Young People and Their World (konverzačná téma)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ivka47
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.04.2023
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 381 slov
Počet zobrazení: 590
Tlačení: 30
Uložení: 33

Young People and Their World (konverzačná téma)

Talk about – rozprávajte o:

 1. Characteristic features of young people – charakteristické črty mladých ľudí:
  • Appearance & character vzhľad a povaha
  • life style – životný štýl
  • interests & leisure time – záujmy a voľný čas
 2. Advantages & disadvantages of being young – výhody a nevýhody toho, keď je človek mladý
 3. Problems that young people face – problémy, ktorým mladí ľudia čelia 
 1. Characteristic features of young people

Appearance /vzhľad/:

 • young people like to dress nicely – they like to wear brand name clothing, like Nike, Puma and Kenvelo.
 •  They like being fit and attractive – girls want to be slim and boys want to look fit and have strong muscles – that’s why boys often go to the fitness centre and girls are often on diets because they want to loose weight.
 • Young people like nice hairstyles – they dye their hair and use a lot of cosmetics like for example make-up, gel, mousse, face creams, after-shave and so on. They also like to have piercing and tattoos.

Character /povaha/:

 • Young people like to be independent and respected - they know what they want from life and they like freedom.
 • They don’t like criticism and they don’t like to be told what to do.
 • They have their dreams and plans for future.
 • They like their friends and they like spending time with them => love and friendship is very important to them.
 • On the other hand /= na druhej strane/, some young people are nowadays very cheeky, rude and impolite and they don’t care about other people. Sometimes they are lazy – they don’t help other people.

Life style /životný štýl/:

 • They want their life to be interesting and exciting => they like to live fast.
 • In the developed world, young people are usually well-educated, experienced and self-confident. They know their goals and try to reach them. They are often hardworking and they have many opportunities to study or work abroad – they often travel to foreign countries to learn a foreign language, earn money and gain experience.
 • But sometimes it is difficult for them to find a job because they don’t have enough work experience when they finish school and becausethere are few job opportunities in Slovakia => they can’t afford to buy their own flat or start a family.
 • Many young people today start their own families later in life than their parents did. They want to work on their career first and get married later. Young families are different nowadays. In modern families they share chores, husbands help at home more or sometimes stay on a maternity leave if his wife earns more money.

Interests & leisure time /záujmy a voľný čas/:

 • They like to go out with friends – they go to pubs, cinema, discos, music festivals…
 • They like modern inventions and gadgets that make our lives easier => they can’t imagine life without the mobile phone or the computer. They are used to Internet banking, shopping on-line and using the Internet to find information. They spend a lot of time playing computer games or listening to music.
 • Young girls like to buy new clothes and make-up
 • Most young people like sport – they like to go skiing, swimming…
 1. Advantages and disadvantages of being young

Being young has many advantages:

 • You have all your life ahead of you, you can make plans and decide what you want to do in the future – máš celý život pred sebou, môžeš si robiť plány a rozhodnúť sa, čo chceš robiť v budúcnosti.
 • If you want to, you can travel abroad, find a job or study – ak chceš, môžeš cestovať do zahraničia, nájsť si prácu alebo študovať
 • You don’t have to think about your children because you don’t have any – nemusíš myslieť na svoje deti, pretože nemáš žiadne
 • You have your freedom – máš svoju slobodu

Being young can also have some disadvantages. For example:

 • it is more difficult to find a job because you don’t have enough experience – je ťažšie nájsť si prácu, pretože nemáš dosť skúseností
 • if you study and go to school, you don’t have your own money – you are dependent on your parents and family – ak študuješ a chodíš do školy, nemáš svoje vlastné peniaze – si závislý na svojich rodičoch a rodine
 • you can’t buy your own flat, house or what you want because you don’t have your own money – nemôžeš si kúpiť svoj vlastný byt, dom alebo čo chceš, pretože nemáš svoje vlastné peniaze
 • older people don’t understand you – they have different opinions – starší ľudia ti nerozumejú – oni majú odlišné názory
 1. 3. Problems that young people face

