Shopping and services (konverzačná téma)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.04.2023
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 378 slov
Počet zobrazení: 428
Tlačení: 26
Uložení: 33

Shopping and services (konverzačná téma)

Talk about:

 1. Different kinds of shops
 2. Shopping facilities in Slovakia
 3. Your attitude to shopping:
  • do you like/dislike shopping
  • trademark shops
  • Christmas shopping
  • catalogue shopping

Shop is a place where we can buy things /where things are sold/.

DIFFERENT KINDS OF SHOPS:

We know these kinds of shops:

 • the baker’s – pekáreň
 • the bucher’s - mäsiarstvo
 • the greengrocer’s – ovocie a zelenina
 • the chemist’s - drogéria
 • the florist’s - kvetinárstvo
 • the jeweller’s - klenotníctvo
 • the ironmonger’s - železiarstvo
 • the newsagent’s – novinový stánok
 • a boutique – butik
 • a clothes shop – obchod s oblečením
 • a toy shop – obchod s hračkami
 • a bookshop – kníhkupectvo
 • a shoe shop – obuv
 • a groceries – potraviny
 • a pharmacy – lekáreň
 • a pet shop – obchod s domácimi zvieratami
 • a furniture shop – obchod s nábytkom
 • household goods – domáce potreby

SHOPPING FACILITIES IN SLOVAKIA:

In Slovakia we can do our shopping in these shopping facilities:

 1. a SHOPPING CENTRE – for example OC Dubeň in Žilina, AUPARK and POLUS CITY CENTRER in Bratislava. Shopping centre is a large building with many smaller shops in it. Shopping centers offer many additional services – there are banks, post offices, travel agencies, a swimming pool, cafés, restaurants and cinemas and so on.
 2. a DEPARTMENT STORE – for example TESCO. Department store is a large store divided into several big sections – each section sells different types of things – for example clothes, furniture, household appliances and so on. It has a car park and is situated in bigger cities and towns. Some of them are opened non-stop. Shopping in a department store has many advantages:
 • you can buy everything under one roof
 • they usually offer lower prices
 • they often offer sales and bargains
 • you can use a big shopping trolley to take your shopping to your car
 1. a SUPERMARKET – they are situated in cities and towns. People go to the supermarket to buy mostly food and drinks. It is smaller than a department store and usually offers fewer goods. It has longer opening hours than small shops.
 1. a small SHOP - they usually have shorter opening hours than supermarkets, department stores and shopping centers. Small shops usually sell food or other things – for example you can buy books in a bookshop, shoes in a shoe shop and so on. People who work in a shop are shop assistants – they sell things and serve customers. Shop assistants in small villages and towns usually know their customers.

Some shops and most department stores have store detectives who watch customers to stop them from shoplifting.

 1. a MARKET – many people prefer to buy the fruit and vegetables or other things at a market. Markets are popular because of their special atmosphere – they are noisy, overcrowded but people can walk from stall to stall, they can touch and taste products and talk to the salesmen. They can try to bargain and get a reduced price. In Slovakia, products bought in markets are often cheaper than products bought in shops and supermarkets.

buy /min. čas: bought – bought/ - kúpiť

sell /min. čas. sold – sold/ – predať, predávať

divide – rozdeliť

facility - zariadenie

do shopping - nakupovať

a shopping centre – obchodné /nákupné/ centrum

a department store – obchodný dom

a shop – obchod

a market – trh, tržnica

large – veľký

a building – budova

offer – ponúkať

many  - veľa

additional services – ďalšie služby

a post office - pošta

a travel agency – cestovná kancelária

a café – karviareň

for example – napríklad

a section – sekcia, oddelenie

each – každý

different – rôzne, rozličné

clothes – oblečenie

a household – domácnosť

household appliances – domáce spotrebiče

under – pod

a roof – strecha

price – cena

sales and bargains – výpredaje a zľavy

bargain – dohodovať zľavu, zjednávať sa /na trhu/

a shopping trolley – nákupný vozík

a shopping basket – nákupný košík

mostly – najviac

few – málo /fewer = menej/

goods – tovar

opening hours – otváracia doba

a shop assistant - predavač, predavačka

a customer – zákazník

to serve customers – obsluhovať zákazníkov

a store detective – bezpečnostná služba v obchode /dáva pozor, aby zákazníci nekradli tovar/

