Vocabulary: Man and nature

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 447 slov
Počet zobrazení: 8 365
Tlačení: 498
Uložení: 437
Praktické!
VOCABULARY: MAN AND NATURE

environment - /životné/ prostredie
ecology – ekológia
pollution – znečisťovanie
air – ovzdušie
water- vodstvo
land – súš, pevnina
soil – pôda
polluter – znečisťovač, znečisťovateľ
conservation – staroslivosť o uchovanie, ochranárstvo
conservationist – ochranca prírody
harm – poškodenie
damage- škoda
destroy – zničiť
environmental – environmentálny
global warming – globálne otepľovanie
the greenhouse effect- skleníkový efekt
holes in the ozone layer – diery v ozónovej vrstve
acid rain – kyslé dažde
destruction of habitats – ničenie prirodzeného prostredia
rain forest – tropický dažďový prales
endangered species – ohrozenie druhov
extinct pollutant – znečisťujúca látka
aerosols – aerosól
fumes – odpadový plyn, výpar
smog – smog
toxic waste – toxický odpad
pesticides- pesticídy / na hubenie hmyzu/
fertilizers – priemyselné hnojivo
waste –odpad
sewage – tekutý odpad, kanalizácia
trash – smetie , odpad
greenhouse gases – plyny spôsobujúce skleníkový efekt
energy – energia
electricity – elektrika
coal – uhlie
natural gas – zemný plyn
oil – nafta, ropa, olej
hydroelectric – hydroelektrický
dam – hrádza, priehrada
nuclear power – atómová energia
nuclear waste – atómový odpad
radiation –radiácia
dump – skládka, smetisko
dispose – likvidovať, zneškodniť
discharge- vyložiť náklad
contaminate- znečistiť, zamoriť
ecosystem
balance – rovnováha
environmental group- environmentálna skupina
environmentally friendly – tovar ktorý nepoškodzuje životné prostredie
environmentalist – environmentalista
protest- namietať, protestovať
recycle – recyklovať
bottle bank – kontajner na sklo
renewable energy sources – obnoviteĺné energetické zdroje
wind power – veterná energia
windmill – veterný mlyn
wave power – vlna
solar power – solárna energia
unleaded petrol – bezolovnatý benzín
overcast – zatiahnutý, zamračený
mud – blato, bahno
misty – zahmlený
fog – hmla
sultry- dusný, sparný
thundering- hrmenie
lightnings- blesky
ripen- dozrieť
chilly- studený, chladný
kite- šarkan
snow-drifts – snehové záveje
thaw – odmäk,
muddy- zablatený
flood- záplava, potopa
avalanche- snehová lavína
earthquake – zemetrasenie
tremor – slabé otrasy pôdy
deluge – príval
landslide – zosuv pôdy
canal- umelý prieplav
cape- mys
coast- pobrežie
current- prúd
dam- priehrada
high tide /low tide- príliv /odliv
mainland – pevnina
main stream – hlavný tok
channel- prieplav
gulf- zátoka
penninsula-  polostrov
bush- ker
bushes- krovie
desert- púšť
forest- les
lake- jazero
pond- rybník
spring- prameň
wooded- zalesnený
contribute- prispievať
conservationalist- zástanca ochrany životného prostredia
discharge chemicals – vylievať /vypustiť chemicky odpad /chemikálie
ecological balance – ekologická rovnováha
endangered- v ohrození
endangered species – ohrozené druhy
environment – životné prostredie
exhausts- výfuky
extinct- vyhynúť
harmful – škodlivý
drain- vysušiť
global warming- globálne otepľovanie
irrigate- zavlažovať
light fires- zapaĺovať ohne
litter- smeti, odpadky
pick- trhať
plant- zasadiť
pollute- znečistiť
protected flowers – chránené kvety
prohibit- zakázať
rare- zriedkavý, vzácny
respect- rešpektovať
rubbish- smeti
species- druhy
survive- prežiť
throw- hádzať, vyhadzovať
unpredictable- nepredvídateľný
waste- odpad
water supplies – zásoby vody
wildlife- príroda, život vo voľnej prírode
wildlife preserve- prírodná rezervácia
aerosol cans- aerosolové plechovky
cancer- rakovina
ozone-friendly – neškodné pre ozón
ozone-layer – ozónová vrstva
ozone hole – ozónová diera
ultraviolet radiation – ultrafialové žiarenie
be washed away – byť odplavený
burning- pálenie, spaĺovanie
carbon dioxide – oxid uhličitý
rainforest – dažďový prales
release- uvoľniť
tropical rains – tropické dažde
acid rain – kyslý dážď
dissolve- rozpúšťať sa
fertilizers – hnojivá
greenhouse effect- skleníkový efekt
industrial waste – priemyselný odpad
lead- olovo
pesticides – pesticídy
poisonous- jedovatý
unleaded petrol – bezolovnatý benzín
alternative energy – alternatívna energia
aluminium can- hliníkový obal
bottle banks – kontajner na flaše
hydroelectric power- hydroelektrická energia
landfill – uskladňovanie do zeme
recycled paper – recyklovaný papier
recycling – recyklovanie
solar- solárny
supply – zásoby
wind- vietor
water- voda
contaminate – zamoriť
prevent- chrániť
radioactive substances- rádioaktívne látky
radioactive waste- rádioaktívny odpad
escape- únik

brook- potôčik
swamp- močiar
poaching- pytliactvo
renewable energy resources – obnoviteľné zdroje energie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052