    kultúrne dedičstvo každého národa →  the cultural heritage of each nation
5.    Aké knihy/časopisy/noviny rád čítaš? → What sort of books/magazines/newspapers do you like to read?
6.    Ktorá je tvoja obľúbená kniha/časopis...? → Which is your favourite book/magazine...? (My favourite book/magazine is...)
7.    Čítanie je pre mnohých ľudí koníčkom/voľnočasovou aktivitou. → Reading is a hobby for many people.
8.    TV a internet nemôžu nahradiť knihu. → TV and the Internet cannot replace the book.
9.    Čítanie rozvíja fantáziu a dáva príležitosť naučiť sa nové veci. → Reading develops our imagination and gives us the opportunity to learn new things.
10.    Hlavný hrdina z obľúbenej knihy môže byť pre nás vzorom. → The main character of our favourite book can be a model for us.
11.    Knihu môžeme kúpiť v kníhkupectve alebo vypožičať z knižnice. → The book can be bought in the bookstore or borrow from the library.
12.    Pri dobrej knihe často zabúdame na okolitý svet. → A good book often helps us to forget the world around us.
13.    Literatúra sa delí na poéziu, prózu a drámu. → Literature is divided into poetry, prose and drama.
14.    Niektoré knihy môžu byť sfilmované. → Some books can be filmized.
15.    Nemám rád knihy so zlým koncom. → I don´t like books with the bitter end.
16.    Každý rok sa na svete vydajú a predajú milióny kníh. → Each year millions of books are published and sold all around the world.
17.    Táto kniha je autobiografia. → This book is an autobiography.
18.    Johannes Gutenberg je vynálezca kníhtlače. → Johannes Gutenberg is the inventor of the printing.
19.    Naše mamy rady čítajú romantické príbehy, ale aj kuchárske knihy. → Our mothers like to read romances but also cookery books. (sometimes)
20.    Táto kniha s napínavým dejom a silným hlavným hrdinom sa čoskoro stala bestsellerom. → This book with an exciting story plot and the strong character soon becames a bestseller.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018