Modálne (spôsobové) slovesá

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ursula (18)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 10.06.2019
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 34 slov
Počet zobrazení: 388
Tlačení: 30
Uložení: 30
Praktické!

Modálne (spôsobové) slovesá

Can a have to v minulom čase

Can =) môcť, vedieť -) could - mohol, mohol by
have to =) musieť -) had to

(+) you could answer all the questions.

(?) Could you answer all the questions.

(-) You could not/ couldn´t answer all the questions.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#modálne slovesá angličtina #Slovesa anglictina


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012