Vocabulary: Family, home, relatives

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 10 379
Tlačení: 508
Uložení: 500
Praktické!

FAMILY, HOME, RELATIVES - VOCABULARY

Family background – rodinný pôvod, zázemie  
Ancestor – predok
Descendant – potomok
Marital status – stav  
Single – slobodný/á    
Married- ženatý, vydatá
Divorced- rozvedený
Separated- žijúci oddelene
Widow- vdova    
Widower- vdovec   
Orphan – sirota
To propose- ponúknuť, navrhnúť
Proposal – ponuka /na sobáš/
Engagement – zasnúbenie
To be engaged – byť zasnúbený/á   
Fiance- snúbenec
Fianceé – snúbenica
Wedding by licence- povolenie na sobáš
 Without a religious ceremony – bez náboženského obradu         
Registry Office – matrika
Bride attendants – kt. doprevádzajú nevestu  
Bridesmaids- hlavné družičky
Bridegroom accompanied by the best man – ženích sprevádzaný svedkom    
Marriage- sobáš
Service reception „wedding breakfast“ – svadobná hostina  
Wedding cake – svadobná torta
Honeymoon – medové týždne  
Wedding anniversary- výročie sobáša
Silver and golden wedding – strieborná a zlatá svadba
Relative- príbuzný   
 Bring up – vychovávať  
 Rear – vychovávať   
To get oneś way –ísť svojou vlastnou cestou
To be close to – byť si blízky
The black sheep of the family – čierna ovca rodiny
Scapegoat- obetný baránok    
Put up with – znášať, tolerovať     
Flatter- lichotiť
Get round – prekonať, zvládnuť  
Reprimand- napomenúť, pokarhať
Tell off – vynadať
Punishment – trest   
Strict- prísny    
Permissive- liberálny
Tolerant – tolerantný
Family structure- štruktúra rodiny
Nuclear family – nukleárna rodina
Step family – nevlastná rodina
Single/one parent family – rodina s 1 rodičom
Foster parents – nevlastní rodičia, pestúnski r.
Disrupted family – nefunkčná rodina
Domestic violence- domáce násilie
Domestic arguments- domáce hádky
Victims – obete
Abuse – zneužívanie , týranie
Great- grandfather – pradedo
Niece- neter
Nephew- synovec    
Cousin – boy-cousin- bratanec     Girl- cousin - sesternica     
Uncle – strýko
Aunt- teta
Step mother – nevlastná matka......./step+ člen rodiny/
Toddler- batoľa   
Grown- up- dospelý   
Family relationship – rodinný vzťah
in- laws – príbuzní z manželovej/manželkinej strany                
sister-in-law – švagriná
get on with – vychádzaťrespect- brať ohľad, rešpektovať      
admire- obdivovať
relations – vzťahy
next of kin – najbližší príbuzní    
kinship – príbuzenstvo
spouse- manžel, manželka  
offspring- potomok
husband – manžel
wife- manželka
son- syn
daughter- dcéra    
twins- dvojičky
triplets- trojičky
siblings- súrodenci
sister- sestra  
brother- brat   
half-brother – nevlastný brat
step-sister- nevlastná sestra
an only child- jedináčik  
godmother- krstná mama    
godfather- krstný otec
godchild- krsňa  /godson, goddaughter/  
birth- narodenie    
christening – krst
name- day- meniny    
birthday- narodeniny  
 to get on someone´s nerves- liezť niekomu na nervy                
Quarrel- hádať sa
parents let me go out -  rodičia ma púšťajú /mi dovolia ísť von           
force- nútiť
household chores - domáce práce        
childhood- detstvo
elderly person- postarší človek
grow old- starnúť  
look forty- vyzerať na štyridsať    
marital status – stav
only child- jedináčik      
pensioner- dôchodca    
retire- ísť do dôchodku
the  Browns- Brownovci             
youngster – dievča, chlapec  
brush hair- učesať si vlasy
brush teeth – umývať si zuby
do household- robiť domáce práce
wash dishes – umývať riad
be married at the registry – mať svadbu na radnici /civilný sobáš/
church wedding – cirkevná svadba
marry somebody- vziať si niekoho
baby-sit – opatrovať dieťa
be pregnant – byť tehotná   
birthplace – rodisko
care for- starať sa o...  
bring up- vychovávať
give birth to a son- porodiť syna
maternity leave- materská dovolenka   
nurse a child – dojčiť /pestovať dieťa
pram- detský kočiarik   
spoil – dvojičky    
burial- pohreb   
bury- pochovať
death- smrť    
funeral- pohreb   
heir- dedič  
heritage- dedičstvo
inherit- zdediť
last will- posledná vôľa   
maiden name- meno za slobodna
née Brown- rodená Brownová  
first-born son- prvorodený syn
newly-weds – novomanželia     
propose a toast – predniesť prípitok
toast somebody – pripiť niekomu na zdravie           
vow – prísaha, sľub
well-wishers- gratulanti             
 birth certificate – rodný list
cradle- kolíska
crib- detská postieľka   
maternity hospital- pôrodnica    
triplets- trojičky
charities- dobročinné účely              
express sympathy – vyjadriť ĺútosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021