Vianočné verše a vinše

Slovenský jazyk » Básne

Autor: mamicka
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 499 slov
Počet zobrazení: 30 641
Tlačení: 364
Uložení: 355

Vianoce – Vianočné verše a vinše

V rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). V mnohých krajinách sú oba tieto dni dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v cirkevnom kalendári sviatok sv. Štefana, v anglosaských krajinách tzv. Boxing Day). Niektoré pravoslávne cirkvi slávia Vianoce podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky.

Advent

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent sa končí po západe slnka na Štedrý večer (vigília Sviatku Narodenia Pána). 3. adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a oproti ostatným adventným dňom nie je jej liturgickou farbou fialová, ale ružová. Advent trvá do prvých vešpier Narodenia Pána.

Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), preto aj advent je rozdelený na dve časti kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách.

Pravoslávna cirkev dodržuje až dodnes šesťtýždňový advent, ktorý trvá od novembra do 24. decembra, a to ako obdobie pôstu. Zároveň advent nepredstavuje začiatok cirkevného roka, ktorý sa na Východe začína 1. septembra.

V západnej tradícii je advent aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým nociam. Dnes sa však advent komerčne využíva, a preto o ňom ako o období upokojenia nemožno hovoriť. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ, deti často otvárajú adventný kalendár.

Symboly Vianoc

Stromček

Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky mních Vianoce pri posvätenej jedli na kopci s miestnymi obyvateľmi, Pieseň z 13. stor. sa zmieňuje o domčeku s horiacimi sviečkami. V r. 1570 v Brémach si každý mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na Vianoce. Zdobili ju ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi. V 17. storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov rozšíril medzi šľachtu a úradníctvo, v 18. stor. do evanjelických kostolov, v 19. ho začali ozdobovať mešťania a vydal sa do iných krajín.

Betlehém

Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky vytvoril sv. František z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, Jozef, osol a vôl. Do konca 18. stor. stavali betlehemy v kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich stavali a vyrezávali doma.

Vianočná hviezda

Pôvodní indiánski obyvatelia Mexika darovali svetu nielen voňavú vanilku a sladký čokoládový boom, vďačíme im aj za jednu z najkrajších vianočných dekorácií - rozkvitnutú "vianočnú hviezdu" - známu aj ako vianočnú ružu.

Vianočná guľa

Výrobu najobľúbenejšej ozdoby vianočného stromčeka, fúkanej gule z jemného skla, si dal patentovať v roku 1889 Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal jednofarebné sklenené gule.

Imelo patrí k vianociam

O imele existuje tiež veľa legiend. Podľa jednej bolo imelo kedysi stromom, z dreva ktorého bol zhotovený kríž, na ktorom zomrel Kristus. Strom vraj hanbou zoschol, aby sa premenil na rastlinu, ktorá zahŕňa dobrom všetkých, ktorí pod ňou prejdú. Imelo vraj nosí šťastie tomu, kto je ním obdarovaný, a nie tomu, kto si ho sám kúpi. Vianočné imelo rastie na listnatých stromoch, ktorého listy na jeseň opadávajú a jeho využitie ako dekoračnej vianočnej rastliny sa do Európy rozšírilo z Anglicka. Tento zvyk sa u nás dodržiava dodnes, a ľudia strieborné, zlaté či zelené kytičky imela pripevňujú na luster či dávajú do vázičiek na stôl.

Adventný veniec

K vianočným dekoráciám zďaleka nepatri len ozdobený stromček. To by bolo až príliš jednoduché. Nezabudnite na adventné vence, svietniky, ozdoby do okien a na dvere či na kvetinové dekorácie na stôl

Anjelik môj

Anjelik môj kde lietaš,že pri mne blízko nestojíš,

keď nie si so mnou,žiaľ, nevidíš.

Kto vie jak vôbec vyzeráš,akú máš farbu krídel,

možno si vzduch a vánok náš,myslím že aj tak

viac podôb máš.Buď chvíľku búrkou nádhernou,

pohľaď mi líca dažďom,jak malá iskra preleť

tmou,všetko ti poviem si anjel môj.

Môj anjel z neba padá,hladká ma kvapka za kvapkou,

už nie som smutná,viem,je so mnou.Môj anjel lieta

nado mnou,je strážcom mojich krokov,ja viem že vždy rád

priletí,keď sa mi s tváre smiech vytratí.

Plný lásky – Vianočné verše a vinše

Na stole je kapor a iné dobroty,

uprostred sviečka a stromček oproti.

Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný,

nech plný lásky je tento čas vianočný.

Nastokrát – Vianočné verše a vinše

Na Vianoce a v roku novom

želám Vám ja nastokrát

teplé slnko nad domovom,

dobré skutky s dobrým slovom,

zdravia, šťastia akurát,

aby Vás mal každý rád.

Vločky – Vianočné verše a vinše

Jedna vločka, druhá vločka,

kto bol dobrý, ten sa dočká.

Všetko sa už ligoce,

hurá idú Vianoce.

Ježiškovi napíšem,

nech Ti splní každý sen.