to watch – sledovať

shoplifting – kradnutie v obchode

noisy – hlučný

overcrowded – preplnený

walk – prechádzať sa

a stall – stánok

touch – dotknúť sa, dotýkať sa

taste – ochutnať

a salesman - predávajúci

try – skúsiť, pokúsiť sa

to get a reduced price – dostať zníženú cenu

MY ATTITUDE TO SHOPPING

I like shopping when I have money and when I can buy something for myself. My favourite shop is …………………… because I like …………………. I especially like shopping before Christmas because I like the Christmas atmosphere in the shops.

Trademark shops /značkové obchody/:

* I like shopping in trademark shops because:

- the clothes and goods there are of a better quality

- I have a favourite brand and I like to wear their clothes – /Nike, Adidas, Puma…/

* I never shop in trademark shops because:

- the clothes and goods there are very expensive

- I think I can buy clothes and goods of the same quality in different shops and more cheaply

Christmas shopping:

* I always do my shopping long in advance because I don’t like the hassle before Christmas. I don’t like when the shops are full of people and everybody is in a hurry. People are often nervous. I think it’s stressful to do Christmas shopping at the last moment.

* I always do my shopping at the last moment because I never have time to do it in advance. It is a little stressful but I have always managed it well so far. And I love the Christmas atmosphere in the shops.

To my friends and relatives I usually buy these things …………………………………………

CATALOUGE SHOPPING:

The advantages of buying things from a catalogue are:

 • you don’t have to go to the shop
 • you can do the shopping comfortably from your house
 • there is a wider choice of goods

The disadvantages are:

 • you can’t try the things on
 • you can’t touch the things to see what material they are made of
 • it is more difficult and more expensive to return the goods if you don’t like it (because you have to pay for postage)

I like catalogue shopping because it is comfortable, but I don’t like when I have to return the goods /tovar/ because it is different from that on the picture in the catalogue.

manage – zvládať /I have always managed it well so far. = Doteraz som to vždy dobre zvládol./

so far - doteraz

necessity - nutnosť

have to – musieť

try on – vyskúšať si - Try the things on. = Vyskúšať si veci

a wider choice of goods – širší výber tovaru

touch – dotknúť sa

made of – vyrobené z - This skirt is made of cotton. = Táto sukňa je vyrobená z bavlny.

return – vrátiť

postage – poštovné

in advance – vopred

hassle – zhon

everybody is in a hurry – každý sa ponáhľa

at the last moment – na poslednú chvíľu

relatives – príbuzní

especially – hlavne

of a better quality – v lepšej kvalite

to wear – nosiť, obliekať si

different – odlišný

more cheaply – lacnejšie

last – minulý

complain – sťažovať sa

exchange – vymeniť

right now – hneď teraz

ask – pýtať sa

happen – stať sa

possible - možný

advertising – reklama, inzercia

brand - výrobná značka

brand-new - úplne nový

chain store - sieť obchodov

self-service shop – samoobslužný obchod, samoobsluha

street vendor - pouličný predavač

discount - zľava

economy package - veľké balenie

receipt - potvrdenka

dairy products – mliečne výrobky

stationery – písacie potreby

shop assistant - predavač

shopkeeper – majiteľ obchodu

customer - zákazník

shop-lifter – zlodej (v obchode)

shopping trolley – nákupný vozík

basket – nákupný košík

home delivery service – donáška do domu

payment - platba

check-out counter /cash-register - pokladňa

pay cash – platiť v hotovosti

pay by credit card – platiť kreditkou

pay by checque /ček/– platiť šekom

window shopping - pozeranie výkladov

buy on HP – hire purchase - kupovať na splátky

pay in weekly or monthly instalments - platiť týždenné alebo mesačné splátky

buy on credit - kúpiť na úver

order by mail - objednať si na dobierku

catalogue sales - zásielkový (dobierkový) predaj

queue up (for) – stáť v rade /na niečo/

shopping spree – nákupná horúčka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.028 s.
Zavrieť reklamu