Vocabulary: The countries whose language we are learning

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 377 slov
Počet zobrazení: 3 429
Tlačení: 320
Uložení: 293
Praktické!

THE COUNTRIES WHOSE LANGUAGE WE ARE LEARNING- VOCABULARY

Castle- hrad
Christianity- kresťanstvo
Knight- rytier
Outlaw- zbojník
Raider- nájazdník, útočník
Saint- svätý
Sunworshipping – uctievanie slnka
Build – stavať
Capture- zajať
Damage- poškodiť
Destroy – zničiť
Establish – založiť
Rule- vládnuť, panovať
Aborigines- pôvodné domorodé obyvateľstvo Austrálie
Boomerang- bumerang
Bushfire- požiar v buši
Convicts- trestanci
Kangaroo- klokan
Sheep-raising – chov oviec
Wool- vlna
Fishing- rybolov
Reindeer raising- chov sobov
Timber- stavebné drevo
Wheat- pšenica
Apache- Apač
Sioux- Sioux
Raid- prepadnúť
Tepee- stan /indiánsky/
Tribal- kmeńový
Tribe- kmeň
Densely-populated- husto osídlený
Drive out of the country- vyhnať zo zeme
Leave the mother country- opustiť rodnú krajinu
Migration from the south – sťahovanie z juhu
Settlement – osada
Settler- osadník
Thinly-populated- riedko obývaný
Affect- ovplyvniť
Civil war- občianska vojna
Convert to Christianity- obrátiť sa na kresťanstvo
Deprive- zbaviť sa
Distribute- rozdeliť
Emerald- smaragd, smaragdový
Famine- hlad, hladomor
Industrialization- industrializácia
Intervene – zasiahnuť
Maintain- udržať
Rebellion- vzbura
Pagan- pohanský
Struggle- zápas
Threat- hrozba
Uprising- povstanie
Violence- násilie
Abdication- abdikácia
Assassinate- spáchať atentát
Anglican- anglikán
Confederacy- konfederácia
Conservative Party- konzervatívna strana
Constitution- ústava
Constitutional monarchy – konštitučná /ústavná/ monarchia
Federal government- federálna vláda
Four-year-term – štvorročné obdobie
Governor General – generálny guvernér
House of Commons- snemovňa poslancov /dolná snemovňa/
House of Lords – snemovňa lordov /horná snemovňa/
Houses of Parliament – parlament /anglický/
Kingdom- kráľovstvo
Knights of the Round Table- rytieri okrúhleho stola
Natural-born U.S. citizen- narodený v USA
Royal family- kráľovská rodina
Senator- senátor
Supreme Court- najvyšší súd
Boxing Day- druhý sviatok vianočný /26. december/
Easter- veľká noc
Halloween
Thanksgiving Day- deň vďakyvzdania
Valentine´s Day
Double-decker- poschodový autobus
Cider- jablčný mušt
Conqueror- dobyvateľ
Kilt- škótska tradičná sukňa pre mužov
Mince-pie – koláč plnený mletým mäsom
Wax figures- voskové figuríny
Abolish- zrušiť
Bun- žemľa
Eagle- orol
Feast- sviatok, hostina
Falls- vodopády
Gain independence- získať nezávislosť
Gold rush- zlatá horúčka
Pumpkin- tekvica
Raise Money – vyzbierať peniaze
Religious freedom – sloboda vyznania
Skyscraper- mrakodrap
Slavery- otroctvo
Diversity- rozmanitosť
Dogsled- psí záprah
Harsh environment – drsné prostredie
Igloo- iglú
Polar bear- polárny medveď
Seal – tuleň
Cave paintings – jaskynné maľby
Coral reefs – koralové útesy
Platypus- vtákopysk
Snorkelling- potápanie sa pod vodou s dýchacou trubicou
Sugar cane- cukrová trstina
Initiation ceremony- zasväcovací obrad
Country- krajina
State- štát
Commonwealth – Britské spoločenstvo národov
National anthem- národná hymna
Flag- vlajka
Union Jack- vlajka Spojeného Kráľovstva
Stars and Stripes – názov vlajky USA
Nation- národ
Population- obyvateĺstvo
Inhabitants – obyvatelia
Citizens- občania
Nationality- národnosť
Citizenship- občianstvo
Colony- kolónia
Oppress- utláčať
Subjugate- podmaniť si
Enslave- zotročiť
Abolish- zrušiť
Free- slobodný
Proclaim- vyhlásiť
Independence- nezávislosť
Two-chamber system- dvojkomorový systém
Vice-president- viceprezident
King- kráľ
Queen- kráľovná
His /Her Majesty- Jeho /Jej veličenstvo
Prime minister- premiér
Authorities- orgány
Peer- člen snemovne
Summon- zvolať
Dissolve- rozpustiť
Prorogue- odročiť
Adjourn- odložiť
Re-assemble – znova zvolať
Division- rozdelenie
Minority- menšina
Majority- väčšina
Introduce a Bill- predložiť návrh zákona
Enact- uzákoniť
Pass a law- schváliť zákon
Elections- voľby
Public-opinion poll – prieskum verejnej mienky
Voter – volič
Right to vote- právo voliť
Election pledges- volebný sĺub
Party- politická strana
Membership- členstvo
Political affiliaiton- politické spojenie/pripojenie
Join a party- pridať sa k politickej strane
Party policy- politika strany
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018