Multi-word verbs, phrasal verbs

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 398 slov
Počet zobrazení: 4 118
Tlačení: 193
Uložení: 154
Praktické!

MULTI-WORD VERBS, PHRASAL VERBS

BLOW UP – vyhodiť do vzduchu, zdramatizovať

BREAK DOWN- pokaziť sa

BREAK INTO- vlámať sa, prepuknúť

BRING UP- vychovávať

CALL IN- pozvať si, zastaviť sa /u niekoho/

CARE FOR- starať sa.., opatrovať

CARE ABOUT- mať obavy o...

CARRY ON- pokračovať

CLOSE DOWN- zatvoriť, zrušiť

COME ACROSS- nájsť niečo náhodou, urobiť dojem

FILL IN- vyplniť /formulár/

FIND OUT- zistiť, objaviť

GET UP- vstávať

GET ON- vychádzať

GET OFF- vyviaznuť, uniknúť

GET INTO- dostať sa.., angažovať sa..

GET OUT OF- vyhnúť sa, vyvliecť sa z povinnosti

GIVE UP- vzdať sa, prestať s niečím

GO ON- pokračovať

GROW UP- vyrásť, dospieť

HOLD ON- vydržať, vytrvať

KEEP ON- ponechať si, nechať si

LEAVE OUT- vynechať, neuviesť

LOOK AFTER- starať sa, opatrovať

LOOK FOR- hľadať

LOOK FORWARD TO- tešiť sa na

LOOK UP- vyhľadať

MAKE UP- vymyslieť si

PAY BACK- splatiť, vrátiť peniaze

PICK UP- pozbierať, zodvihnúť

PUT ON- obliecť si, pribrať

PUT OFF- odložiť, odradiť

RING UP- zavolať, brnknúť

RUN OUT OF- vyčerpať sa - dôjsť

SLOW DOWN- spomaliť

STAND FOR- znamenať, symbolizovať

TAKE AFTER- podobať sa

TAKE OFF- vzlietnuť, odštartovať

TAKE UP- začať sa venovať, zaoberať sa

TELL OFF- vynadať

THINK OVER- nechať si prejsť hlavou, zvažovať

TRY ON- skúsiť si

TURN DOWN- odmietnuť, stíšiť

TURN OFF- odbočiť, vypnúť- zhasnúť

TURN ON- spustiť, zapnúť

WASH UP- umývať riad

WORK OUT- vyvinúť sa, prísť na niečo, vyrátať /mat/

ASK AFTER – pýtať sa na niekoho – ako sa má

BACK UP- podporiť, chrániť /niekoho/

BE FOR – súhlasiť, byť za...niečo

BE UP TO- zostať do..

CALL OFF- odvolať, zrušiť, zavolať späť – pán svojho psa

CARRY OUT- zrealizovať, uskutočniť

CATCH UP WITH – dopadnúť, vyjsť najavo

CLEAR UP- objasniť, dať do poriadku

CUT DOWN- znížiť, zrezať / strom/

CUT DOWN ON STH- obmedziť

DIE OUT- vymierať, zanikať

DO UP- zapnúť /gombíky/, zaviazať /šnúrky/, vylepšiť

DROP IN – zastaviť sa /u niekoho/, zaskočiť

BE FED UP- byť otrávený, znudený

FIX UP- zariadiť, opraviť

GET THROUGH- dokončiť, prečkať, zotrvať

GET OVER- zotaviť sa,  prekonať /problém/

GET ON WITH- vychádzať s niekym

GIVE AWAY- rozdať, premárniť /príležitosť/

GO IN FOR- venovať sa, zaoberať sa

HOLD UP- zdržať, prepadnúť – vylúpiť banku

KEEP UP WITH- držať krok s...

LET SOMEBODY DOWN- sklamať, zradiť

LOOK OUT- dávať pozor

MAKE STH OUT- rozpoznať, pochopiť

PUT /MONEY/ BY- odkladať si, šetriť

PUT SOMEBODY UP- hostiť – poskytnúť ubytovanie

PUT UP WITH- tolerovať, vyrovnať sa s...

PUT OFF- odložiť, presunúť

PUT SOMEBODY OFF- nechať niekoho čakať, odbiť

RUN OVER- prejsť, zraziť

SEE SOMEBODY OFF- odprevadiť, vyprevádzať

SELL OUT- vypredať

SELL OFF- rozpredávať / pre nedostatok peňazí/

SETTLE DOWN- usadiť sa

SHOW OFF- predvádzať sa

SPEAK UP- vyjadriť sa, hovoriť hlasnejšie

STAND UP TO- odolať, vydržať /zlú situáciu/

THROW OUT- zahodiť, premárniť /šancu/

TURN UP- naskytnúť sa /znenazdajky/

TURN INTO- zmeniť sa na, zvrhnúť sa

WATCH OUT- dávať si pozor

WIND UP- ukončiť, wind somebody up – doberať si niekoho

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#phrasal verbs #get up to #phrasal #get over #multi-words verbs #make out


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028