Spájacie výrazy

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča milena (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2013
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 223 slov
Počet zobrazení: 20 968
Tlačení: 900
Uložení: 805
Praktické!

Spájacie výrazy
 
Na vyjadrenie postupnosti:
In the first place (v prvom rade)
First of all (najprv)
To start with (aby sme začali)
Secondly (po druhé)
Thirdly (po tretie)
Finally last but not least (posledné ale nie najmenej dôležité)
 
Na vyjadrenie stupňovania:
what is more (a čo viac)
in addition to that/this (k tomu ešte)
apart from this (a okrem toho)
 
Na vyjadrenie protikladu:
on the other hand (na druhej strane)
in spite of (napriek)
despite (napriek)
 however (avšak)
 even though (aj keď)
 
Na vyjadrenie príkladov:
for example (napríklad)
for instance (napríklad)
such as (ako napr…)
like especially (ale hlavne)
 
Na vyjadrenie názoru:
in my opinion (podľa môjho názoru)
 in my view (ja to vidím)
in strongly believe (som presvedčený)
it seems to me (zdá sa mi)
the way I see it (spôsob ako to ja vidím)
 
Na vyjadrenie opačného názoru:
people argue that (hovorí sa, že)
opponents of this view say (oponenti hovoria, že)
as opposed to the above ideas (napriek horeuvedeným názorom)
 
Na vyjadrenie iných názorov:
as far as (čo sa týka)
regarding (ohľadne)
 as for (čo sa týka)
with regard to (vzhľadom k)
 
Zhrnutie:
to sum up (aby sme to zhrnuli)
all in all (koniec koncov)
 on the whole (na záver)
in conclusion (na záver)
taking everything into account (berúc všetko do úvahy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025