The person I admire most - Slovná zásoba

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 25.07.2009
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 6 225
Tlačení: 500
Uložení: 415
Praktické!
affectionate  něžný
ambitious  ctižádostivý
arrogant
bad-tempered
beautiful
bored znuděný
boring  nudný
brave  statečný
capricious náladový
careful  opatrný
cautious  opatrný
character  charakter
charmed okouzlující
charming roztomilý
cheerful  veselý
childish  dětinský
clever chytrý

curious zvědavý
deliberate rozvážný
diligent  pilný
educated  vzdělaný
faithful věrný
forgetful zapomětlivý
frank  upřímný
friendly  přítelský
funny
generous štědrý
greedy  chamtivý
handsome
happy šťastný
hard-working těžce pracující
have a good sense of humor
honest  čestný
imaginative
impatient  netrpělivý
impulsive
intelligent  inteligentní
jealous žárlivý
kind
lazy  líný
light-minded lehkomyslný
mean  lakomý
miserable
modest skromný, slušný
nice
obstinate  tvrdohlavý
of good character charakterní
of principle zásadový
optimistic
patient trpělivý
peaceful klidný
pesimistic
polite zdvořilý
proud pyšný
punctual přesný, dochvilný
quiet  tichý
racist 
reasonable  rozumný
reliable  spolehlivý
rude hrubý
self-confident  sebevědomý
self-conscious  rozpačitý
selfish  sobecký
sensitive citlivý
shy stydlivý
sincere upřímný
smug  samolibý
sociable  společenský
strict  přísný
stubborn tvrdohlavý
sympathetic  soucitný
talkative hovorný
tidy  pořádný
uncertain  nejistý
vain  domýšlivý
vegetarian vegetarián
wise moudrý
witty  vtipný, zábavný
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019