Transport asking and telling way

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 25.07.2009
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 323 slov
Počet zobrazení: 4 554
Tlačení: 408
Uložení: 437
Praktické!
town  město
quarter čtvrť
suburb  předměstí
housing estate sídliště
square  náměstí
street ulice
avenue třída, bulvár
corner  roh
on the corner  na rohu
round the corner za rohem
side left/right  pravá/levá strana
crossing, crossroad křižovatka
cross  přejít ulici
staircase schody
town plan plán města
wall  hradby
castle zámek, hrad
gate brána
monument  pomník
statue socha
town hall  radnice
riverside břeh
fontain kašna
way  cesta
road silnice
motorway  dálnice
subway podchod
bend  zatáčka
turn to the right  zatočit vpravo
direction  směr
straight on  přímo, rovně
to the right/left vpravo, vlevo
across the road  přes cestu
along the road podél cesty
around the house kolem domu
in front of the house  před domem
beside the bridge  vedle mostu
go by car, bus
come, arrival přiletět
get on a bus/train  nastoupit
get out vystoupit
change  přestoupit
be late zpoždění
bus-stop  autobusová zastávka
coach station autobusové nádraží
tram-stop
underground, tube, metro, subway
railway station
platform nástupiště
underground station
taxi, cab
timertable  jízdní řád
compartment   kupé
express service  letištní autobus
 
Phrases:
Can you tell me the wayto the station? - Můžete mi vysvětlit cestu k nádraží?
You are going the wrong way. – Jdete špatně
You must go back. – Musíte se vrátit.
Take the first street to the left. – Dejte se první ulicí doleva
It’s a long way from here. – Je to odtud daleko.
The bus stop is quite near. – Zastávka je docela blízko
How can we get there? - Jak se tam dostaneme?
Is this right way to ...? – Je to správná cesta do...?
Take a bus – Jeďte autobusem.
Go by tube - Jeďte metrem.
The stop is just round the coroner. – Zastávka je hned za rohem.
How often do train run from … to?
Can you tell me the last (early morning) train to…?
What’s the fare to…?
How much is a single to…?
Where are we now?
Do you happen to know how many stops for…?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#transport #transport angličtina #transport asking telling way #Subway #underground


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021