Communication and its forms

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 219 slov
Počet zobrazení: 4 993
Tlačení: 351
Uložení: 348
COMMUNICATION AND ITS FORMS

Language- jazyk              
Grammar- gramatika
Vocabulary- sl. Zásoba
Commincative skills – komunikačné schopnosti   
Listening
Reading
Speaking
Writing
Integrated skills- jednotné /celistvé/  schopnosti
Reception – ohlas, reakcia
Production- koprodukcia, výroba, tvorba        
Interaction – interakcia, výmena informácii
Mediation – sprostredkovanie, dohadovanie   
Formal- formálny
Informal- neformálny
Colloquial – hovorový         
Dialect- dialekt /nárečie/
Jargon- žargón          
Varieties of languages- jazyková pestrosť /rôznorodosť/
Standard English- štandardná /bežná/ angličtina
Spoken and written English – hovorová a písaná angličtina
Communicative language competence – komunikačné kompetencie v cudzom jazyku
Linguistic – jazykovedný    
Sociolinguistic- sociolingvistický
Strategic – strategický
Discourse – reč, prednes
First language- prvý jazyk     
Mother language /tongue/ - materinský jazyk
Official language- úradný jazyk
Native speaker- človek hovoriaci v materinskom jazyku
Non-native speaker- človek nehovoriaci v materinskom jazyku
Bilingual speaker- človek hovoriaci 2 jazykmi /rovnako dobre/
Languistic ability- jazyková schopnosť  
Skills – zručnosti      
Learning strategies- taktiva v učení  
Modern language – moderný jazyk  
Foreign language- cudzí jazyk  
Language barrier – jazyková bariéra
Fluency – plynulosť
Accurancy – presnosť
Appropriate – vhodnosť, primeranosť    
Range- rozsah
Pronunciation- výslovnosť  
Interactive communication- interaktívna komunikácia
Asking for clarification -  požiadať o vysvetlenie
Coherence – súvislosť
Cohesion – zhoda
Precision-  presnosť
Signs – značky, symboly  
Signals – signály
Hand signals- signály rukou   
Morse code- Morseova abeceda
Sign language- posunková /znaková reč
gestures- gestá
mime- pantomíma
Shake- podať /napr.shake hands/, potriasť   
Nod- prikývnuť   
Make a sign- naznačiť
Motion- pohyb   
Wink- žmurkať   
Wave- mávať   
Gesticulate- gestikulovať
Whisper – šepkať  
Cry- plakať     
Shout – kričať  
Roar- revať, burácať
Emblem- emblém  
Logo  
Insignia – odznaky /hodnosti, moci/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031