:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Interests and Leisure

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča anika (22)
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.06.2011
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 1066 slov
Počet zobrazení: 11114
Tlačení: 549
Uložení: 521
Praktické!

Interests and Leisure
 
Talk about – rozprávajte o:
- Leisure activities in general – aktivity na voľný čas
- My  free time – môj voľný čas
- After-school activities at our school –  mimoškolské aktivity na našej škole
- Men’s and women’s hobbies  –  mužské a ženské záľuby

1. Leisure activities in general
We can spend our leisure time:
a)  Actively – doing sport, working in the garden …
b)  Passively – watching TV, reading a book, playing computer games…
 
IN SUMMER:
In summer we can do these leisure activities:

- gardening /práca v záhrade/ - people grow fruit, vegetables, cut the grass …
- do summer sports – cycling /bicyklovanie/, swimming, playing tennis, golf, football…
- go out with friends /ísť von s priateľmi/ - we can go to a musical concert, to the cinema, to the theatre, to the pub for a beer
- go to the nature /ísť do prírody/ - go hiking /ísť na turistiku/, go for a walk in the forest /ísť na prechádzku do lesa/, rock climbing / horolezectvo/, to pick mushrooms /zbierať huby/
- go to the ZOO
 
IN WINTER:
In winter we can do these leisure activities:
- do winter sports – we can go skiing, snowboarding, skating /korčuľovať sa/, we can play ice-hockey at the pond
- go to the fitness centre
- collect objects /zbierať predmety/ - for example: collect stamps /zbierať známky/
- play a musical instrument – hrať na hudobnom nástroji /play guitar, a piano, a violin = husle/
- men can do DIY projects /muži môžu robiť práce pre domácich majstrov/ - they can do practical jobs around the house – for example decorating, repairing…
- some people can have cooking and baking /pečenie/ as their hobby
- meet with friends in a pub, in a cafe
- go to the cinema, theatre, to an art exhibition
- education –  we can study languages, computers…
- spend our leisure time passively – we can:
-  watch TV, read books
-  play computer games
do crosswords – lúštiť krížovky
 
Young people like these hobbies:
- playing team sports
- going to the disco, pub, parties, cinema
- doing sport – roller-skating /korčuľovanie na kolieskových korčuliach/, skateboarding
- playing computer games

Some people join a group to practice their hobby – for example folk dancing /ľudové tance/, choir singing /spievanie v zbore/ and so on.

2. My free time
I spend most of my free time actively. In summer I like …………………. /playing football, dancing…/. In winter I like ………………. /skiing, snowboarding…/. Sometimes when I am tired I spend my free time passively – for example I ……………. /do crosswords, read a book, watch TV…/. Moreover, in winter when I come home from school and I can’t go skiing because it’s too late or because there is no snow, I meet with my friends in a pub and we chat and have a good time, or we go to the cinema.
I prefer summer because we have a 2 months’ holiday and therefore we have a lot of time. I can go ………………… /swimming, sunbathing, meet with friends…/
 
3. After-school activities at our school
Our school offers many after school activities:
We can join a computer group – the Internet is available at our school
We can join a tourist group – we can go hiking in summer or go skiing in winter
We can use the gym and the school’s sports ground - we can play football, volleyball and other ball games
There is also a fitness group available at our school – we can train bodybuilding and we can be fit and have strong muscles.
-  If we want to become better at languages, we can attend free English and German lessons as an after-school activity.
 
I like to take part in the after-school activities at our school sometimes – I like playing football and volleyball with my schoolmates after school. I never took part in the language lessons because I don’t like languages. I also attended ……………………/computer group, fitness group…/.
 
4. Men’s and women’s hobbies
Usually women have less time for their hobbies than men because they have to look after children and do household work. They must do cleaning, ironing, cooking /because cooking is not always a hobby, but sometimes it is a duty = povinnosť/.
Most hobbies can be practiced by both men and also women – for example doing sport, gardening, reading books, watching TV an so on.
Some hobbies are considered typical for men and other hobbies are typical for women:
 
MEN’S HOBBIES:
- playing football, hockey
- DIY /Do It Yourself/ - práce pre domácich majstrov /urob si sám/
- bodybuilding – kulturistika
- driving cars – šoférovanie aút
- riding motorbikes – jazdenie na motorkách
- going to the pub
 
WOMEN’S HOBBIES:
- knitting – štrikovanie
- cooking – varenie
- baking – pečenie
- going out for a coffee – ísť von na kávu
- gossiping – klebetenie
- aerobics

Vocabulary:
leisure activities – activity na voľný čas
in general – vo všeobecnosti
spend leisure time – tráviť voľný čas
grow fruit – pestovať ovocie
cut the grass – kosiť trávu
go to the pub for a beer – ísť do krčmy na pivo
pond – rybník
do practical jobs around the house – robiť praktické práce okolo domu
decorating – maľovanie
repairing - opravovanie
as a hobby – ako koníček, záľubu
a cafe – kaviareň
theatre – divadlo
an art exhibition – umelecká výstava
education – vzdelávanie
language – jazyk
like – mať rád
join a group – pripojiť sa k nejakej skupine, navštevovať skupinu
to practice a hobby – robiť, vykonávať záľubu
most of my free time – väčšina môjho voľného času
tired – unavený
moreover – ďalej, ešte k tomu
too late – príliš neskoro
chat – diskutovať, kecať, neformálne sa rozprávať
prefer – uprednostňovať
therefore – preto
offer – ponúkať
many – veľa, mnoho
join a computer group – pripojiť sa, navštevovať počítačovú skupinu /krúžok/
group – skupina, tu: krúžok
available – k dispozícii
the gym – telocvičňa
sports ground – športové ihrisko  
ball games – loptové hry
have strong muscles – mať silné svaly
if we want to become better at languages – ak sa chceme stať lepšími v jazykoch
attend – navštevovať
take part – zúčastniť sa
less time – menej času
they have to look after children – musia sa starať o deti
do household work – robiť domáce práce
ironing – žehlenie
both – obidvaja
are considered – sú považované
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Angličtina Interests and Leisure + slovná zásoba Referát 1549 slov 6.6
Angličtina Vocabulary: Interests and leisure Referát 164 slov 6.5
Angličtina Hobbies, Interests, Leisure Referát 805 slov 6.7
Angličtina Audionahrávka MP3: Interests, Hobbies and Leisure Time Maturita 697 slov 0
Angličtina Hobbies, Interests, leisure Maturita 493 slov 6.2
Angličtina Hobbies and interests Referát 778 slov 6.9
Angličtina Hobbies and Leisure time Maturita 629 slov 5.7
Angličtina Leisure time and hobbies Maturita 596 slov 5.5
Angličtina Leisure time and hobbies Maturita 1428 slov 0
Angličtina Leisure time and hobbies Referát 952 slov 6.3
Angličtina Leisure time activities Referát 1004 slov 6.3
Angličtina Leisure time and hobbies Referát 699 slov 5.8
Angličtina Hobbies and Leisure Time Maturita 720 slov 4
Angličtina Hobbies, Leisure Time and Lifestyle Maturita 2873 slov 5.8
0.014