Jedla dosti – Vianočné verše a vinše

Na Štedrý deň jedla dosti,

kapra čo má málo kostí,

na Silvestra liter stocku,

veľa zdravia v novom roku.

Tešte sa spolu – Vianočné verše a vinše

Vianoce lásky a pokoja,

nech každú Vašu bolesť zahoja.

V kruhu najbližších tešte sa spolu

až budete sadať k štedrovečernému stolu.

Anjelsky krásne – Vianočné verše a vinše

Prajem Ti anjelsky krásne Vianočné sviatky a čertovsky dobrý Nový rok...

Už sa stromček ligoce

Oheň v krbe tíško praská,

v srdciach vládne pokoj, láska.

Už sa stromček ligoce,

prajeme Vám krásne Vianoce.

Krásne sviatky – Vianočné verše a vinše

Krásne sviatky Vianočné,

veselé cesty polnočné,

pod stromčekom veľký dar,

na Silvestra pekný bál.

Zvončeky zvonia – Vianočné verše a vinše

Na Štedrý večer pozor daj,

zvončeky zvonia, počúvaj.

Tak, ako za oblokom sniežik padá,

nech na Tvoj stôl šťastie sadá.

Preži sviatok Vianočný,

plný slasti a radosti.

Kde sa vzal – Vianočné verše a vinše

Kde sa vzal, tu sa vzal,

stromček zrazu v izbe stál.

Pod ním ležia balíčky,

pre veľkých aj maličkých.

Už sa celý ligoce,

prajem krásne Vianoce.

Vianočný sen – Vianočné verše a vinše

Radosť a šťastie, krásu a nehu,

nech Ti prinesie vianočný sen.

Posielam Ti ho po vločkách snehu,

zachyť ho v dlaniach v ten zázračný deň.

Mikuláš – Vianočné verše a vinše

Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary.

Nadelí ti radosti,

čižmu plnú sladkostí.

Šťastie do kapsičky – Vianočné verše a vinše

Na stromčeku sviečka svieti,

pokoj, šťastie nech k Vám letí.

A keď rozžiaria sa Vaše tváre,

by hojnosti ste mali stále.

Tajné priania – Vianočné verše a vinše

Nech nový rok splní Vaše priania,

anjeli nech Vaše cesty chránia

a problémy nech sa Vás stránia!

Nech nemá chybu – Vianočné verše a vinše

Bohatý stôl, výbornú rybu,

sviatočná večera nech nemá chybu.

Veľa darčekov, čo srdce pohladia,

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,

veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Prevládajúca láska – Vianočné verše a vinše

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,

nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Krásne Vianoce – Vianočné verše a vinše

Až sviatočné zvony odbijú polnoc

a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc,

zabudni hneď na všetky starosti

a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Veselé Vianoce – Vianočné verše a vinše

Veselé Vianoce prichádzam ti priať,

aby človek človeka mal stále rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby tento nový rok za to stál.

Darček z neba – Vianočné verše a vinše

Letí k Tebe darček z neba,

je v ňom všetko, čo Ti treba.

Šťastie, pokoj, láska, neha,

Ježiško má rád aj Teba...

Už len krok – Vianočné verše a vinše

Hviezdička na nebi svieti

a deň za dňom letí.

Ku štedrej večeri je už len krok,

tak želám veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Plamienok lásky – Vianočné verše a vinše

Nech stromček zapáli svetlo v nás,

nech sviečka vyčarí úsmev zas.

Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,

želám Vám Vianoc šťastný čas.

Krásne Vianoce – Vianočné verše a vinše

Do pohára šampanské,

do srdiečka lásku,

k tomu božtek pre šťastie,

zdravia plnú kapsu.

Šťastia hodiny – Vianočné verše a vinše

Lásky, šťastia hodiny,

v kruhu svojej rodiny,

užite si spoločne,

krásne sviatky vianočné

a nech dlho prevláda

novoročná nálada.

Veselé sviatky – Vianočné verše a vinše

Veselé sviatky Vianočné,

pekné cesty polnočné,

pod stromčekom pekný darček,

na Silvestra rezký tanček,

zo zábavy rovný krok

a potom šťastný Nový rok.

Šťastie a láska – Vianočné verše a vinše

Nech tichá hudba veselosti

vám počas celých Vianoc znie,

nech ten rok nastávajúci

vám šťastie a lásku prinesie!

Radostné Vianoce – Vianočné verše a vinše

Tak, ako za oknom sniežik padá,

nech do Tvojho srdiečka šťastie padá!

Zabudni na bolesť, na starosti

a preži Vianoce v láske a radosti!

Stromček už rozvoniava – Vianočné verše a vinše

Stromček už rozvoniava,

a každý z nás lepší je,

prajem Ti veľa zdravia,

šťastia, lásky a nádeje.

Božie dieťa – Vianočné verše a vinše

Na Vianoce, keď svet stíchne,

nech vám božie dieťa vdýchne

pokoj, radosť a posilu,

nielen v túto svätú chvíľu,

ale taktiež v novom roku,

nech vás vedie v každom kroku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Básne

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu