Irregular verbs

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 569 slov
Počet zobrazení: 1 480
Tlačení: 71
Uložení: 95
Praktické!

INFINITIVE                                PAST SIMPLE                       PAST PARTICIPLE

 

Arise /nastať/                                    arose                                        arisen

 

Awake  /prebudiť sa, zobudiť sa/     awoke                                       awoken

 

Be  /byť/                                           was, were                                  been

 

Bear /niesť, zniesť/                          bore                                           borne

 

Bear /rodiť/                                      bore                                            born

 

Beat  / biť, poraziť/                          beat                                            beaten

 

Become /stať sa/                            became                                       become

 

Begin /začať/                                  began                                          begun

 

Bend / ohnúť/                                 bent                                             bent

 

Bet / staviť sa/                                bet                                               bet

 

Bid / želať, prikázať/                      bid                                                bid

 

Bind / viazať/                                 bound                                           bound

 

Bite  / hrýzť/                                   bit                                                 bitten

 

Bleed /krvácať/                              bled                                              bled

 

Blow /fúkať/                                    blew                                             blown

 

Break /rozbiť/                                 broke                                           broken

 

Breed /chovať/                                bred                                            bred

 

Bring /priniesť/                                brought                                       brought

 

Broadcast / vysielať/                       broadcast                                   broadcast

 

Build / staviť/                                   built                                            built

 

Burn / horieť/                                   burnt                                          burnt

 

Burst /puknúť/                                  burst                                          burst

 

Buy /kúpiť/                                       bought                                       bought

 

Can /môcť, vedieť/                           could                                         could

 

Cast /hodiť/                                    cast                                           cast

 

Catch / chytiť/                                 caught                                      caught

 

Choose / vybrať/                            chose                                        chosen

 

Cling / lipnúť/                                  clung                                         clung

 

Come / prísť/                                   came                                         come

 

Cost / stáť/                                       cost                                           cost

 

Creep /liezť/                                     crept                                          crept

 

Cut / krájať, rezať/                            cut                                              cut

 

Dare /odvážiť sa/                             dared, durst                                dared

 

Deal/ zaoberať sa/                           dealt                                           dealt

 

Dig / kopať/                                      dug                                             dug

 

Do /robiť/                                          did                                              done

 

Draw / kresliť, ťahať/                        drew                                          drawn

 

Dream / snívať/                               dreamt, dreamed                       dreamt, dreamed

 

Drink / piť/                                       drank                                          drunk, drunken

 

Drive / šoférovať/                           drove                                           driven

 

Dwell / bývať/                                 dwelt                                            dwelt

 

Eat  / jesť/                                       ate                                               eaten

 

Fall / padať/                                    fell                                               fallen

 

Feed / kŕmiť/                                   fed                                               fed

 

Feel / cítiť/                                       felt                                               felt

 

Fight / bojovať/                                fought                                          fought

 

Find / nájsť/                                     found                                            found

 

Flee /utiecť/                                     fled                                               fled

 

Fly / letieť/                                       flew                                              flown

 

Forbid / zakázať/                              forbade                                      forbidden

 

Forget / zabudnúť/                            forgot                                         forgotten

 

Forgive / odpustiť/                            forgave                                       forgiven

 

Freeze / mrznúť/                               froze                                           frozen

 

Get / dostať/                                     got                                               got

 

Give / dať/                                        gave                                            given

 

Go / ísť/                                            went                                            gone

 

Grow / rásť, pestovať/                      grew                                            grown

 

 Hang / zavesiť/                               hung                                             hung

 

 Have / mať/                                     had                                               had

 

 Hear /počuť/                                    heard                                            heard

 

Hide / skryť/                                      hid                                                hidden

 

Hit / udrieť/                                        hit                                                  hit

 

Hold / držať/                                      held                                               held

 

Hurt /raniť/                                         hurt                                               hurt

 

Keep / nechať si/                                kept                                             kept

 

Kneel / kľačať/                                    knelt                                            knelt

 

Knit / pliesť/                                        knit                                               knit

 

Know / vedieť/                                    knew                                            known

 

Lay / položiť/                                       laid                                              laid

 

Lead / viesť/                                        led                                               led

 

Lean / nakláňať sa/                             leant                                            leant

 

Leap / skočiť/                                      leapt                                             leapt

 

Learn / učiť sa/                                   learnt                                            learnt

 

Leave /odísť, opustiť/                         left                                                 left

 

Lend / požičať/                                      lent                                             lent

 

Let / nechať, dovoliť/                              let                                               let

 

Lie / ležať/                                              lay                                              lain

 

Light / zapáliť, horieť/                             lit                                                lit

 

Lose / stratiť/                                          lost                                             lost

 

Make / robiť/                                           made                                          made

 

Mean / znamenať/                                  meant                                         meant

 

Meet / stretnúť/                                       met                                             met

 

Pay /platiť/                                               paid                                            paid

 

Put / položiť/                                            put                                              put

 

Read / čítať/                                            read                                            read

 

Rid / zbaviťsa/                                         rid                                               rid

 

Ride /jazdiť/                                             rode                                           ridden

 

Ring / zvoniť/                                           rang                                           rung

 

Rise / dvíhať sa/                                      rose                                           risen

 

Run / bežať/                                             ran                                             run

 

Saw / píliť/                                                sawed                                        sawn

 

Sew /šiť/                                                   sewed                                        sewn

 

Sow /siať/                                                 sowed                                        sown

 

say / povedať/                                           said                                            said

 

see / vidieť/                                               saw                                            seen

 

sell / predať/                                              sold                                            sold

 

send / poslať/                                            sent                                            sent

 

set / umiestniť/                                          set                                               set

 

shake / triasť/                                            shook                                          shaken

 

shed / roniť, liať/                                        shed                                         shed

 

shine / žiariť/                                              shone                                       shone

 

shoot / strieľať/                                           shot                                          shot

 

show / ukázať/                                            showed                                    shown

 

shrink / zraziť sa/                                        shrank                                      shrunk

 

shut / zavrieť/                                              shut                                          shut

 

sing / spievať/                                             sang                                          sung

 

sink / klesnúť/                                             sank                                           sunk

 

sit / sedieť/                                                  sat                                              sat

 

sleep / spať/                                                slept                                          slept

 

slide / kĺzať sa/                                            slid                                            slid

 

smell / voňať/                                               smelt                                        smelt

 

speak/ hovoriť/                                             spoke                                       spoken

 

spell / hláskovať/                                          spelt                                         spelt

 

spend / stráviť/                                              spent                                       spent

 

speed / uháňať/                                             sped                                        sped

 

spill / rozliať/                                                   spilt                                         spilt

 

spread / šíriť/                                                  spread                                    spread

 

spin / krútiť sa/                                                spun                                       spun

 

steal / kradnúť/                                               stole                                        stolen

 

stick / pichnúť/                                                stuck                                        stuck

 

sting / štípať/                                                  stung                                        stung

 

strike / udrieť/                                                 struck                                       struck

 

strive / zápasiť/                                               strove                                      striven  

 

swear / kliať/                                                   swore                                       sworn

 

sweep / zametať/                                           swept                                       swept

 

swim /plávať/                                                  swam                                      swum

 

take / vziať/                                                     took                                         taken

 

teach / učiť/                                                     taught                                     taught

 

tear / trhať/                                                      tore                                         torn

 

tell / povedať/                                                  told                                          told

 

think / myslieť/                                                 thought                                    thought

 

throw / hodiť/                                                   threw                                        thrown

 

tread /šliapať/                                                  trod                                           trodden

 

understand / rozumieť/                                    understood                           understood

 

undertake /prevziať/                                        undertook                             undertaken

 

wake / zobudiť/                                                woke                                      woken

 

wear / nosiť- mať oblečené/                            wore                                       worn

 

weep / plakať/                                                  wept                                       wept

 

win / vyhrať/                                                     won                                         won

 

wind / namotať/                                                wound                                     wound

 

write / písať/                                                     wrote                                       written


Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Irregular verbs #past simple #irregural verbs


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017