Young people can face these problems:

 • alcohol and drugs – sometimes young people become addicted to alcohol and drugs. They are curious and they want to try it and later they can’t stop. Alcohol and drugs have ruined many young lives.
 • Generation problems – these are the problems between older people and young people. Young people think that older people don’t understand them – they don’t like the music that young people listen, the way they dress, their hairstyles, the slang which young people use. Young people consider older people very old-fashioned. Older people despise the young generation because they are different - they think that young people are bad – much worse than themselves when they were at the same age.
 • Problems with parents – young people feel that parents don’t treat them as equals. They treat them as little children and young people don’t like that. Parents sometimes don’t have time to spend with their children, to talk to them…
 • Young people don’t have enough experience – it is difficult for them to find a good job and to earn money

Vocabulary:

to dress nicely – pekne sa obliekať

to wear - nosiť

brand name clothing – značkové oblečenie

clothing like Nike, Puma… - oblečenie ako Nike, Puma…

they like being fit and attractive – majú radi byť fit a atraktívni

slim - chudý

to look fit – vyzerať fit

muscles - svaly

girls are often on diets – dievčatá často držia diétu

to loose weight - schudnúť

hairstyle - účes

dye hair – zafarbiť si vlasy

use - používať

mousse - pena

after-shave – výrobky po holení (pena, voda…)

tattoos - tetovanie

independent - nezávislý

respected - rešpektovaný

freedom - sloboda

criticism - kritika

they don’t like to be told what to do – nemajú radi, keď sa im hovorí, čo majú robiť

dream - snívať

plans for future – plány do budúcnosti

spend time – stráviť čas

friendship - priateľstvo

important - dôležitý

on the other hand - na druhej strane

nowadays – v dnešnej dobe

cheeky - drzý

rude  - drzý

impolite - neslušný

to care about other people – starať sa o (záležať na) iných ľuďoch

lazy - lenivý

other people – iní ľudia

interesting - zaujímavý

exciting - vzrušujúci

fast - rýchlo

develop - vyvinúť

well-educated – dobre vzdelaný

experience - skúsenosť

self-confident - sebavedomý

goal – cieľ

try – pokúsiť sa, skúsiť

reach - dosiahnuť

hardworking - usilovný

opportunity - príležitosť

work abroad – pracovať v zahraničí

foreign countries – cudzie krajiny

foreign language – cudzí jazyk

earn money – zarobiť peniaze

gain experience – získať skúsenosti

difficult – ťažký, náročný

enough work experience – dosť pracovných skúseností

few job opportunities – málo pracovných príležitostí

afford - dovoliť si (napr. kúpiť byt, cestovať…)

career - kariéra

get married – oženiť sa / vydať sa

they share chores – delia si domáce povinnosti

husband - manžel

on a maternity leave – na materskej dovolenke

if - ak

go out – ísť von

with - s

invention - vynález

gadget – šikovná vecička, prístroj, malý mechanizmus, hračka (napr. MP3…)

imagine – predstaviť si

without - bez

they are used to – sú zvyknutí

Internet banking – internetové bankovníctvo

to find - nájsť

advantages – výhody

disadvantages - nevýhody

face problems – čeliť problémom

drugs - droby

become addicted to alcohol and drugs – stať sa závislým na alkohole a drogách

curious - zvedavý

ruin - zruinovať

generation problems – generačné problémy

between - medzi

understand - rozumieť

the way – spôsob (the way they dress – spôsob akým sa obliekajú)

consider - považovať

old-fashioned - staromódny

despise – pohŕdať (niekým, niečím)

much worse than themselves - oveľa horší ako oni

the same age – v rovnakom veku

feel - cítiť

treat them as equals – zaobchádzať s nimi ako so seberovnými

talk - rozprávať

enough experience – dosť skúseností

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu