:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Adjectives (Prídavné mená)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Chlapec oleg (32)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.12.2009
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 407 slov
Počet zobrazení: 6266
Tlačení: 476
Uložení: 604
Praktické!

Adjectives – přídavná jména
Adjektivum vyjadřuje vlastnost, kvalitu nebo vztah. Je nesklonné, nerozlišuje se rod a číslo. Charakteristickými příponami jsou –ous, -able, -ible, -ive a další (např. závistivý-evious, nesnesitelný- isufferable, rozsáhlý- extensive) nebo jsou to přídavná jména neodvozená, např. hluchý- deaf, pyšný- proud, hrubý- rude, krátký- short.
Stupňovat lze pouze ta adjektiva, která vyjadřují stupňovatelnou vlastnost. Pokud jde o absolutní vlastnost (blind, wooden) a vztahy (annual, municipal, spatial), stupňovat je nelze.

Funkce přídavných jmen ve větě:
přívlasteka spacious hall, a customary procedure nebo součást přívlastku – the hall is spacious, the procedure has become customary.
doplněk podmětu nebo předmětuhe died poor, i consider it impertinent.
Sémantické hledisko (tvarosloví): podobají se slovesům, stejně se také dělí na dějová a nedějová; zatímco slovesa jsou obvykle dějová, přídavná jména jsou nedějová (succeed x be successful). Dějovost je vyjádřena průběhovým tvarem slovesa be: I am being thorough = v této chvíli si počínám důkladně x I am thorough = jsem důkladný (povahový rys). Další příklady: You are being ridiculous; She is being heroic.

Vztah k rozvíjenému substantivu je přímý, tedy takový, kdy rozvíjí samo substantivum, např. a sick child (nemocné dítě) nebo nepřímý, takový, který rozvíjí pouze nějakou vlastnost, která danému substantivu náleží, např. a sick room (pokoj, kde leží nemocný). Stejný případem je např. a proud father x a proud moment.

Třídění:
-  kvalitativní, hodnotící (lze stupňovat)
-  relační (nelze stupňovat)
-  dějová (průběhový tvar slovesa be pro vyjádření okamžikového stavu)
-  stavová (vyjádření stabilních povahových vlastností)
-  s přímým vztahem k řídícímu substantivu (podmětu nebo předmětu)
-  s nepřímám vztahem (rozvíjí nějakou vlastnost substantiva)

Syntax (větný pořádek): Přídavná jména se používají jak atributivně (jsou součástí substatntivného komplexu) – the blunt knife, the exact size; v případě, že mají restriktivní povahu – přesně vymezují danou skutečnost; obvykle předchází substantivu
tak predikativně (ve formě doplňku, přístavku) – the knife is blunt, the efforts seem fruitless; většina přídavných jmen začníajících na a-, po sponových slovesech, pokud vyžadují doplnění (předložkovou vazbou apod.).
Atributivní pozici má obvykle přídavné jméno, vyjadřující vlastnost stálou, predikativní označuje vlastnost dočasnou.
Adjektiva zakončená na –ing, -ed
Formálně mají tvar příčestí přítomného nebo minulého (understanding – mající pochopení, interesting – zajímavý, amusing – zábavný, tired – unavený, drunken - opilý), ale mohou se stupňovat pomocí more a most.

Stupňování:
flexivní – pomocí přípon –er, -est pro jedno a dvouslabičná adj. (mimo nepravidelných – bad, good, little, many, much, far) a
analytické – pomocí more a most pro tří a víceslabičná adjektiva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.7)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Angličtina Prídavné mená (Adjectives) Referát 311 slov 7.5
Angličtina Adjectives + prepositions Poznámky 147 slov 0
0.013