Young People and Their World

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.06.2011
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1 395 slov
Počet zobrazení: 32 344
Tlačení: 960
Uložení: 805
Praktické!

Young People and Their World
 
Talk about – rozprávajte o:
- Characteristic features of young people –  charakteristické črty mladých ľudí:
- Appearance & character vzhľad a povaha
- life style – životný štýl
- interests & leisure time – záujmy a voľný čas
- Advantages & disadvantages of being young – výhody a nevýhody toho, keď je človek mladý
- Problems that young people face – problémy, ktorým mladí ľudia čelia

 
1. Characteristic features of young people
Appearance /vzhľad/:
- young people like to dress nicely – they like to wear brand name clothing, like Nike, Puma and Kenvelo.
-  They like being fit and attractive – girls want to be slim and boys want to look fit and have strong muscles – that’s why boys often go to the fitness centre and girls are often on diets because they want to loose weight.
- Young people like nice hairstyles – they dye their hair and use a lot of cosmetics like for example make-up, gel, mousse, face creams, after-shave  and so on. They also like to have piercing and tattoos.

Character  /povaha/:
- Young people like to be independent and respected - they know what they want from life and they like freedom.
- They don’t like criticism and they don’t like to be told what to do.
- They have their dreams and plans for future.
- They like their friends and they like spending time with them => love and friendship is very important to them.
- On the other hand /= na druhej strane/, some young people are nowadays very cheeky, rude and impolite and they don’t care about other people. Sometimes they are lazy – they don’t help other people.

Life style /životný štýl/:
- They want their life to be interesting and exciting => they like to live fast.
- In the developed world, young people are usually well-educated, experienced and self-confident. They know their goals and try to reach them. They are often hardworking and they have many opportunities to study or work abroad – they often travel to foreign countries to learn a foreign language, earn money and gain experience.
- But sometimes it is difficult for them to find a job because they don’t have enough work experience when they finish school and because there are few job opportunities in Slovakia => they can’t afford to buy their own flat or start a family.
- Many young people today start their own families later in life than their parents did. They want to work on their career first and get married later. Young families are different nowadays. In modern families they share chores, husbands help at home more or sometimes stay on a maternity leave if his wife earns more money.

Interests & leisure time /záujmy a voľný čas/:
- They like to go out with friends – they go to pubs, cinema, discos, music festivals…
- They like modern inventions and gadgets that make our lives easier => they can’t imagine life without the mobile phone or the computer. They are used to Internet banking, shopping on-line and using the Internet to find information. They spend a lot of time playing computer games or listening to music.
- Young girls like to buy new clothes and make-up
- Most young people like sport – they like to go skiing, swimming…

2. Advantages and disadvantages of being young
Being young has many advantages:
You have all your life ahead of you, you can make plans and decide what you want to do in the future – máš celý život pred sebou, môžeš si robiť plány a rozhodnúť sa, čo chceš robiť v budúcnosti.
If you want to, you can travel abroad, find a job or study – ak chceš, môžeš cestovať do zahraničia, nájsť si prácu alebo študovať
You don’t have to think about your children because you don’t have any – nemusíš myslieť na svoje deti, pretože nemáš žiadne
You have your freedom – máš svoju slobodu
Being young can also have some disadvantages. For example:
it is more difficult to find a job because you don’t have enough experience – je ťažšie nájsť si prácu, pretože nemáš dosť skúseností
if you study and go to school, you don’t have your own money – you are dependent on your parents and family – ak študuješ a chodíš do školy, nemáš svoje vlastné peniaze – si závislý na svojich rodičoch a rodine
you can’t buy your own flat, house or what you want because you don’t have your own money – nemôžeš si kúpiť svoj vlastný byt, dom alebo čo chceš, pretože nemáš svoje vlastné peniaze
older people don’t understand you – they have different opinions – starší ľudia ti nerozumejú – oni majú odlišné názory
 
3. Problems that young people face
Young people can face these problems:

- alcohol and drugs – sometimes young people become addicted to alcohol and drugs. They are curious and they want to try it and later they can’t stop. Alcohol and drugs have ruined many young lives.
- Generation problems – these are the problems between older people and young people. Young people think that older people don’t understand them – they don’t like the music that young people listen, the way they dress, their hairstyles, the slang which young people use. Young people consider older people very old-fashioned. Older people despise the young generation because they are different - they think that young people are bad – much worse than themselves when they were at the same age.
- Problems with parents – young people feel that parents don’t treat them as equals. They treat them as little children and young people don’t like that. Parents sometimes don’t have time to spend with their children, to talk to them…
- Young people don’t have enough experience – it is difficult for them to find a good job and to earn money

Vocabulary:
to dress nicely – pekne sa obliekať
to wear - nosiť
brand name clothing – značkové oblečenie
clothing like Nike, Puma… - oblečenie ako Nike, Puma…
they like being fit and attractive – majú radi byť fit a atraktívni
slim - chudý
to look fit – vyzerať fit
muscles - svaly
girls are often on diets – dievčatá často držia diétu
to loose weight - schudnúť
hairstyle - účes
dye hair – zafarbiť si vlasy
use - používať
mousse - pena
after-shave – výrobky po holení (pena, voda…)
tattoos - tetovanie
independent - nezávislý
respected - rešpektovaný
freedom - sloboda
criticism - kritika
they don’t like to be told what to do – nemajú radi, keď sa im hovorí, čo majú robiť
dream - snívať
plans for future – plány do budúcnosti
spend time – stráviť čas
friendship - priateľstvo
important - dôležitý
on the other hand - na druhej strane
nowadays – v dnešnej dobe
cheeky - drzý
rude  - drzý
impolite - neslušný
to care about other people – starať sa o (záležať na) iných ľuďoch
lazy - lenivý
other people – iní ľudia
interesting - zaujímavý
exciting - vzrušujúci
fast - rýchlo
develop - vyvinúť
well-educated – dobre vzdelaný
experience - skúsenosť
self-confident - sebavedomý
goal – cieľ
try – pokúsiť sa, skúsiť
reach - dosiahnuť
hardworking - usilovný
opportunity - príležitosť
work abroad – pracovať v zahraničí
foreign countries – cudzie krajiny
foreign language – cudzí jazyk
earn money – zarobiť peniaze
gain experience – získať skúsenosti
difficult – ťažký, náročný
enough work experience – dosť pracovných skúseností
few job opportunities – málo pracovných príležitostí
afford  - dovoliť si (napr. kúpiť byt, cestovať…)
career - kariéra
get married – oženiť sa / vydať sa
they share chores – delia si domáce povinnosti
husband - manžel
on a maternity leave – na materskej dovolenke
if - ak
go out – ísť von
with - s
invention - vynález
gadget – šikovná vecička, prístroj, malý mechanizmus, hračka (napr. MP3…)
imagine – predstaviť si
without - bez
they are used to – sú zvyknutí
Internet banking – internetové bankovníctvo
to find - nájsť
advantages – výhody
disadvantages - nevýhody
face problems – čeliť problémom
drugs - droby
become addicted to alcohol and drugs – stať sa závislým na alkohole a drogách
curious - zvedavý
ruin - zruinovať
generation problems – generačné problémy
between - medzi
understand - rozumieť
the way – spôsob (the way they dress – spôsob akým sa obliekajú)
consider - považovať
old-fashioned - staromódny
despise – pohŕdať (niekým, niečím)
much worse than themselves  - oveľa horší ako oni
the same age – v rovnakom veku
feel - cítiť
treat them as equals – zaobchádzať s nimi ako so seberovnými
talk - rozprávať
enough experience – dosť skúseností
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018