Human relationships (konverzačná téma)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.04.2023
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 179 slov
Počet zobrazení: 1 103
Tlačení: 70
Uložení: 66

Human relationships

We include here the relationships between:

 1. Men and women in general:
 2. A man and a woman (romantic relationships, love, marriage…)
 3. Friendship
 4. Different races, religions and social groups
 5. Society and disabled people

Relationship is the way people behave towards each other. When two people are friendly towards each other and get on well together, we say that they have a good relationship.

Relationships can be formal – for example public relations or diplomatic relations or informal – for example personal relationships, romantic relationships, friendship.

 1. The relationship between men and women in general has changed over years. Women were not treated equally to men in the past – they didn’t have equal rights. In the past women stayed at home and looked after children. They didn’t have a job and couldn’t vote. Today women have better jobs and better educational opportunities. Formally women have equal rights to men but they still do not have equal political power or it is difficult for them to get a leading position in a company.
 1. The relationship between a man and a woman– young people – girls and boys – like to go out together. The boy usually asks the girl out => we say that they go on a date. If they don’t understand each other and argue a lot, they break up /split up/. If their relationship lasts and they get to know each other, they can fall in love and have a romantic relationship. Later they get engaged and they get married. When they get married, they become a husband and a wife. Some couples have problems in the marriage – for example:
 • they don’t understand each other
 • they argue a lot (because of money, they don’t like their new relatives and so on.)
 • one of the partners can start having an affair / romance / a flirt => he/she falls in love with somebody else and finds a lover.

If there are too many problems in the marriage, they can get a divorce.

 1. Friendship – when we make friends, we usually try to find people who have similar hobbies and attitudes towards life as we do. A friendship between a man and a woman can sometimes change into love. I think that friendship is very important in our life. People often say: “A friend in need is friend indeed” /V núdzi poznáš priateľa/ and I think it is true because friends are here to help us when we need help. Most people have a best friend.

A best friend is someone who:

 • is always here for you when you need him
 • he always helps you when you have problems
 • he always finds time to listen to you
 • he doesn’t envy when you are happy and successful
 • he helps you when other people disappoint you and let you down
 • he can also forgive and forget when you disappoint him
 1. The relationship between different races, religions and social groups – in many countries the relationship towards other races, religions and social groups is very bad. In every country there live minorities – for example Gypsies, people who have a different colour of the skin – for example black people, Chinese people, people from India and so on. These relationships are based on prejudice, intolerance and narrow-mindedness. Sometimes people are rude towards these people because they know nothing about them and they are suspicious.
 1. Society and disabled people – people usually had prejudices or they were ignorant towards disabled people in the past but the situation nowadays is better because people have more information. There are many organizations that help disabled people and look after them. Some disabled people are very intelligent – for example Dr. Stephen Hawkin – he is a scientist, he writes books and lectures at the Oxford University – he cannot move and is in his wheelchair. Many disabled people are artists, actors, sportsmen – they can participate at the Paralympic Games.
 1. HUMAN CHARACTERISTICS:

a character – povaha

POSITIVE:

reliable – spoľahlivý

understanding – chápavý

responsible – zodpovedný

fair – férový

trust – dôvera

loyal - lojálny

warm-hearted – dobrosrdečný

helpful – nápomocný

sincere – úprimný

polite – slušný

kind – milý

to have a sense of humour – mať zmysel pre humor

friendly – priateľský

sociable – spoločenský

hospitable – pohostinný

generous – štedrý

hard-working – usilovný

practical – praktický

sensible – rozumný

talkactive – ukecaný

honest – čestný

NEGATIVE:

envious – závistlivý

envy – závidieť

to be fond of gossip – byť klebetný

hypocrite – pokrytecký

stubborn – tvrdohlavý

suspicious – podozieravý

quarrelsome – hádavý

greedy – chamtivý

coward – zbabelý

mean – lakomý

selfish – sebecký

jealous – žiarlivý

rude – drzý

Vocabulary:

human relationships – ľudské vzťahy

formal relationships – formálne vzťahy

informal relationships – neformálne vzťahy

diplomatic relationship – diplomatické vzťahy

public relationships – verejné vzťahy

personal relationship – osobný vzťah

have a good relationship with somebody – mať s niekým dobrý vzťah

a friendship – priateľstvo

be friendly / unfriendly towards somebody – byť k niekomu priateľský / nepriateľský

get to know somebody – spoznať niekoho

make friends – nájsť si priateľov

true friends – praví priatelia

A friend in need is friend indeed. – V núdzi poznáš priateľa.

mutual - vzájomný

treat people – zaobchádzať s ľuďmi

get on well with somebody – dobre s niekým vychádzať

romantic relationship – romantický vzťah

fancy – mať o niekoho záujem

fall in love with somebody– zamilovať sa do niekoho, zaľúbiť sa

ask somebdy out – pozvať niekoho von

go out with somebody – ísť s niekým von

be dating – randiť

a date – rande

get engaged – zasnúbiť sa

get married – zosobášiť sa => oženiť sa / vydať sa

couple – dvojica, pár /manželský, partnerský.../

husband – manžel

wife – manželka

mother-in-law – svokra

father-in-law – svokor

brother-in-law – švagor

sister-in-law - švagriná

have an affair / romance – mať pomer

have a flirt – flirtovať

break up / split up – rozísť sa

divorce – rozvod

get a divorce – rozviesť sa

prejudice – predsudok

intolereance – netolerancia

open-minded person – človek otvorený novým názorom, nezaujatý človek, názorovo tolerantný

narrow-minded person – zaujatý človek /nemá rád nové myšlienky, názory .../

similar – podobný

argue – hádať sa

last – trvať, pretrvať

attitude – postoj

towards – k

disappoint – sklamať

let somebody down – zradiť niekoho, sklamať (He let me down. = Sklamal ma.)

forgive – odpustiť

forget - zabudnúť

in general – vo všeobecnosti

change – zmeniť

treat somebody equally – zaobchádzať s niekým rovnako

in the past – v minulosti

equal rights – rovnaké práva

stay – zostať

look after – starať sa o niekoho

vote – voliť

opportunity – príležitosť

still – ešte stále

power – moc

get – dostať

a leading position – vedúca pozícia

a company – organizácia, spoločnosť

race – rasa

religion – náboženstvo

social group – sociálna skupina

minority – menšina

Gypsies – Cigáni, Rómovia

skin - pokožka

society – spoločnosť

disabled people – invalidní ľudia

nowadays – teraz, v dnešnej dobe

a scientist – vedec

lecture – prednášať

move – hýbať sa

wheelchair – invalidný vozík

participate – zúčastniť sa

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.026 s.
Zavrieť reklamu